Produsenter og utvalgte produkter/Suppliers and selected products

Få inspirasjon til mulige løsninger/Get inspiration for possible solutions


Detaljert navigering i sidene

Under denne seksjonen beskrives ulike produsenter av produkter og løsninger til smarte hjem og et utvalg av konkrete produkter fra disse

Denne delen av smart hjem-siden gir en oversikt over produsenter/produkter, sortert alfabetisk. Jeg har forsøkt å fange opp et bredt utvalg av selskaper og produkter, men vil aldri gjøre noe forsøk på å lage komplette oversikter, til det er det altfor mye dynamikk i dette markedet. Det er også en del produsenter som primært eller utelukkende har produkter som er til salgs i det amerikanske markedet eller bare virker med 120 V, disse har jeg ikke tatt med i oversiktene. Noen viktige produsenter som, hvertfall per i dag, kun tilbyr produkter for USA/Nord-Amerika. Disse var opprinnelig ikke tatt med her, men er nå inkludert, så får vi heller finne oss i at det finnes flere produkter å velge blant “der borte”.

Noen vil nok både observere og irritere seg over at jeg favoriserer produkter som kompatible med Apple Home. Jeg legger ikke skjul på dette, siden jeg har basert meg på Apple sitt økosystem, men det aller meste av det jeg skriver om vil fungere like godt på andre plattformer og vi har også en Amazon Echo i huset.