Broadlink

Utvalgte produkter/Selected products


Detaljert navigering i sidene

Broadlink

Stacks Image 619

På denne siden presenteres utvalgte produkter fra denne produsenten, med mine vurderinger der jeg har egne erfaringer med produkter. Lenkene er primært til produsentens egne sider, for norske forhandlere/priser må du gjøre eget søk.

Om produsenten og dens løsninger

Broadlink er et kinesisk selskap som dels tilbyr ulike klassiske produkter for det smarte hjem og dels skiller seg fra liknende selskaper gjennom sine universalfjernkontroller. Disse er nyttige for å styre “ikke-smarte” produkter som del av et smart hjem-system. Sentrale produkter fra Broadlink er:

  • Smartplugger, i noen ulike varianter

  • Smarte lyskilder, i form av et par smarte pærer og en lysstripe

  • Smarte lysbrytere, hvorav en med berøringspanel

  • Et par sensorer; bevegelsessensor og dør-/vindussensor

  • Basestasjon, men det er uklart for meg om denne kreves for å kople til noen av de ovennevnte produktene

  • Universalfjernkontroller, i et par ulike varianter (en som bare støtter IR og en som støtter både IR og RF), selv om benevnelsen universalfjernkontroll kan være litt misvisende - dette er enheter som kan sende signaler for å styre ulike produkter som kan styres med en fjernkontroll, men det er ingen knapper på Broadlink-kontrollene, signalene må utløses fra app på telefon e.l.

Broadlink har en egen Broadlink app, men er også kompatibel med Google Assistant og Amazon Alexa samt IFTTT. Via Homebridge er det også mulig å integrere universalfjernkontrollene i Apple Home.

Våre erfaringer

Merk at på telefon vises tabellen kanskje bare i landskapsvisning

Komponent Rom Erfaringer

Broadlink RM4 Pro

Stue

Denne “universalfjernkontrollen” ble anskaffet for å integrere en fremtidig takvifte i Apple Home. Takviften er enda ikke anskaffet, men Broadlink-enheten har gjort det mulig å kople noen gamle Nexa smartplugger (som bruker en RF-basert fjernkontroll) til Apple Home, og også en RF-styrt laser for julebelysning. Det skal ikke nektes for at dette krever noe innsats, med å registrere RF-kodene, lime disse inn i Homebridge config-filen, osv., men egentlig ikke veldig komplisert. En slik enhet åpner derfor for å “gjøre smart” produkter som ikke er på nett på noe som helst slags vis, men som kan styres med en gammeldags fjernkontroll. Det eneste som ikke er helt optimalt er at status vist i Apple Home kun baserer seg på hvilket signal fjernkontrollen har sendt til produktet, det er ikke mulig å avlese reell status (slik at en smartplugg kan tolkes å være på siden på-signal ble sendt, men signalet nådde ikke frem og dermed er den fortsatt av).