Smart kamera/Smart camera

Bruksområder/Use Cases


Detaljert navigering i sidene

Smarte kameraer kan høres skremmende ut, men er nyttige

Slike kameraer kan omtales under mange betegnelser, som sikkerhetskamera, overvåkningskamera, osv., men uansett er hovedpoenget med slike at de er på nett og gir mulighet for å “se gjennom dem” fra hvor som helst. I tillegg til denne basisfunksjonaliteten finnes det et bredt utvalg av ulike andre funksjoner, f.eks.:

 • Nattsyn

 • Lagring av opptak, enten i kameraet eller sky (sistnevnte krever normalt et abonnement, med en kostnad)

 • En- eller toveis lyd

 • Mulighet for endring av vinkel/zoom

 • Innebygget bevegelsessensor

 • Innebygget sikkerhetslys

 • Innebygget sirene

 • Ansiktsgjenkjenning

 • Kameraer spesielt beregnet på overvåking av kjæledyr kan til og med ha funksjonalitet for å leke/gi godbiter

I tillegg er det forskjell på kameraene på markedet ved om de krever strøm via kabel eller batteri, om de har port for minnekort e.l. og selvsagt hvilken plattform/økosystem de støtter.

Ut fra denne omfattende listen skjønner man fort også at dette er et kategori med mange produsenter til stede. Noen eksempler er Belkin/WeMo, D-Link, Honeywell, Logitech, Nest, Netatmo, Ring, TP-Link og mange flere.

I vårt smarte hjem har vi installert smarte kameraer noen få steder i huset (se det enkelte rom for mer detaljert informasjon om fysisk oppsett og programmering av løsningene):

 • Gjesterom 1, siden dette er rommet der hunden vår oppholder seg når hun er alene hjemme har vi et Aqara kamera her slik at vi kan se hva hun holder på med og også snakke til henne om hun blir urolig

 • Garasje, her har vi et Aqara-kamera som viser status i garasjen og om garasjeportene er åpne eller ikke

 • Vinterhage, her overvåker et Arlo-kamera både selve rommet og området utenfor

 • Utendørs, her har vi fire kameraer, et Logitech kamera som overvåker oppkjørselen og fungerer primært som et sikkerhetskamera i tilfelle noe skulle bli stjålet/ødelagt på eiendommen, et Aqara-kamera som viser bilde av kattegården og lar oss se om alt står bra til med kattene uansett hvor vi er, et Aqara-kamera som tilsvarende overvåker hagen samt en Netatmo smart video ringeklokke

Omfanget av funksjonalitet slike kameraer kan by på gir også en indikasjon om at det også finnes mange ulike anvendelsesområder, sikkert flere enn jeg klarer å forestille meg, men noen viktige er:

Sikkerhetskamera for å detektere/dokumentere uønskede personer/hendelser

Overskriften er vel nokså selvforklarende, med et kamera hensiktsmessig plassert (utendørs eller innendørs) kan man følge med på hva som skjer og bli oppmerksom på det om noe “muffens” foregår, enten man er hjemme eller borte fra boligen. Dette kan gjøres i sanntid ved å følge med å live strømming fra kameraet, men dersom man gjør opptak fra kameraet (mange kameraer som har funksjonalitet for kamera har også bevegelsessensor innebygget slik at de kun gjør opptak når det skjer noe) kan man etter en hendelse gå tilbake og se om man fanget opp personer eller hva som foregikk.

Oppsett av slik funksjonalitet er normalt enkelt og gjøres som del av prosessen med å installere og ta i bruk kameraet. I mange tilfeller er det mest funksjonalitet i produsentens egen app, men mange kameraer støtter også ulike plattformer/økosystemer og kan integreres i disse.

Sikkerhetskamera for å varsle/skremme

Dette er en utvidelse av punktet over og er enten avhengig av at man har et kamera med innebygget sirene eller flomlys eller at et kamera uten slik funksjonalitet integreres med andre komponenter. Prinsippet er uansett at når aktivert fører detektert bevegelse til at lyd eller lys slås på for å skremme bort uønskede personer. Dette kan også gjøres ved å benytte toveis lyd-muligheter i kameraet, men da må man selv “ta affære” ved varsling og snakke til de som fanges opp av kameraet.

For kameraer som har slik funksjonalitet er nok igjen oppsett av dette noe som skjer gjennom initiell installasjon. For kameraer uten dette må det gjøres noe programmering av signal-aksjon, typisk basert på detektert bevegelse av bevegelsessensor i kameraet slår på lyd- eller lyskilde installert i nærheten av kameraet, f.eks. et utelys (se mer om utnyttelse av bevegelsessensorer under omtalen av den typen komponent).

Oversiktskamera for å generelt kunne følge med på hva som foregår i et rom/sone

Dette henger også nært sammen med anvendelsene omtalt over, men er mer generelt innrettet mot å bare kunne følge med på hva som foregår ett eller annet sted. Det kan være alt fra nokså generelle behov, f.eks. å holde et lite øye med en kjellerstue der ungdommer “henger”, til mer spesifikke ønsker, f.eks. følge med på om en robotgressklipper har kjørt seg fast noe sted eller om det er fare for at en kasserolle på kjøkkenet koker over.

