Vinterhage/Conservatory

Løsninger for dette rommet/Solutions for this room


Detaljert navigering i sidene

Vinterhage

På denne siden presenteres de konkrete løsningene jeg har installert i vinterhagen i vårt smarte hjem, med lenker til spesifikke produkter anvendt og hvordan disse er satt opp

Dette rommet inneholder løsninger for følgende systemer (på telefon vises tabellen kanskje bare i landskapsvisning):

Systemtype Komponenter
Belysning
  • Aqara smart lysbryter

  • IKEA Trådfri smartplugg

  • Functional LED lysstriper med batteri

  • Philips Hue bevegelsessensor

Klimastyring
  • Heatmiser neoStat-e termostat med luftsensor

  • Nexa RF-styrt smartplugg

  • Velux Active with Netatmo styring for takvindu med veggbryter og multisensor

Lyd og bilde Ingen
Sikkerhet og alarm
  • Arlo Essential Spotlight smart kamera

Kjæledyr Ingen
Styring og integrasjon

Ingen


Beskrivelse av rommets løsninger

Den ene lyskilden, se bilde under, krevde litt utredning før løsningen falt på plass. Det var en spotlightrekke under taket med fem halogenpærer som i utgangspunktet var styrt med en kombinert på/av/dimmebryter med vrider. En spesiell vri er at spotrekken ikke var koplet direkte til denne bryteren, men plugget inn i en stikkontakt oppunder taket. Den første løsningen som ble implementert var å bytte ut den gamle dimmeren med Koogeek smart dimmer, noe som fungerte fint i et par år. Dessverre viste det seg at kvaliteten på denne dimmeren var dårlig og den ble ødelagt, noe som også utløste at transformatoren til spotrekken nærmest “eksploderte”. Da fant jeg ut at transformatorer til denne typen spotlighter er så godt som umulig å få tak i lenger, noe som førte til at spotene måtte byttes ut med LED-versjoner (ulempen med disse er at veldig få er dimbare så nå kan vi bare slå lyset på med full effekt eller slå av, og disse spotene lyser tidvis vel sterkt). Spotene styres av en Aqara smart bryter.


Stacks Image 949
Spotrekke oppunder taket, styrt av en Aqara smart lysbryter (over denne er “fjernkontrollen” til takvinduet plassert, se omtale lenger ned)

Den andre lyskilden, styrt av IKEA Trådfri smartplugg, er en stålampe med halogenpære, se bilde under. Denne kan dimmes ved bryter på selve lampen, mens smartpluggen naturlig nok bare kan slå den av/på. Dette fungerer utmerket og begge disse lyskildene er programmert til å slås på automatisk når det begynner å bli mørkt ute (og av ved “Good Night”).


IKEA Trådfri smartplugg med stålampe tilkoplet

Stacks Image 491

I tillegg er en Philips Hue bevegelsessensor plassert på egnet sted i et vindu, se bilde under, slik at den ikke registrerer bevegelse med mindre vi faktisk er inne i rommet. Denne brukes i en rutine som slår på lyset ved bevegelse og dersom lysmengden er under et visst nivå, siden det er så mange vinduer i dette rommet at det kun er behov for lys når det er nokså mørkt. Lysnivåmålingene fra sensoren brukes forøvrig også i en rutine for styring av lyset i stuen.

Hue-sensor som både registrerer bevegelse og måler lysnivå

Stacks Image 715

Etter at en enkel LED lysstripe med innebygget bevegelsessensor ble frigjort fra annen bruk, ble denne plassert i et bokskap, se bilde under. Denne gir ekstra lys når man leter etter en bok i skapet, men batteriene varer ikke så veldig lenge.

