Kontor/Office

Løsninger for dette rommet/Solutions for this room


Kontor

På denne siden presenteres de konkrete løsningene jeg har installert i hjemmekontoret i vårt smarte hjem, med lenker til spesifikke produkter anvendt og hvordan disse er satt opp

Dette rommet inneholder løsninger for følgende systemer (på telefon vises tabellen kanskje bare i landskapsvisning):

Systemtype Komponenter
Belysning
 • Aqara smart lysbryter

 • Aqara trådløs bryter

 • Fibaro smartplugg

 • IKEA Trådfri Driver + Lindshult lampe x 3

 • Mi Desk Lamp Pro

 • Philips Hue E27 smart pære

 • Philips Hue bevegelsessensor

Klimastyring
 • Aqara vindussensor

 • Mill AV600WiFi

 • IKEA Fyrtur rullegardin

Lyd og bilde Ingen
Sikkerhet og alarm
 • Hovedenheten i alarmsystemet fra Verisure

Personlig pleie og helse
 • Withings Body+ smart vekt

Styring og integrasjon
 • Homebridge-serveren, installert på en Synology DS720+

 • IKEA Trådfri Gateway

 • Mi Smart Power Plug EU WiFi smartplugg

 • Netgear Orbi basestasjon

 • Eero 6 basestasjon

 • Philips Hue bro


Beskrivelse av rommets løsninger

Belysningen består dels av en pultlampe fra Mijia, se bilde lenger ned på siden, anskaffet mars 2019 etter at denne fikk HomeKit-støtte. I motsetning til den gamle pultlampen er denne “smart”, både kan den styres fra telefon/nettbrett/osv. og dels kan lyset justeres både i farge og styrke, inkludert noen forhåndsdefinerte profiler for lesing, PC-arbeid, osv. Denne er nå integrert i scenene Good Morning og Good Night og slås dermed automatisk på og av. Dessverre er denne litt ustabil når det gjelder nettkobling og kan rett som det er være frakoplet. Da må den restartes og for gjøre dette enklere en den koplet til strøm via en IKEA Trådfri smartplugg.

Ved behov for mer lys i rommet finnes også en taklampe, utstyrt med en Philips Hue E27 mart pære, se bilde under. Mer lys trengs egentlig kun når pultlampen er avslått, derfor er  dette programmert, i Eve-appen, slik at taklyset kun slås på dersom det både registreres bevegelse og pultlampen er avslått, se skjermbilde under.

Taklampe med Hue-pære

Stacks Image 486

Stacks Image 500
Programmering av taklys

Og siden vi lenge har slitt med at den ene Fibaro smartpluggen vi har er ustabil, altså at den blir utilgjengelig og må restartes, har vi funnet omtrent den eneste lyskilden i hele huset som ikke kan “smartstyres” på noe vis og koplet denne til Fibaro-pluggen. Dette er en globus med lys, se bilde under, og som er så lite i bruk at det ikke er noe problem om den blir utilgjengelig, samtidig som dette sikrer at pluggen er påslått i tilfelle det kommer en oppdatering av firmware.

Globusen er koplet til strøm via smartplugg og slås på med Evening Lights/av med Good Night

Stacks Image 521

Med hjemmekontor i store deler av 2020 meldte det seg ønske om enda mer lys i dette rommet, spesielt bedre belysning for videomøter. Løsningen ble å montere tre Lindshult hyllelamper fra IKEA på toppen av bokhyller, styrt av en IKEA Trådfri Driver (se bilder under). Disse lysene er inkludert i scenene Afternoon Lights og Good Night, slik at de slås på og av automatisk, men slås på manuelt/dimmes opp/ned ved behov for å tilpasse lyset, enten gjennom HomeKit eller med en Aqara trådløs bryter (vist i bilde lenger ned på siden).

Stacks Image 1036

IKEA Lindshult hyllelamper styrt av en Trådfri Driver

Stacks Image 1030

I tillegg har vi etter hvert satt opp en Aqara Opple Wireless Scene Switcher, som strengt tatt er plassert på veggen i biblioteket ved døren inn til kontoret, se bilde i beskrivelsen av det rommet. To av bryterne er satt opp til å manuelt slå på/av taklyset og de andre lysene på kontoret mens de andre slår på/av ulike enheter i biblioteket.

Dette er nok et rom det den gammeldagse veggbryteren er byttet ut med en smart utgave fra Aqara, se bilde under. Den gamle bryteren var installert i en veggboks, men Aqara-bryteren får ikke plass i våre norske veggbokser så denne er plassert i en firkantet veggboks. Dette fungerer utmerket, i utgangspunktet er veggbryteren alltid på, slik at styringen av den smarte pæren fra bevegelsessensoren virker slik det skal. Men nå kan noen uforvarende slå av taklyset med veggbryteren og vi kan likevel slå på lyset uten å måtte bruke veggbryteren.

