Hovedsoverom/Master Bedroom

Løsninger for dette rommet/Solutions for this room


Detaljert navigering i sidene

Hovedsoverom

På denne siden presenteres de konkrete løsningene jeg har installert i vårt eget soverom i vårt smarte hjem, med lenker til spesifikke produkter anvendt og hvordan disse er satt opp

Dette rommet inneholder løsninger for følgende systemer (på telefon vises tabellen kanskje bare i landskapsvisning):

Systemtype Komponenter
Belysning
 • Aqara S1E smart lysbryter med LED-display

 • Aqara Opple Wireless Scene Switcher

 • 3 IKEA Trådfri E14 smartpærer

 • 2 IKEA Trådfri magnetiske trådløse brytere

 • IKEA Trådfri driver

 • 3 IKEA Norrfly lyslister for garderobeskap

 • Philips Hue bevegelsessensor

Klimastyring
 • Sonoff relé for viftestyring

 • IKEA Fyrtur rullegardin

 • Mill smart ovn

Lyd og bilde Ingen
Sikkerhet og alarm
 • Verisure røykvarsler

Personlig pleie og helse
 • Beddit 3.0 søvnmåler

Styring og integrasjon
 • Lenovo smart klokke


Beskrivelse av rommets løsninger

Starten på oppgraderingen av soverommet kom da IKEA lanserte sin Trådfri driver, som er Apple Home-kompatibel og kan både slå på/av og dimme tilknyttede lyskilder. En av lyskildene som er kompatible med driveren er Norrfly garderobelys, se bilde under. Disse kommer i ulike lengder og har innebygget bevegelsessensor. Vi har montert tre av disse, en bak hver dør i skyvedørsgarderoben, og de fungerer akkurat som forventet. Det skal dog sies at jeg først prøvde å “slippe unna” med bare to lengre lys, men da slo ikke bevegelsessensoren ut for alle dørene. Her er det altså ingen programmering, styringen ordner seg selv, men det skal sies at vi opplevde ett innkjøringsproblem. Samtidig med at disse lysene ble montert ble det anskaffet lamper for stuen kompatible med Trådfri driver og ved programmering av disse ble de utelatt fra “Good Night”-scenen. Det gjorde at min bedre halvdel, med leggetid senere enn meg, ba Siri om å slå av alle lysene i huset for å få det helt mørkt. Da ble også Trådfri driveren for garderobelysene slått av og neste gang vi åpnet en skapdør slo dermed ikke lyset seg på og dette førte til en del hodekløing før vi fant ut av det.

Stacks Image 557
En av de tre Norrfly-lysene i garderobeskapet

Neste steg var taklyset. I mange rom ellers i huset er taklyset koplet til bevegelsessensor og det er usedvanlig praktisk at lyset slår seg på automatisk når man kommer inn i et rom, spesielt dersom man ikke har hendene frie til å bruke bryteren. På soverommet er dog taklyset integrert i en takvifte, av relativt gammel modell, der en veggbryter slår på/av “hele viften”, dvs. både lys og vifte. På selve viften er det så separate “drakjeder” for å henholdsvis slå på/av lyset og justere hastigheten på viften, fra helt av og via tre ulike hastigheter, se bilde under.

Takviften med lys, veggbryter (denne er nå byttet ut, se under) og "drakjeder" for betjening av lys og viftehastighet

Stacks Image 571

Målet var lenge å få til en løsning der lyset på viften kunne styres med bevegelsessensor og viften basert på temperaturen i rommet, og jeg slet lenge med å finne ut av dette, der viftestyringen var hovedproblemet. Jeg så på produkter som Bond, som hverken virker i Europa eller er Apple Home-kompatibel, Insteon Fan Controller, som heller ikke virker for 220 V og der en lansert Apple Home-basestasjon er faset ut av markedet samt Sonoff iFan04, som riktignok finnes i en versjon for 220 V, men som ikke er Apple Home-kompatibel (det finnes dog en Homebridge-plugin for denne). Det finnes også smarte, Apple Home-kompatible vifter, men disse er kun for det amerikanske markedet. Løsningen ble etterhvert som følger: Den eksisterende lyspæren i viften ble derfor byttet ut med en IKEA Trådfri E14 smartpære. Denne styres med en Philips Hue bevegelsessensor, se bilde under.