Stacks Image 515
LED lysstripe i bokskap

Gulvvarmen under rommets laminatgulv styres altså ved en Heatmiser neoStat-e termostat, som strengt tatt er plassert på veggen i kjøkkenet ved siden av, se bilde under. I dette rommet er det egen gulvføler for temperatur og termostaten kan stilles inn til å lese temperaturen enten fra separat gulv-, rom- eller termostatføler. Lenge ble gulvføleren benyttet som sensor, men spesielt på vinterstid så vi at temperaturen i rommet var adskillig lavere enn hva gulvføleren sa. Derfor ble en separat Heatmiser romsensor montert, også vist i bilde under. Dette fungerer utmerket, termostaten har aldri sviktet, og den kan enkelt styres/programmeres både fra telefon og displayet på selve termostaten. Dette er forøvrig versjon 2 av denne termostaten, etter ca. tre år sluttet den første å virke og måtte byttes ut.

Stacks Image 1006

Heatmiser termostat og romsensor som styrer varmekablene i vinterhagen

Stacks Image 1030

For et hus i Trøndelag er det langt oftere behov for oppvarming enn avkjøling, men på gode somre blir huset vårt ofte veldig varmt. Da kan vi benytte varmepumpen til avkjøling, men dette bruker en del strøm og er egentlig ikke veldig effektivt. Den andre løsningen er å åpne dører eller vinduer, men så langt har dette måttet gjøres manuelt ved å fysisk åpne håndtak/vridere. Nå har vi installert motorisert åpning/lukking av ett av Velux takvinduene her i vinterhagen. Disse vinduene ble installert allerede i 2007, men Velux selger motorstyring også for eldre vinduer og dette var nokså enkelt å installere, se bilder under.

Stacks Image 834
Stacks Image 838
Stacks Image 828

Venstre, takvinduet med installert motorstyring, i midten regnsensor som styrer automatisk lukking og til høyre styringsboks for motorstyringen, som dessverre er nokså stor, og vi har plassert den litt skjult bak/under en stol, og oppå den basestasjonen for Velux-systemet (se omtale under)

Denne basisløsningen gir mulighet for å styre vinduet med en gammeldags fjernkontroll (samt automatisk lukking ved regn gjennom en regnsensor), men ingen styring via app. Dette kan dog oppnås gjennom et relativt nytt produkt, Velux Active with Netatmo, som omfatter en basestasjon, en kombinert sensor som måler temperatur, luftfutighet og CO2-nivå samt en “forlat hjemmet”-bryter (som kan brukes til å lukke og låse vinduet når man drar fra huset). Denne siste har vi faktisk ikke funnet det nyttig å montere, men basestasjonen og sensoren er installert samt en separat veggbryter for manuell styring, se bilde under. Dessverre mister basestasjonen rett som det er kontakt, enten totalt eller bare med Apple Home, så en Nexa smartplugg er montert slik at basestasjonen enkelt kan restartes.

Stacks Image 868
Multisensoren, som vi bare har satt i en vinduskarm, men som også kan monteres med medfølgende fester

Denne løsningen gjør at vinduet kan styres enten via en egen Velux Active-app eller Apple Home, siden Velux Active with Netatmo har støtte for det, se skjermbilder under.

Stacks Image 856

Skjermbilder fra henholdsvis Velux Active- og Home-appen

Stacks Image 846

Både Velux-appen og i Apple Home gir dette da mulighet for å definere automatisert åpning og lukking, basert på temperatur eller andre parametre, og på gitte ukedager/i gitte tidsperioder, eller man kan velge å åpne vinduet manuelt ved behov. Vi har per dato ikke fått prøvd denne løsningen gjennom en hel sommer, men inntrykket av denne kombinerte løsningen av motor- og app-styring av takvinduet er godt og gjør det mulig å åpne vinduet uansett hvor vi måtte være for å lufte huset.

Som del av Verisure-installasjonen fikk vi også med et Arlo smart kamera, og det er plassert i vinduskarmen her i dette rommet som har så mange vinduer, slik at det både viser rommet og området utenfor. Det er koplet til Apple Home via en basestasjon, som er plassert i stuen, og kan aksesseres gjennom både Arlo sin app, Verisure-appen og Apple Home. Kameraet er nok det tyngste og stødigste vi har og bildet er godt. Det har også innebygget bevegelsessensor.

Stacks Image 981
Arlo kamera

Til sammen vises enhetene i rommet som vist i skjermbildet under.

Enhetene i rommet

Stacks Image 764