Loft/Attic

Løsninger for dette rommet/Solutions for this room


Detaljert navigering i sidene

Loft

På denne siden presenteres de konkrete løsningene jeg har installert på loftet i vårt smarte hjem, med lenker til spesifikke produkter anvendt og hvordan disse er satt opp

Dette rommet inneholder løsninger for følgende systemer (på telefon vises tabellen kanskje bare i landskapsvisning):

Systemtype Komponenter
Belysning
  • Aqara kontaktsensor

  • 2 IKEA Trådfri smartplugger

Klimastyring
  • Aqara temperatursensor

Lyd og bilde Ingen
Sikkerhet og alarm

Ingen

Kjæledyr Ingen
Styring og integrasjon Ingen

Beskrivelse av rommets løsninger

Siden vi allerede hadde en lampe (med LED-lysrør, se bilde under), med en lang slengledning for å kople den til kontakt i biblioteket under (der loftsluken er), ble løsningen et par smartplugger. Siden IKEA Trådfri smartplugg er den billigste man kan kjøpe og den er kompatibel med Apple Home, valgte jeg disse. Til disse er det koplet den nevnte lampen med LED-lysrør samt et gammelt sett med to spotlighter, se under, som ble montert i andre enden av loftet. I tillegg er det montert en Aqara kontaktsensor for å styre at lyset slås på/av når vi åpner/lukker loftsluken.

Stacks Image 435
Stacks Image 442
Stacks Image 651

Loftslys tilkoplet Trådfri smartplugg og styrt med Aqara kontaktsensor


En Aqara sensor for temperatur og luftfuktighet måler temperatur på loftet, siden vi lagrer en del gammel elektronikk der er det greit å vite om det blir altfor kaldt der. Sensoren er liten og nett og festet på en bjelke, se bilde under. Målingene vises så i Home-appen, se skjermbilde under.

Stacks Image 614
Aqara-sensor som måler temperatur og luftfuktighet

Enhetene i Home-appen

Stacks Image 469