Smart veggbryter styrer taklampen

Stacks Image 834

Et problem på hjemmekontoret er at vinduet er østvendt og pulten står på samme vegg slik at det ofte er plagsomt med sterk sol som er krevende ved arbeid på Mac-en her. Lenge hadde vi en et manuelt rullegardin her, men nå er dette byttet ut med et IKEA Fyrtur rullegardin, se bilde under. Dette kan styres fra IKEA sin Smart Home app og gjennom HomeKit, med knapper på selve gardinet og med en medfølgende fjernkontroll. Fjernkontrollen er plassert i en hylle i pulten, se bilde under, slik at den er lett tilgjengelig for å kjøre ned gardinet når man arbeider ved pulten.

Stacks Image 882

IKEA Fyrtur rullegardin og medfølgende fjernkontroll samt lysbryter for hyllelys

Stacks Image 888

I likhet med gjesterom 1/gjesterom 2 var det også her en gammeldags, elektrisk panelovn med innebygget termostat. På et tidspunkt ble det tilført litt "smarthet" til denne, ved at den slår seg av dersom vinduet åpnes (og på igjen når det lukkes). Dette ble oppnådd ved å kople ovnen via en IKEA Trådfri smartplugg og installere en Aqara vindussensor (sensoren er vist i bilde under). Så oppdaget jeg det norske selskapet Mill, først via produktet Mill WiFi Socket, en smartplugg med innebygget termostat gir fjernstyring til "dumme" ovner, men som også lager ulike typer varmeovner med WiFi-styring. Vi har installert Mill sin smartplgg i både gjesterom 1 og gjesterom 2), og kunne strengt tatt også benyttet en slik her for å gjøre den eksisterende ovnen "smartere". Denne ovnen var dog så gammel at det var mer hensiktsmessig å bytte den ut med en som både er mer effektiv oppvarmingsmessig og også er på nett, så vi endte opp med en Mill AV600WiFi, se bilde under.

Stacks Image 541

Til venstre, Mill varmeovn med WiFi-styring, til høyre, Aqara vindussensor

Stacks Image 543

Ovnen kan både styres manuelt med betjeningspanel på ovnen og med Mill sin app, som fungerer helt fint (se eksempel på skjermbilde under, med annet eksempel under gjesterom 1). Det er, hvert fall per nå, ikke noen støtte fra Mill sin side for integrasjon i noen av smarthjem-økosystemene, men det finnes en Mill WiFi app for Homey som fungerer fint. Ovnen fremkommer som en enhet i Homey, se skjermbilde under, og så godt som all funksjonalitet i Mill sin egen app er tilgjengelig (bortsett fra redigering av døgnprogrammet, men det endrer man svært sjelden på). Videre kan den gjøres tilgjengelig i HomeKit (via Homeykit-appen), men da er funksjonaliteten i Home-appen svært begrenset. Også her vises gjeldende temperatur, men man kan ikke endre denne og heller ikke endre program. Det gjør at løsningen vi hadde for den gamle ovnen, nemlig at den slås av dersom vinduet åpnes (og vi dermed unngår at det fortsetter å bruke strøm til å varme opp når det luftes), ikke kunne programmeres i Home-appen. Løsningen ble derfor å ty til "flows" i Homey, se skjermbilder over. Vindussensoren måtte da først koples fra Aqara basestasjonen og koples til Homey i stedet, og da kunne det lages én rutine der detektert åpnet vindu setter ovnen i av-modus og én som setter den tilbake i auto-modus når vinduet lukkes igjen.

Stacks Image 546

Til venstre, skjermbilde fra Millheat-appen, til høyre, del av rutinen som slår ovnen av dersom vinduet åpnes

Stacks Image 549

Mye av “hjernekapasiteten” i styringen av det smarte hjemmet befinner seg her i hjemmekontoret, se bilder under. Det er vel ikke så mye å si om Hue-broen, den tar veldig lite plass og fungerer meget stabilt. Den må, i likhet med tilsvarende basestasjoner fra andre produsenter, tilkoples nett med ethernet-kabel og derfor er disse spredt litt rundt i huset der Orbi-enhetene har ledige porter. Husets IKEA Trådfri Gateway er nå plassert på kontoret, fordi vi stadig opplevde problemer med at denne gikk av nettet da den var plassert i stuen tidligere. Vi har også endret oppsettet i ruteren slik at den har en fast ip-adresse. Dette har hjulpet, men jeg må dessverre si at IKEA-komponentene oftere er utilgjengelige enn de fra Hue og med ujevne mellomrom må basestasjonen restartes.

