Sikkherhet og alarm/Security & alarm

Løsninger for ulike former for overvåkning av hjemmet og dets omgivelser/Ssolutions for different types of monitoring of the home and its surroundings


Detaljert navigering i sidene

SIKKERHETS-/ALARMLØSNINGER

Stacks Image 184

Dette er også en kategori der det finnes mange produsenter og løsninger, men som også er nokså fragmentert. Dels har ulike aktører i markedet sine proprietære standarder/protokoller (som det i noen tilfeller likevel går an å integrere i et mer generisk system) og dels er det så mange ulike typer produkter som inngår i denne kategorien at det er vanskelig å få oversikt.


Hovedhensikten med å inkludere dette som en viktig kategori i smarte hjem er at det byr på mange nyttige muligheter for integrasjon med andre kategorier. I så måte er det følgende noen sentrale delsystemer i denne kategorien og deres plass i et smart hjem:

 • Overvåkningskameraer, der det finnes et meget stort utvalg fra en lang rekke produsenter. Hva man velger vil avhenge av en rekke forhold, men noen logiske kriterier er; innvendig eller utendørs bruk, lagring av bilder/opptak lokalt i kameraet eller i sky, batteridrevet eller koplet til strømnettet, om det har mer avanserte funksjoner som ansiktsgjenkjenning, toveis kommunikasjon, nattsyn, ulike sensorer innebygget, ekstra lys, osv., og ikke ikke minst hvilket økosystem/plattform ens smarte hjem er bygget rundt. Noen få eksempler fra det rike utvalget er Logitech Circle 2, D-Link Omna 180 og Netatmo Presence (alle er tilfeldigvis kompatible med Apple Home).

 • Sikkerhetslys, dvs. separate lys for å lyse opp deler av hage/eiendom, enten permanent påslått eller basert på sensorer, spesielt bevegelse. Såvidt jeg har funnet ut finnes det svært få produkter her som er “smart”, altså kan programmeres eller automatiseres sammen med andre enheter, men Netgear leverer en hel serie med sikkerhetsprodukter, inkl. et Arlo sikkerhetslys (det synes kanskje dog ikke som dette finnes for det europeiske markedet). Det finnes også frittstående løsninger med innebygd bevegelsessensor, f.eks. fra Jula. Er man ute etter denne typen lys er det nok dog vel så effektivt å kjøpe et kamera med innebygget lys, f.eks. nevnte Netatmo Presence eller Ring Floodlight.

 • Dør-/vindussensorer, ulike varianter av sensorer som detekterer om en dør eller vindu er åpent eller lukket. Her finnes det mange alternativer å velge blant, men også her er det forskjeller i funksjonalitet. De enkleste detekterer bare endring i status, men klarer ikke skille mellom om døren/vinduet lukkes eller åpnes. De fleste skiller imidlertid mellom åpen/lukket og mer avanserte sensorer måler også temperatur og lysstyrke eller kan detektere støt/slag på døren/vinduet. Av egen erfaring er det også forskjell på hvor lang avstand fra andre enheter slike sensorer tåler å plasseres. Noen vanlig brukte sensorer leveres av Eve, Fibaro, Aqara og mange flere. I tillegg har de ulike leverandørene av alarmsystemer gjerne egne komponenter (disse selskapenes alarmsystemer er normalt basert på lukkede protokoller).

 • Røykvarslere, dette er selvsagt en helt sentral type komponent i et alarm-/sikkerhetssystem. Også her finnes det mange produkter å velge mellom, igjen med noen forskjeller i funksjonalitet. Vanlige eksempler kommer fra nest, Eve og HomeControl, men her har også alarmselskapene egne varianter. Igjen bruker vi selv røykvarslere fra Verisure, integrert i resten av systemet på samme måte som dør-/vindussensorene via Homebridge.

