Garasje/Garage

Løsninger for dette "rommet"/Solutions for this "room"


Detaljert navigering i sidene

Garasje

På denne siden presenteres de konkrete løsningene jeg har installert i garasjen i vårt smarte hjem, med lenker til spesifikke produkter anvendt og hvordan disse er satt opp

Dette rommet inneholder løsninger for følgende systemer (på telefon vises tabellen kanskje bare i landskapsvisning):

Systemtype Komponenter
Belysning
  • Aqara bevegelsessensor

  • Aqara smart lysbryter

Klimastyring
  • 2 x Ruuvi tag multisensor

Transport
  • Audi Q4 e-tron

  • Volvo XC40 Recharge

Sikkerhet og alarm
  • Aqara G2H kamera

  • Meross Smart WiFi Garage Door Opener (avinstallert)

  • Meross røykvarsler

  • Tailwind iQ3 garasjeportstyring

Kjæledyr

Ingen

Styring og integrasjon
  • Easee laderobot for elbil

Beskrivelse av rommets løsninger

Garasjen var lenge nok ikke det "smarteste" stedet på eiendommen vår, men det er installert løsninger for belysning, styring av garasjeportene, kamera for sikkerhet samt styring og integrasjon i form av trådløst nett. Belysning først, i garasjen er det to takarmaturer for to lysrør hver som styres med vanlig veggbryter. Vi er stort sett bare i garasjen når vi kjører ut/inn med bilene så det var ikke noe stort behov for å gjøre belysningen smartere. Men ett konkret ønske hadde vi; begge bilene har motor-/kupevarmere som tilkoples strøm i fronten av bilene. I mørket på vinterstid er det nesten umulig å få satt i pluggen uten å enten slå på taklyset, med veggbryter plassert litt tungvint, eller slå på lommelykt på telefon. Begge deler var fullt brukbare løsninger, men det hadde vært elegant med bevegelsesstyrt lys. Flere løsninger ble vurdert (og dels testet). Min første tanke var tilsvarende å bytte ut klassiske lyspærer med smartere utgaver, bare for lysrør her. Jeg bestilte derfor LED-lysrør med innebygget bevegelsessensor, som også krever egen type tenner. Dessverre fungerer disse ikke i alle typer armaturer og i garasjen virket de i ene armaturen og ikke det andre. Siden slike lysrør krever at veggbryteren er i påslått posisjon betydde det at jeg måtte la det ene armaturet være uten lysrør, noe som var uheldig de gangene vi trengte fullt lys i garasjen. Dermed ble de ordinære lysrørene satt tilbake.

Neste løsning som ble utredet var å montere en enkel lampe (vi hadde et par liggende) med egnet smart pære og styre denne med en bevegelsessensor. Her fant jeg dessverre at avstanden til garasjen ble for stor, systemet fikk ikke kontakt med pære fra verken Philips Hue eller IKEA Trådfri. Det kan hende dette hadde latt seg løse dersom jeg først hadde installert Hue utendørs belysning slik at disse hadde fungert som "mellompunkter" på vei til garasjen. Deretter vurderte jeg å installere en bevegelsessensor i taket, slik at denne ville slå på lysrørene, f.eks. fra Robus. Dette ville nok fungert, men dels ville det være litt plundrete installasjon og dels ville hele garasjen lyses opp hver eneste gang vi kjører inn og ut med bil, uansett årstid.

Løsningen ble til slutt en separat lampe med innebygget bevegelsessensor fra Namron, se bilde under. Denne var dog ikke "smart" i den forstand at den var ikke tilkoplet nett og kunne ikke fjernstyres/programmeres. Fordelen var dog at den kunne plasseres innerst i garasjen og vinkles/stilles inn slik at den først slås på når man beveger seg foran bilene for å plugge i motorvarmeren. Den var også enkel å montere og fungerte forsåvidt utmerket.

Stacks Image 538
Namron LED-lampe med bevegelsessensor

Men jeg klarte ikke helt å slå meg til ro med denne “halvveis-løsningen” og da jeg oppdaget at Aqara tilbyr en veggbryter som tåler oppstartsbelastningen ved lysrør ble dette svaret. Denne er koplet etter den opprinnelige topolete veggbryteren, se bilde under, og kan da styres fra Home-appen. I tillegg styres den av en Aqara bevegelsessensor, som er montert i taket, på en av lampene bryteren kontrollerer, se bilde under.