Stacks Image 579
Hue bevegelsessensor plassert med dobbeltsidig tape på nattbord slik at den vender mot døren. På bildet vises også en Lenovo smart klokke, som kan brukes som basestasjon for Google Home

Dette var lenge programmert slik at lyset slo seg på ved registrert bevegelse og dersom klokken var utenom tidsrommet vi kunne forventes å være i seng, slik at lyset ikke skulle slås på om man snur seg i sengen. Denne typen programmering kan man gjøre i Home-appen, ved å både velge utløsende faktor (bevegelse) og tidsrom, se skjermbilde under.

Programmering av taklys slik at det kun skulle slås på når bevegelse ble detektert utenom tidsrom da vi kunne forventes å være i seng

Stacks Image 593

Ulempen med dette oppsettet var at tidsrommet der lyset ikke skulle slås på ved bevegelse måtte settes nokså vidt, for å ta høyde for kvelder der noen gikk tidlig til sengs eller morgener den noen sov lenge. Derfor er dette nå programmert ved hjelp av en “såkalt “dummy switch” i Homebridge (gjennom denne plugin). Dette ble også løsningen her, der en virtuell bryter slås av på kvelden når vi legger oss og på igjen om morgenen, inkl. at den slås av/på til definerte tidspunkter. Når bevegelse detekteres bruker den virtuelle bryteren som kriterium for om taklyset skal slås på eller ikke.


Stacks Image 611
Programmering i Eve-appen slik at bevegelse i soverommet kun slår på taklyset dersom lyset i garderobeskapet er på

Lampen ved sengen hadde svært lenge bare tradisjonell pærer, men til slutt ble også disse byttet ut med smarte versjoner, IKEA Trådfri E14 smart pære, dels fordi det var ett av få lyspunkter i huset som fortsatt ikke var «på nett» og dels fordi bryteren på lampeledningen er litt tungvint plassert. Nå styres denne av to IKEA Trådfri trådløs brytere (lenken peker til sett med smartplugg og bryter, såvidt jeg vet selges ikke bryteren separat), plassert på nattbordene på hver siden av sengen, se bilder under, slik at bryteren lett nås fra begge sidene. Disse bryterne fungerer da på samme måte som andre styringsenheter fra Trådfri, ved at de kun kan programmeres i IKEA-appen, ved å plasseres i samme rom som lys som ønskes styrt av bryteren, se skjermbilde under. Heldigvis ble det i mars 2019 åpnet for at to kontrollenheter kan plasseres i samme rom, slik at begge bryterne styrer de samme pærene.

Stacks Image 497

Lampe over senger med to Trådfri-pærer og en bryter på hvert nattbord

Stacks Image 503

“Programmering” av Trådfri brytere og pærer ved å plassere dem i samme rom (merk at soverommet må defineres som to ulike rom ellers ville bryterne på nattbordene også slå på/av garderobelysene og taklyset, dette er bare ett eksempel på hvordan muligheten for “programmering” i IKEA-appen er nokså begrensede)

Stacks Image 627

Dette er nok et rom det den gammeldagse veggbryteren er byttet ut med en smart utgave fra Aqara, se bilde under, denne med LED-skjerm. Dette er satt opp slik at “knappene” på skjermen ikke inkluderer den fysiske kretsen bryteren styrer, der unngår vi faren for at noen uforvarende slår av taklyset med veggbryteren. I tillegg gir skjermen rom for inntil ni “brytere” så fra denne kan vi styre alle lysene, viften og rullegardinet.

Stacks Image 1069

Smart veggbryter som styrer takviften og -lampen og de andre enhetene i rommet. Til venstre vises den i skjermsparemodus (den blir helt svart etter 30 sekunder) og til høyre med de definerte “knappene”

Stacks Image 1071

For styring av viften endte jeg først opp med et produkt jeg allerede hadde installert et par andre steder (da for ren styring av lys), nemlig Fibaro Single Switch. Dels var jeg bekymret for at oppstart av viften skulle gi for stor belastning på releet og dels var jeg usikker på om det var mulig å komme til separat ledning til viftebryteren. Begge viste seg å være ubegrunnet. Det siste løste seg ved å løsne viften og studere tilkoplingene, der jeg fant lett tilgjengelige, separate ledere for lys og vifte, og også god plass for releet. Dette fungerte rimelig greit nokså lenge, men dels ble Fibaro-releet etter hvert noe ustabilt (Fibaro skyldte på endringer i Apple Home-arkitekturen) og dels var det litt irriterende at det med denne løsningen kun var mulig å slå viften på eller av, ikke justere hastigheten. Derfor ble en Sonoff iFan04 styringsenhet installert i stedet, se bilde under. Denne gjør det mulig å styre viftehastigheten, både i Apple Home og med en medfølgende fjernkontroll montert på ett av nattbordene, se lenger ned.

