Kontor/Office

Løsninger for dette rommet/Solutions for this room


Detaljert navigering i sidene

Kontor

På denne siden presenteres de konkrete løsningene jeg har installert i hjemmekontoret i vårt smarte hjem, med lenker til spesifikke produkter anvendt og hvordan disse er satt opp

Dette rommet inneholder løsninger for følgende systemer (på telefon vises tabellen kanskje bare i landskapsvisning):

Systemtype Komponenter
Belysning
 • Aqara smart lysbryter

 • Aqara trådløs bryter

 • IKEA Trådfri smartplugg

 • IKEA Trådfri Driver + Lindshult lampe x 3

 • Mi Desk Lamp Pro

 • Philips Hue E27 smart pære

 • Philips Hue bevegelsessensor

Klimastyring
 • Aqara dørsensor

 • Aqara vindussensor

 • Mill AV600WiFi

 • IKEA Fyrtur rullegardin

Lyd og bilde Ingen
Sikkerhet og alarm
 • Verisure bevegelsessensor med kamera

Personlig pleie og helse
 • Withings Body+ smart vekt

Styring og integrasjon
 • Homebridge-serveren, installert på en Synology DS720+

 • IKEA Dirigera basestasjon

 • Netgear Orbi basestasjon

 • Eero 6 basestasjon


Beskrivelse av rommets løsninger

Belysningen består dels av en pultlampe fra Mijia, se bilde lenger ned på siden, anskaffet mars 2019 etter at denne fikk Apple Home-støtte. I motsetning til den gamle pultlampen er denne “smart”, både kan den styres fra telefon/nettbrett/osv. og dels kan lyset justeres både i farge og styrke, inkludert noen forhåndsdefinerte profiler for lesing, PC-arbeid, osv. Denne er nå integrert i scenene Good Morning og Good Night og slås dermed automatisk på og av.

Ved behov for mer lys i rommet finnes også en taklampe, utstyrt med en Philips Hue E27 mart pære, se bilde under. Mer lys trengs egentlig kun når pultlampen er avslått, derfor er  dette programmert, i Eve-appen, slik at taklyset kun slås på dersom det både registreres bevegelse og pultlampen er avslått, se skjermbilde under.

Taklampe med Hue-pære

Stacks Image 486

Stacks Image 500
Programmering av taklys

Så har vi en globus med lys, se bilde under, som riktignok ikke ofte er i bruk, men den er likefullt koplet til en IKEA Trådfri smartplugg.

Globusen er koplet til strøm via smartplugg og slås på manuelt/av med Good Night

Stacks Image 521

Med hjemmekontor i store deler av 2020 meldte det seg ønske om enda mer lys i dette rommet, spesielt bedre belysning for videomøter. Løsningen ble å montere tre Lindshult hyllelamper fra IKEA på toppen av bokhyller, styrt av en IKEA Trådfri Driver (se bilder under). Disse lysene er inkludert i scenene Afternoon Lights og Good Night, slik at de slås på og av automatisk, men slås på manuelt/dimmes opp/ned ved behov for å tilpasse lyset, enten gjennom Apple Home eller med en Aqara trådløs bryter (vist i bilde lenger ned på siden).

Stacks Image 1036

IKEA Lindshult hyllelamper styrt av en Trådfri Driver

Stacks Image 1030

I tillegg har vi etter hvert satt opp en Aqara Opple Wireless Scene Switcher, som strengt tatt er plassert på veggen i biblioteket ved døren inn til kontoret, se bilde i beskrivelsen av det rommet. To av bryterne er satt opp til å manuelt slå på/av taklyset og de andre lysene på kontoret mens de andre slår på/av ulike enheter i biblioteket.

Dette er nok et rom det den gammeldagse veggbryteren er byttet ut med en smart utgave fra Aqara, se bilde under. Den gamle bryteren var installert i en veggboks, men Aqara-bryteren får ikke plass i våre norske veggbokser så denne er plassert i en firkantet veggboks. Dette fungerer utmerket, i utgangspunktet er veggbryteren alltid på, slik at styringen av den smarte pæren fra bevegelsessensoren virker slik det skal. Men nå kan noen uforvarende slå av taklyset med veggbryteren og vi kan likevel slå på lyset uten å måtte bruke veggbryteren.

Smart veggbryter styrer taklampen

Stacks Image 834

Et problem på hjemmekontoret er at vinduet er østvendt og pulten står på samme vegg slik at det ofte er plagsomt med sterk sol som er krevende ved arbeid på Mac-en her. Lenge hadde vi en et manuelt rullegardin her, men nå er dette byttet ut med et IKEA Fyrtur rullegardin, se bilde under. Dette kan styres fra IKEA sin Smart Home app og gjennom Apple Home, med knapper på selve gardinet og med en medfølgende fjernkontroll. Fjernkontrollen er plassert i en hylle i pulten, se bilde under, slik at den er lett tilgjengelig for å kjøre ned gardinet når man arbeider ved pulten.