Stacks Image 467
Aqara-bryter, montert etter opprinnelig bryter, til venstre og Aqara bevegelsessensor som styrer taklampene til høyre
Stacks Image 473

Programmeringen av denne lysstyringen er som vist i skjermbilde under, der lysene går på ved bevegelse og av igjen etter 10 minutter. Dette er dog så lenge det er på den mørke tiden av døgnet, så det er satt betingelser for når lyset skal slås på, noe som er programmert i Eve-appen, siden dette ikke er mulig i Home-appen.

Stacks Image 551

Til venstre, slik ser programmeringen av lyset ut i Home-appen, men den er satt opp som vist til høyre, i Eve-appen

Stacks Image 557

Den andre løsningen i garasjen er for styring av de to garasjeportene, som allerede hadde motorstyring med fjernkontroll. Dette var også et prosjekt med en del utredning, da det finnes flere alternative produkter, dog alle med sine fordeler og ulemper. Flere løsninger ble vurdert, som Gogogate 2, Chamberlain MyQ, Aeotec Garage Door Controller og Fibaro Roller Shutter 2, men ingen av disse syntes riktig. Enten var de ikke Apple Home-kompatible (noe som i beste fall kunne løses via Homebridge) eller det ble kostbart å utstyre begge garasjeportene med løsningen.

Et hovedmoment var dog hvilken gevinst som kunne oppnås. En ting er å kunne styre garasjeportene fra hvor som helst, der man er utenfor rekkevidde for fjernkontrollen, dette er selvsagt nyttig om man har glemt å lukke garasjen eller ønsker å slippe noen inn i garasjen og man selv ikke er hjemme. Jeg ønsket dog også en løsning der garasjeporten åpner seg automatisk når man kommer kjørende hjem (og lukkes automatisk når man har forlatt huset). Dette kunne forsåvidt oppnås ved flere av de nevnte produktene, enten via IFTTT eller Apple Home-styring basert på om våre iPhoner er innenfor et definert geografisk område. Men ingen av dem ville kunne skille mellom om man ankom huset i bil, på sykkel eller til fots og ville dermed åpne garasjen enten man hadde behov for det eller ikke (dette er forøvrig ett av få eksempler der jeg må innrømme at en Adroid-telefon kunne løst saken, da disse telefonene visstnok kan skille mellom om er de koplet til bil via Bluetooth eller ikke og dermed gi distinkt signal til garasjeportene når man kommer hjem i bil).

Løsningen ble Tailwind iQ3, som kombinerer en styringsenhet (som koples til garasjeportmotorene) og en sensor i bilen, se bilder under.

Stacks Image 565
Stacks Image 568
Stacks Image 571

Fra venstre, kanskje ikke så lett å se fra bildet, men Tailwind iQ3 basestasjonen er bare lagt oppå den ene av garasjeportmotorene og koplet til med to ledninger (Tailwind har detaljerte forklaringer på tilkopling for et stort antall ulike motorer), dørsensorene som enkelt festes på skinnene til garasjeportene og den lille bilsensoren, som gjerne legges i en lomme i dashbordet eller døren

I Tailwind-appen setter man innstillinger for hvor langt unna garasjen man skal være før den åpnes/lukkes og denne slår da kun ut når man forflytter seg i bil, ikke til fots eller på andre måter, se skjermbilder under.

Stacks Image 579

Til venstre, statusbilde for garasjedørene i Tailwind-appen

Til høyre, innstillinger for avstander for åpning/lukking

Stacks Image 585

Tailwind er et lite firma i Canada, men de har ytt fabelaktig kundeservice og tilbyr meget gode installasjonsvideoer, og monteringen er høyst kurant å få til. Så skal det sies at det har vært litt eksperimentering for å finne riktig distanseinnstillinger (ved uheldig satt distanse opplevde vi at åpne-/lukkesignal skulle sendes akkurat i overgangen mellom at telefonen var påkoplet husets trådløse nett og 4G og ved altfor kort distanse var det et par tilfeller der en port startet å lukke seg før bilen var helt ute av garasjen). Etter å ha fått innstillingene riktig fungerer dette riktig så bra, om enn fortsatt med noen få prosent tilfeller der garasjen ikke automatisk åpner seg (noe som stadig er blitt bedre ved oppdateringer av firmware og appen). Det er svært tilfredsstillende å se at garasjen går opp og "ønsker velkommen hjem" når man kommer kjørende.