Avlese informasjonspaneler

Dette er strengt tatt en særanvendelse av punktet over, der hensikten er å kunne bruke et smart kamera til å lese informasjon presentert på skjermer på ulike apparater plassert slik at de ikke er enkelt innenfor rekkevidde og ikke er tilkoplet nettet. Et konkret eksempel vi selv har vurdert er vaskemaskin og tørketrommel, som typisk viser gjenværende tid av gjeldende program på en liten skjerm og som det kan være nyttig å kunne avlese uten å måtte gå til vaskerommet eller hvor disse befinner seg. Det kameraet vi nå har utendørs for å overvåke kattegården var opprinnelig anskaffet for å monteres i vaskerommet og vinklet mot hvitevarene der. Dessverre er ikke oppløsningen god nok til å klare å se tallene, men med bedre kamera/større skjermer/plassering av kameraet nærmere skjermen kan dette være en god løsning.

Mer spesifikk overvåkning av små barn

Dette er nok en mer spesifikt anvendelsesområde som en variant av de nevnt over. For dette finnes det mange dedikerte produkter på markedet, såkalte babymonitorer, men det er strengt tatt ingenting som skille slike fra et smart kamera med toveis lyd, og sistnevnte kan da gjøre tjeneste for andre formål når barnet er blitt større.

Utnytte ansiktsgjenkjenning til å vite hvem som er hjemme/i ulike rom eller soner

Her beveger vi oss kanskje inn i mer tvilsomt terreng hva gjelder etikk og sågar lovverk, men faktum er at noen smarte kameraer kan gjenkjenne ansikter. Dette kan utnyttes til å holde oversikt over hvem som oppholder seg i boligen, noe som kan være nyttig og nokså “uskyldig”. Foreldre kan utnytte dette til å vite at barn i en alder der de selv går hjem fra skolen faktisk er kommet hjem, mor kan konstatere at hun kan jobbe litt lengre da far er kommet hjem fra jobb, osv. Noe mer dramatisk kan være situasjoner der noe skjer, som brann eller innbrudd, og man har oversikt over hvem som er i huset.

Utnytte toveis lyd til å kunne kommunisere med personer eller kjæledyr

Dette er standard funksjonalitet og anvendelse av babymonitorer overfor små barn, men kan like gjerne benyttes overfor andre personer eller kjæledyr. I prinsippet blir det en form for videokonferanse via et smart kamera, der man kan gi beskjeder, føre en lengre samtale, roe ned en situasjon, osv.

Mer spesifikk overvåkning/underholdning av kjæledyr

Igjen er dette bare en variant av bruksområder nevnt over, men alle som har hund, katt, fugl eller hvilken som helst type kjæledyr og der disse iblant/ofte må være hjemme alene, vet at man ofte lurer på hva dyrene holder på mens man selv er borte. Smarte kameraer kan både stille en generell nysgjerrighet, men enda viktigere gi mulighet for å følge med på at dyr som er nervøse/ikke liker å være hjemme alene verken skader seg eller ødelegger noe i huset. Også for dette formålet er kameraer med toveis lyd nyttige, både for å høre hva som skjer i huset og for å kunne snakke til dyret og roe det ned (av egen erfaring vet vi dog at inntil dyret, i vårt tilfelle hund, blir vant til at den hører eiernes stemme uten å se dem kan det bli forvirret av dette). Enda mer effekt kan oppnås ved kameraer som også gir mulighet for å dosere ut godbit, kaste en leke eller styre en laserstråle.

Utnytte innebygget bevegelsessensor til automatisering

Et siste område, som strengt tatt er beskrevet under bevegelsessensor, er å benytte innebygd sensor i kameraer til å styre andre komponenter. Dette er helt likt hva som kan gjøres med en dedikert bevegelsessensor, altså bruke signalet til å slå på lys, justere temperatur, osv. Kameraet vi har i gjesterom 1 inngår i en enkel rutine der bevegelse gjør at taklyset slås på.

Fysisk installasjon

Litt avhengig av type kamera og hvor det skal anvendes kan installasjonen være noe mer eller mindre komplisert. Noen hensyn å ta/forhold å ivareta ved installasjon er:

 • Aller viktigst er naturlig nok plasseringen, slik at kameraet viser det man ønsker å fange opp. Dette innebærer også å vurdere lysforhold, å unngå at kameraet blir i veien, osv.

 • Om kameraet drives av batteri eller må koples til strøm har naturlig nok også betydning, for batteridrevne kameraer er det viktig å enkelt komme til for å lade batteriet, mens de som krever strøm via ledning selvsagt må være innenfor rekkevidde av stikkontakt.

 • Noen kameraer krever også ethernet-tilkopling og må derfor være nær en ruter.

 • Ulike kameratyper kommer forøvrig gjerne med ulike typer fester, men det kan også kjøpes mer spesialiserte fester, f.eks. for å feste det på innsiden av et vindu eller sågar rett i stikkontakt.

 • For kameraer som ønskes benyttet utendørs er det selvsagt viktig at slike er beregnet for det eller kan plasseres beskyttet mot vær og vind.

 • Og som alltid, men i enda større grad for kameraer, der større datamengder er involvert, er nettverksdekning og -hastighet viktig der det ønskes montert.