Stacks Image 882

IKEA Fyrtur rullegardin og medfølgende fjernkontroll samt lysbryter for hyllelys

Stacks Image 888

I likhet med gjesterom 1/gjesterom 2 var det også her en gammeldags, elektrisk panelovn med innebygget termostat. På et tidspunkt ble det tilført litt "smarthet" til denne, ved at den slår seg av dersom vinduet åpnes (og på igjen når det lukkes). Dette ble oppnådd ved å kople ovnen via en IKEA Trådfri smartplugg og installere en Aqara vindussensor (sensoren er vist i bilde under). Så oppdaget jeg det norske selskapet Mill, først via produktet Mill WiFi Socket, en smartplugg med innebygget termostat gir fjernstyring til "dumme" ovner, men som også lager ulike typer varmeovner med WiFi-styring. Vi har installert Mill sin smartplgg i både gjesterom 1 og gjesterom 2), og kunne strengt tatt også benyttet en slik her for å gjøre den eksisterende ovnen "smartere". Denne ovnen var dog så gammel at det var mer hensiktsmessig å bytte den ut med en som både er mer effektiv oppvarmingsmessig og også er på nett, så vi endte opp med en Mill AV600WiFi, se bilde under.

Stacks Image 541

Til venstre, Mill varmeovn med WiFi-styring, til høyre, Aqara vindussensor

Stacks Image 543

Ovnen kan både styres manuelt med betjeningspanel på ovnen og med Mill sin app, som fungerer helt fint (se eksempel på skjermbilde under, med annet eksempel under gjesterom 1). Det er, hvert fall per nå, ikke noen støtte fra Mill sin side for integrasjon i noen av smarthjem-økosystemene, men det finnes både en Mill WiFi app for Homey som fungerer fint. Ovnen fremkommer som en enhet i Homey og så godt som all funksjonalitet i Mill sin egen app er tilgjengelig (bortsett fra redigering av døgnprogrammet, men det endrer man svært sjelden på). Videre kan den gjøres tilgjengelig i Apple Home via Homebridge, se skjermbilde under. Dette er satt opp slik at den slås av dersom vinduet åpnes (og vi dermed unngår at det fortsetter å bruke strøm til å varme opp når det luftes), og tilsvarende settes den tilbake i auto-modus når vinduet lukkes igjen.

Stacks Image 546

Til venstre, skjermbilde fra Millheat-appen, til høyre, hvordan ovnen fremkommer i Apple Home

Stacks Image 549

I ettertid er styringen av varmeovnen utvidet ytterligere ved at en Aqara dørsensor er montert på døren til kontoret, se bilde under. Denne er satt opp slik at dersom en dør eller vindu åpnes i ett av rommene som henger sammen med stuen, som utløser at varmepumpen i stuen slås av, så sjekkes det om kontordøren er åpen. Er den det, slås varmeovnen av, for å unngå at denne "kjemper" mot den åpne døren/vinduet, mens varmeovnen forblir på om kontordøren er lukket. Tilsvarende når vinduet på kontoret lukkes, da sjekkes det om kontordøren er lukket (da slås varmeovnen på) eller om den er åpen (da avhenger det av om varmepumpen i stuen er på eller ikke; er den på slås varmeovnen på, om ikke forblir den av). Og til slutt, dersom varmepumpen slås på (hvilket betyr at alle vinduer/dører i tilstøtende rom er stengte), sjekkes det om kontordøren er åpen og kontorvinduet er stengt, i så fall slås varmeovnen på.

Stacks Image 1185
Aqara dørsensor

Mye av “hjernekapasiteten” i styringen av det smarte hjemmet befinner seg her i hjemmekontoret, se bilder under. Tidligere var “IKEA Trådfri-systemet” basert på to Gateway-er (siden disse har en grense på femti enheter og vi har flere enn dette), men disse ble i 2023 erstattet av den nye basestasjonen, Dirigera.

Den ble anskaffet med en gang den kom for salg høsten 2022, og jeg startet å flytte enheter over til den. Dette skapte dog store problemer i Apple Home; plutselig stoppet scener/automatiseringer å virke, IKEA-enhetene mistet forbindelsen eller dukket opp to ganger, osv. Mange andre som var tidlig ute rapporterte også om mange problemer, så jeg reverserte prosessen og la Dirigera på hyllen. Etter oppdatering av firmware for Dirigera og overgangen til Home-arkitekturen som del av iOS15.2 ble det rapportert om at mange av problemene forsvant (det er uklart om en eller begge av disse oppdateringene fikset ting). Dermed gjorde jeg et nytt forsøk og denne gangen gikk det bedre. Ting virket stabilt og skapte ingen ringvirkninger i Apple Home, så overføringen ble fullført (her må det nevnes at appen ControllerforHomeKit var uvurderlig, den gjør det mulig å ta backup av Apple Home-systemet og så gjenopprette enheter etter hvert som de overføres, dette sparte utrolig mye arbeid!).