Stacks Image 631
Selv om det var plass til Fibaro-releet i “kuppelen” over viften må Sonoff-enheten plasseres opp viftehuset

Og siden bevegelsessensoren fra Philips Hue også måler temperatur (og lysstyrke) benytter jeg det til å programmere styringen av viften. Dette er satt opp i Eve-appen, siden det der er mulig å lage regler med både utløsende faktor og betingelser. Den er nå satt opp slik at ved temperatur over 20 grader slås viften på og tilsvarende slås den av om temperaturen faller under 20 grader, se skjermbilder under.

Stacks Image 648

Program satt opp i Eve-appen, til venstre, der takviften slås på dersom temperaturen målt av Hue-sensoren overstiger 20 grader og klokken er mellom 21.00 og 07.00

I Home-appen, til høyre, fremkommer betingelsene, selv om disse ikke kan programmeres i den appen

Stacks Image 654

Tilsvarende regel som gjør at takviften slås av dersom betingelsen om den allerede er på og temperaturen faller under 20 grader (også denne er programmert i Eve-appen)

Stacks Image 527

Etter at fjæren på det manuelle rullegardinet plutselig røk så jeg ingen grunn til å erstatte med et nytt manuelt gardin. I stedet ble nok et IKEA Fyrtur rullegardin installert, se bilde under. Som ellers i huset fungerer dette utmerket, med den lille fjernkontrollen plassert på ett av nattbordene.

Etter hvert som årstidene endret seg innså vi at vi hadde noen få innstillinger for hvor langt ned rullegardinet var som ble mest brukt. Da en Aqara Opple smart, trådløs bryter ble frigjort fra et annet sted ble denne programmert med disse “lukkegradene” på de fire knappene (og et par andre lysscener) og bryteren plassert på det andre nattbordet, se bilde under. Denne gir mye raskere ønsket innstilling.

Stacks Image 940

IKEA Fyrtur rullegardin til venstre og Aqara-bryter, sammen med Sonoff fjernlkontroll og IKEA-bryter for lys, til høyre

Stacks Image 972

Etter at vi fikk en hund, uten altfor tykk pels, som liker å gå og legge seg på soverommet tidlig på kvelden, innså vi at det om vinteren ofte var vel kaldt, selv med vinduet lukket. Derfor installerte vi en Mill panelovn her, se bilde under, av liknende type som vi tidligere hadde montert på kontoret (se mer om Mill og funksjonaliteten til disse smarte ovnene der). Også denne er kombinert med en Aqara vindussensor og programmert slik at den slås av om vinduet åpnes og på igjen når vinduet lukkes. Ellers følger den temperaturprogrammet definert i Mill-appen.

Stacks Image 1007
Mill varmeovn med WiFi-styring, med Aqara vindussensor over

Også i dette rommet er det plassert en Verisure røykvarsler, se bilde under, og som sagt under andre rom tas målinger av temperatur og luftfuktighet over i Apple Home via Homebridge.

Verisure røykvarsler

Stacks Image 1041

Innen kategorien “personlig pleie og helse” har vi ikke mange smarte enheter, men ett av de få produktene vi har er en Beddit søvnmåler. Sensoren, i form av en liten matte, er plassert under lakenet, se bilde under. Beddit krever også at telefonen er i samme rom så jeg har også måttet plassere en telefonlader her (noe jeg kunne likt å unngå, dels har vi en felleslader for telefon og klokke på kontoret og dels liker jeg ikke å ha telefonen på soverommet). Måleren fungerer dog veldig fint, jeg var usikker på om man skulle merke matten under lakenet, men det var helt ubegrunnet, og den gir nyttig statistikk (se skjermbilde under) og gode tips om søvnkvalitet. Den kan også integreres med Apple Health slik at søvndataene tas inn sammen med andre helserelaterte data.

Stacks Image 914

Den tynne sensormatten plasseres i “brysthøyde” under lakenet

Statistikk om nattens søvn vises i form av noen viktige parametre

Stacks Image 920

En samlet oversikt over enhetene i dette rommet er vist i skjermbildet under.


Stacks Image 892
Alle enhetene i hovedsoverommet