Smartplugg/Smart Plug

Bruksområder/Use Cases


Detaljert navigering i sidene

Smartplugger (og smarte grenuttak/smart stikkontakter) er nyttige i det smarte hjem

Som flere av de andre komponentkategoriene har også denne noen ulike typer plugger/grenuttak, avhengig av noen faktorer:

 • Kablet eller trådløs, der førstnevnte medfører at eksisterende stikkontakt byttes ut med en smart utgave mens en trådløs smartplugg plasseres “mellom” en eksisterende stikkontakt og enheten som tilkoples (sistnevnte er definitivt mest vanlig)

 • Enkel eller med flere uttak, der en enkel smartplugg er liten og plasseres rett i stikkontakten mens et et smart grenuttak tilkoples stikkontakt med en kortere eller lengre ledning mellom grenuttaket og støpselet, og disse kan inneholde flere både tradisjonelle uttak for støpsler og gjerne også USB A-utganger

 • Innendørs eller utendørs bruk, der utvalget av produkter egnet utendørs er mindre

 • Ytterligere funksjonalitet enn ren smart styring av strømuttak, der mange varianter måler strømforbruk. Det finnes også en versjon med innebygget termostat, Mill WiFi Socket, lagd for å styre varmeovner uten mulighet for fjernstyring.

Med et lite forbehold kan dette være den kategorien med bredest utvalg av produsenter og produkter å velge blant–om man går gjennom de ulike produsentene presentert på disse sidene ser man fort at svært mange av disse tilbyr én eller flere smartplugger. Jeg har selv erfaring med flere av disse, både Eve, Fibaro, IKEA Trådfri, Koogeek, Nexa, til og med fra Verisure. For den enkelte vil nok valget, som for andre komponenter, avgjøres av hvilken plattform/kommunikasjonsprotokoll man har installert ellers, hvilken funksjonalitet man ønsker og pris (det er stor forskjell i pris mellom de ulike produktene som finnes).

I vårt smarte hjem er det installert en rekke versjoner av smartplugger i mange ulike rom (se det enkelte rom for mer detaljert informasjon om fysisk oppsett og programmering av løsningene):

 • Loft, to IKEA Trådfri smartplugger styrer lyskilder

 • Bibliotek, en IKEA Trådfri smartplugg styrer et malerilys og en Connecte smart stikkontakt styrer et sett med LED-lys

 • Kontor, en IKEA Trådfri smartplugg styrer styrer lys i en globus

 • Stue, to IKEA Trådfri smartplugger her styrer en lyskilde og en akvariusmpumpe og et Namron smart grenuttak (som også har to USB A-uttak som benyttes til lading av telefon/nettbrett) styrer ulike lys

 • Vinterhage, en Elgato Eve smartplugg styrer en stålampe og en IKEA Trådfri smartplugg styrer spotlighter, mens en Nexa smartplugg muliggjør restart av en basestasjon

 • Kjellerstue, to IKEA Trådfri smartplugger styrer flere ulike lamper, mens en annen Trådfri smartplugg muliggjør restart av den andre Trådfri basestasjonen

 • Gjesterom 1, der en slik Mill smartplugg nevnt over benyttes for styre en tradisjonell Siemens panelovn

 • Utebod, to IKEA Trådfri smartplugger styrer både et sett med LED-spotter og gir mulighet for å reboote et kamera som har det med å låse seg

 • Utendørs, en Nexa smartplugg styrer en drivhusovn

Uansett hvilken type man velger har smartplugger/smarte grenuttak mange anvendelsesområder. Ikke overraskende, siden den grunnleggende funksjonaliteten til en smartplugg og en smart bryter er identisk, altså å slå på/av strøm til en tilknyttet enhet, er anvendelsesområdene stort identiske:

Smartere betjening/fjernbetjening av belysning

Som listen over viser så kan man kople til mange forskjellige typer apparater til en smartplugg (se mer om dette under). Likefullt er nok ulike former for belysning det mest åpenbare/mest vanlige å anvende sammen med smartplugger, med en rekke fordeler som resultat:

 • Styre lys uten å måtte benytte fysiske brytere. Uten noen form for smart styring av lys er eneste måten å betjene dem på å fysisk gå til lyset (evt. veggbryter) og slå på/av lyset på den måten. Dette har åpenbart fungert fint helt siden elektrisiteten ble oppfunnet, men med smartplugger kan dette gjøres mer elegant/bekvemt. Alle smartplugger tillater en eller annen form for fjernbetjening, enten fra produsentens egen app, fra Home-appen for Apple Home eller med stemmestyring med hjelp av en smart assistent, som Google Assistant, Alexa eller Siri. Dermed kan man styre lys fra hvor som helst i huset med en telefon/nettbrett/stemme/osv.

 • Fjernbetjene lys. Ikke bare kan dette gjøres når man er hjemme, men ikke minst også når man er borte fra hjemmet. Dette gir ytterligere muligheter, har man glemt lys på hjemme kan disse slås av selv om man har forlatt boligen, lys kan slås på/av for å narre folk til å tro at man er hjemme selv om man er på ferie, osv.