På grunn av dette behovet for restarting og fordi jeg hadde en smartplugg til overs, er IKEA-basestasjonen koplet i denne slik at det er enkelt å foreta restart, se bilde under. Dette er den første og eneste Mi Smart Power Plug EU WiFi smartplugg vi har anskaffet. Den er noe større, i dybden, enn IKEA sin, men ellers nokså lik. Jeg hadde på forhånd sjekket at den skulle kunne koples til HomeKit ved å knytte den til vår Aqara hub, men det viste seg at den kommer i to versjoner, én basert på Zigbee og én basert på WiFi. Ved en feiltakelse endte jeg opp med sistnevnte, og jeg slet lenge med å finne en løsning for å den over i HomeKit. Det fungerte verken via Homey, Homebridge eller SmartThings, men til slutt fikk jeg det til via Home Assistant og integrasjonen Xiaomi Miio.

Mi smartplugg, midt i et ledningskaos under pulten (i innstillingene kan det endres slik at det blå LED-lyset ikke er på når pluggen er påslått)

Stacks Image 1003

Homebridge er nærmere omtalt under styring og jeg går ikke nærmere inn på dette her. Som sagt kan det nok være en viss terskel å komme i gang med dette, men det finnes gode oppskrifter på nett og det må gjerne rettes spørsmål til meg om du er interessert og står fast, tilsvarende for Home Assistant, men der har jeg mindre erfaring.

Hovedenheten til Verisure-systemet har ingen detektorer innebygget, denne er kun hjernen i systemet og koplet til nettet via Orbi-basestasjonen.

Det er dog verdt å si noen få ord om Netgear-systemet. Da jeg valgte å oppgradere fra et en-ruters system til et mesh-system (for å få bedre dekning gjennom hele huset) undersøkte jeg flere produkter, inkl. Eero, Google Wifi, Linksys Velop, osv. Det finnes mange sammenliknende tester og produktene er under stadig utvikling så det finnes ikke et entydig svar på hva som er best. Litt tilfeldig havnet vi på Orbi og hadde etter hvert hatt gode erfaringer med dette. Lenge hadde vi til dels store problemer med at mange av de smarte enhetene i huset enten ikke var tilgjengelige gjennom verken produsentens egen eller Home-appen eller det tok veldig lang tid å oppdatere status. Mistankene gikk gradvis mer og mer i retning av wifi-ruterne og dette ble bekreftet da Netgear kom med en firmware-oppgradering som eliminerte alle disse problemene, for en periode. Senere har så hastigheten gått kraftig ned, jeg mistenker at det skyldes antallet tilkoplede enheter, og jeg så aktivt etter en erstatning. Løsningen er per nå at jeg også har anskaffet et Eero 6-system (bilde av en satellitt finnes i siden for stuen), som ble lansert i november 2020. Per nå er løsningen at vi har to trådløse nett parallelt, noe som nok ikke egentlig er anbefalt, men det fungerer og har sikret at Eero-nettet er stabilt og raskt for generell bruk for å ha telefoner/nettbrett/datamaskiner på nett. Orbi-nettet er fortsatt tregt og håndterer nå kun smart hjem-enhetene, noe som fungerer rimelig greit, bortsett fra at enheter som krever mest hastighet er flyttet over på Eero-nettet.

Stacks Image 572
Hue basestasjon, Trådfri Gateway, Netgear Orbi basestasjon, Hue bevegelsessensor og Mi pultlampe (og ZyXel ethernet-hub)

Synology NAS, som huser Homebridge-serveren (dette er vår gamle DS713+, som nå er oppdatert til en DS720+)

Stacks Image 582

Stacks Image 586
Verisure hjemmesentral

Etter å lenge ha hatt en "halvsmart" vekt, som kunne måle flere parametre enn bare vekt, gikk vi til anskaffelse av en Withings Body+ (som lenge gikk under merkenavnet Nokia). Denne ser elegant ut, se bilde under, og måler en rekke parametre; vekt, andel kroppsfett/muskelmasse/beinmasse og vanninnhold. I tillegg kan den angi værutsiktene for dagen, og den kan dele data med andre helseapper, som i vårt tilfelle Helseappen på iPhone/Apple Watch. Det er vel feil å si at den har gitt et enormt løft til overvåkningen av helsetilstanden, men det at historikk lagres og kan leses av i ønsket helseapp, med grafer og evt. kopling til målsetninger, gjør at man gir dette mer oppmerksomhet.

Withings smart vekt, som er plassert under en bokhylle når den ikke er i bruk

Stacks Image 931

Alle disse enhetene fremkommer i rombildet for kontoret slik som vist i skjermbildet under.


Stacks Image 568
Enhetene på kontoret, inkl. de tre basestasjonene Homebridge, Philips Hue og IKEA Trådfri