 • Andre sensorer, der det finnes et utvalg av ulike sensorer som kan overvåke forskjellige aspekter ved bolig og omgivelsene. Spesielt nyttig er bevegelsessensorer, som har mange anvendelsesområder i et smart hjem, inkl. sikring mot innbrudd. Her finnes det er rikt utvalg, f.eks. Philips Hue (som har versjoner for både innen- og utendørs bruk), Eve, Fibaro og IKEA Trådfri. Som ellers er det noen forskjeller i funksjonalitet, både med hensyn til om sensorene måler andre forhold enn bevegelse, mulighet for integrasjon mot andre komponenter, osv. Den kanskje mest vanlige sensortypen ellers er nok lekkasje-/vannsensor, som leveres av bl.a. Fibaro, Popp og Aqara. Og, nær sagt som vanlig, finnes det slike sensorer fra alarmselskaper, f.eks. fra Verisure. Det finnes også andre typer sensorer, f.eks. for knust vindu, ankomst til eiendom, vekt i biloppkjørsel, osv. og noen av kanskje mer kuriøs karakter, som Verisure sin musedetektor (denne har vi også installert, inkl. innebygget temperatursensor på loftet, men det kan se ut som om Verisure har sluttet å selge slike).

 • Alarmanlegg, dvs. ikke bare separate sensorer av typen nevnt over, men integrerte anlegg der sensorer, sirene og evt. også forbindelse med et alarmselskap fungerer sammen. Avhengig av hvorvidt man ønsker et anlegg med forbindelse til et alarmselskap, som da typisk tar ansvar for både utrykning ved utløst alarm og melding til brannvesenet i tilfelle brannalarm, faller løsningene her i to grupper. Anlegg uten kopling til alarmselskap leveres f.eks. av Futurehome (som i stor grad bygger på komponenter fra Fibaro), Panasonic og Samsung (men som tidligere nevnt finnes det langt flere Samsung-komponenter for det amerikanske markedet enn det europeiske). Det finnes også flere alarmselskaper som tilbyr løsninger, f.eks. Sector Alarm og Verisure (som vi selv benytter). For alarmselskapenes løsninger varierer det i hvilken grad de lar seg integrere med andre systemer, enten direkte eller via omveier, men i utgangspunktet er nok disse utformet for å låse kunden til deres proprietære system (som gjerne inneholder ulike smart hjem-komponenter utover rene alarmkomponenter).

 • Smart dørlås, også en viktig komponent i et sikkerhetssystem. Smart låser er låser som er koplet på nett og dels kan fjernbetjenes og dels kan integreres med andre komponenter, som et alarmsystem, belysning, osv. Etter hvert har det kommet mange alternative produkter på markedet, se komponentsiden for mer detaljer.
 • Smart ringeklokke, som kanskje er en produkttype litt på siden av resten av denne kategorien, men som absolutt har sin funksjon. Også her finnes det etterhvert en del alternativer å velge blant, med litt ulike funksjonalitet. De mest avanserte har både lyd og bilde, automatisk talebeskjed om man ikke kan besvare anrop, bevegelsessensor, tilleggskomponenter som separat klokke (som også lager lyd i huset utover varsel i app) og integrasjon med kjente økosystemer. Kanskje aller mest kjent er Ring sine produkter, men andre varianter leveres av f.eks. nest og tidlig 2019 ble det annonsert flere alternativer, med Apple Home-støtte, for lansering senere på året (også i denne kategorien er tilbudet adskillig større på det amerikanske markedet). Valget for den enkelte vil nok avhenge av ønsket funksjonalitet og integrasjon med andre enheter/økosystem.

Uansett hvor omfattende system man installerer og hvilke komponenter man inkluderer gir et sikkerhets-/alarmsystem mange fordeler og muligheter. Noen eksempler på slike er:

 • Få varsler om ulike uønskede hendelser man ellers vil ha liten mulighet for å oppdage, som en liten vannlekkasje på vanskelig tilgjengelig sted, at en dør eller et vindu åpnes når man selv ikke er hjemme, mus på loftet, osv.

 • Lys/lyd slås på dersom folk nærmer seg huset og man er ute

 • Lysene i huset blinker, gjerne i rød farge, om det utløses alarm

 • Man kan besvare anrop på ringeklokken som om man var hjemme, selv om huset er tomt

 • Og mange flere