 • En ekstra fordel med denne løsningen er at den gir rom for å overvåke strømforbruket. Mange av smartpluggene på markedet tilbyr slik funksjonalitet og man kan både avlese strømforbruket i øyeblikket, se historikk og sågar sette grenser for forbruk slik at smartpluggen slås av når grensen nås. Dette gjelder forøvrig ikke bare belysning, men uansett hvilken type apparat som er tilkoplet smartpluggen.

For "enkel" betjening av lys gjennom smartplugger kreves egentlig ingen programmering, dette er grunnfunksjonalitet som settes opp når pluggen/grenuttaket installeres og man velger enhet som koples til.

Programmering/automatisering av lysstyring

Dette er et nivå opp i kompleksitet og dette kan implementeres gjennom smartplugger, men også gjennom smarte lyskilder eller smarte brytere. Prinsippet er uansett det samme–man utnytter at lys kan fjernstyres (i dette tilfellet gjennom smartplugger) til å sette opp mer eller mindre kompliserte regler for når lys skal slås på/av. Noen eksempler er:

 • Tidsstyring av lys, slik at lys slås på/av til bestemte tider eller knyttet til solens gang

 • Lysstyring basert på signaler fra ulike sensorer, typisk bevegelsessensorer eller dør-/vindussensorer, som jo selvsagt forutsetter at lysene kan fjernstyres (se omtaler av bruksområder for slike sensorer under hver type sensor)

 • Lysstyring basert på lokasjonsdata (fra smarttelefon), slik at lys slås på når første medlem av husstanden kommer hjem til et tomt hus og slås av når siste medlem forlater huset

Programmering av enkle regler basert på tid, sensorsignaler eller lokasjonsdata gjøres nokså enkelt f.eks. i Home-appen, mens mer avanserte regler med betingelser kan kreve mer avanserte apper/plattformer for oppsett.

Integrasjon av belysning i mer omfattende scener/programmer

Dette er ikke prinsipielt særlig annerledes enn enklere former for automatisering nevnt over, men innebærer at lys kan inkluderes i mer omfattende samlinger av aksjoner som startes med én kommando. En slik scene/program kan aktiveres manuelt fra smarttelefon, nettbrett, smart assistent, osv. eller automatisk, på samme måte som nevnt over, basert på tid, sensor, lokasjon, osv. Et par eksempler på slike "scener" kan være:

 • "God morgen"-scene, som aktiveres til fast tid hver morgen på hverdager, kan slå på utvalgte lys rundt i boligen, slå på radioen, starte kaffemaskinen og skru opp temperaturen på smarte termostater

 • "Farvel"-scene, som aktiveres når siste person forlater hjemmet, slår av alle/de fleste lys, skrur ned temperaturen, slår av radio/TV som måtte ha vært på og låser ytterdøren

Slike scener kan programmeres i Home-appen eller tilsvarende.

Smartere betjening/automatisering av andre enheter

Som oversikten over våre smartplugger viste så kan disse styre andre enheter enn bare lyskilder. Man kan i prinsippet styre hva som helst som koples til smartpluggen (så lenge de tåler belastningen dette medfører). Vi styrer en varmeovn og et kamera på denne måten, men mulighetene er nesten uendelige, f.eks. en radio, kaffetrakter, gulvvifte, osv. (apparatene må da åpenbart fungere slik at de slår seg på bare ved å tilføre strøm og ikke krever ytterligere betjening for å startes)

Slik betjening kan da gjøres på akkurat samme måte som nevnt over for lys, med enklere eller mer avansert programmering eller som del av mer omfattende scener.

Fysisk installasjon

For trådløse smartplugger/smarte grenuttak er det strengt tatt ikke snakk om noen “installasjon”, disse settes bare i ønsket stikkontakt og er da på nett. Et par ting er likevel verdt å være oppmerksom på. Dels må man huske på at stikkontakten som anvendes må ha konstant strøm, slik at kontakter som styres av veggbrytere kan være mindre egnet ved at smartpluggen mister strøm, og dermed kontakt med nettet, dersom bryteren slås av. Og avhengig av hvilken smartplugg (spesielt fysiske dimensjoner) man skal installere og hvor stikkontakten er plassert kan man ende opp med et lite pent “juletre”. Jeg var i ferd med å plassere en smartplugg i en stikkontakt oppunder taket hos oss, der tanken var å bruke en dobbeltkontakt og så kople til to lamper. Dette satte fruen ned foten mot…

Velger man løsningen med å bytte ut eksisterende stikkontakter med smarte utgaver krever dette naturlig nok noe mer innsats. De er ikke nødvendigvis kompliserte å installere, men arbeidet skal utføres av elektriker. Plasseringen gir seg jo selv siden disse erstatter eksisterende stikkontakter.