Min vurdering er at Dirigera har både fordeler og ulemper sammenlikned med den gamle Gateway. Generelt virker Dirigera raskere og mer responsiv, tilkopling av enheter er enklere og appen ser bedre ut. Begge basestasjonene opplever i blant at enheter er frakoplet, uten noen spesiell grunn, men der dette normalt rettet seg med å slå av/på eller ta ut batteriet for Gateway har jeg ved flere anledninger måttet fjerne enheter fra Dirigera og legge til på nytt for å få dem på plass igjen. Det største, nye problemet med Dirigera har vært for smarte rullegardiner. For flere av våre Fyrtur-gardiner har vi opplevd at posisjonen til disse "feiltolkes", f.eks. for ett av disse sier IKEA Smart-appen at posisjonen er 16% lukket, mens realiteten er 100% lukket. Dermed lot det seg ikke åpne mer enn 16% og ved lukking kjørte det langt under makslengden satt. Tross at det ble søkt hjelp fra IKEA ble dette kunne løst ved å fjerne gardinet fra Dirigera og legge til på nytt.

Generelt er konklusjonen dessverre at IKEA-komponentene fortsatt krangler noe mer enn f.eks. Hue-systemet.

IKEA Dirigera hub på toppen av en bokhylle

Stacks Image 1003

Homebridge er nærmere omtalt under styring og jeg går ikke nærmere inn på dette her. Som sagt kan det nok være en viss terskel å komme i gang med dette, men det finnes gode oppskrifter på nett og det må gjerne rettes spørsmål til meg om du er interessert og står fast, tilsvarende for Home Assistant, men der har jeg mindre erfaring.

Her på kontoret er det en Verisure bevegelsessensor, se bilde under, som også kan ta bilder, men disse kan kun sees i Verisure sin egen app.

Stacks Image 1062

Bilde til venstre, hjemmesentralen fra altibox

Bilde til høyre, kamerasensoren fra Verisure

Stacks Image 1166

Det er dog verdt å si noen få ord om Netgear-systemet. Da jeg valgte å oppgradere fra et en-ruters system til et mesh-system (for å få bedre dekning gjennom hele huset) undersøkte jeg flere produkter, inkl. Eero, Google Wifi, Linksys Velop, osv. Det finnes mange sammenliknende tester og produktene er under stadig utvikling så det finnes ikke et entydig svar på hva som er best. Litt tilfeldig havnet vi på Orbi og hadde etter hvert hatt gode erfaringer med dette. Lenge hadde vi til dels store problemer med at mange av de smarte enhetene i huset enten ikke var tilgjengelige gjennom verken produsentens egen eller Home-appen eller det tok veldig lang tid å oppdatere status. Mistankene gikk gradvis mer og mer i retning av wifi-ruterne og dette ble bekreftet da Netgear kom med en firmware-oppgradering som eliminerte alle disse problemene, for en periode. Senere har så hastigheten gått kraftig ned, jeg mistenker at det skyldes antallet tilkoplede enheter, og jeg så aktivt etter en erstatning. Løsningen er per nå at jeg også har anskaffet et Eero 6-system (se bilde under), som ble lansert i november 2020. Per nå er løsningen at vi har to trådløse nett parallelt, noe som nok ikke egentlig er anbefalt, men det fungerer og har sikret at Eero-nettet er stabilt og raskt for generell bruk for å ha telefoner/nettbrett/datamaskiner på nett. Orbi-nettet er fortsatt tregt og håndterer nå kun smart hjem-enhetene, noe som fungerer rimelig greit, bortsett fra at enheter som krever mest hastighet er flyttet over på Eero-nettet.

Stacks Image 572
Pulten med Netgear Orbi basestasjon, Hue bevegelsessensor og Mi pultlampe (og ZyXel ethernet-hub)

På toppen av en bokhylle er en del andre sentrale komponenter plassert, se bilde under; Eero 6 og en Apple Time Capsule, som både genererer et rent 2,4 GHz trådløst nett (som en del smarte enheter faktisk krever og som gjør de mer stabile enn ved å kople dem til Eero eller Orbi sine mesh-nettverk) og lagrer backup fra bærbare Mac-er.

Eero og Time Capsule

Stacks Image 1070

Stacks Image 582
Synology NAS, som huser Homebridge-serveren og div. andre servere

Etter å lenge ha hatt en "halvsmart" vekt, som kunne måle flere parametre enn bare vekt, gikk vi til anskaffelse av en Withings Body+ (som lenge gikk under merkenavnet Nokia). Denne ser elegant ut, se bilde under, og måler en rekke parametre; vekt, andel kroppsfett/muskelmasse/beinmasse og vanninnhold. I tillegg kan den angi værutsiktene for dagen, og den kan dele data med andre helseapper, som i vårt tilfelle Helseappen på iPhone/Apple Watch. Det er vel feil å si at den har gitt et enormt løft til overvåkningen av helsetilstanden, men det at historikk lagres og kan leses av i ønsket helseapp, med grafer og evt. kopling til målsetninger, gjør at man gir dette mer oppmerksomhet.

Withings smart vekt, som er plassert under en bokhylle når den ikke er i bruk

Stacks Image 931

Alle disse enhetene fremkommer i rombildet for kontoret slik som vist i skjermbildet under.


Stacks Image 568
Enhetene på kontoret, inkl. de tre basestasjonene Homebridge, Philips Hue og IKEA Trådfri