Etter hvert har Tailwind lansert en ny versjon av appen med Siri Shortcut. Dermed kunne jeg nå endelig bare si “Hei, Siri, åpne garasje 1” o.l. for å åpne/lukke dørene, mens med iOS 13 kom også støtte for NFC-tag til å utløse Siri Shortcuts. Dette har vi utnyttet ved å plassere to små tag-er ved utgangsdøren i vindfanget, som åpner henholdsvis venstre og høyre garasjeport, og tilsvarende to tag-er ved portene i garasjen, som lukker portene, se bilder under. Da kan vi bare holde telefonen opp mot riktig tag og så åpnes eller lukkes riktig port. Og høsten 2021 kom det betaversjon av programvaren i iQ3-enheten som har støtte for Apple Home. Dette fungerer utmerket så nå er garasjeportene også tilgjengelige i Home-appen.

Stacks Image 792

NFC-tager (dekket av hvit lapp) i henholdsvis vindfanget og garasjen (bare den ene vist i garasjen, disse er plassert ved hver sin port)

Stacks Image 798

Jeg skrøt mye av Tailwind lenger opp, men det har vært noen småfrustrasjoner med denne løsningen. Dels har det vært perioder der automatisk åpning ved hjemkomst ikke har fungert konsistent og dels har jeg opplevd en feil porten åpner seg automatisk selv om man kommer hjem til fots og ikke i bil. Tailwind har vært hjelpsomme med å forsøke å løse dette, men ikke kommet helt i mål. Da jeg så at Meross hadde lansert en rimelig Apple Home-kompatibel åpner, Meross Smart WiFi Garage Door Opener MSG100HK, anskaffet jeg også denne (hadde jeg fått til integrasjonen av Tailwind tidligere hadde jeg nok ikke kjøpt denne). Den ble montert parallelt med Tailwind, se bilde under, og kunne dermed utnytte klips og annet som allerede var installert da. Etter at jeg var sikker på at Apple Home-integrasjonen for Tailwind fungerte avinstallerte jeg Meross-åpneren, siden det ikke var behov for den.

Stacks Image 875

Meross garasjeportåpner montert sammen med Tailwind oppå motoren til garasjeporten (venstre) og dørsensoren (høyre), som er nokså mye spinklere enn den fra Tailwind

Stacks Image 881

Styringen av lysene er forøvrig senere utvidet ytterligere, ved at dørsensorene som tilhører Tailwind-åpneren og som eksponeres i Apple Home, også styrer lysene. Noen ganger opplevde vi at bevegelsessensoren ikke detekterte bevegelse i garasjen, men nå slås det også på om garasjeporten åpnes (og det er etter solnedgang) og av igjen etter fem minutter. Fordelen med å også ha bevegelsessensoren er at lyset beholdes på om man arbeider med noe i garasjen.

En annen installert enhet her er er Aqara G2H kamera se bilde over. Dette gjør det mulig å se om noe uønsket foregår i garasjen samt se hvilke av bilene som er hjemme eller borte.

Stacks Image 514
Aqara overvåkningskamera

Gjennom Verisure alarmsystemet har vi en rekke røykvarslere i selve huset, men vi hadde ingen i garasjen. Spesielt ved anskaffelse av elbil og installasjon av lader, se under, så var det ønskelig med en røykvarsler også her. Valget falt på en fra Meross, som også er Apple Home-kompatibel. Den ser stort sett ut som andre røykvarslere og er montert i taket, se bilde under. Den må koples til en medfølgende basestasjon, som er plassert i kjellerstuen.

Meross røykvarsler

Stacks Image 1023

Den sist installerte enheten i garasjen er en Easee laderobot for elbil, se bilde under, installert april 2021, mens vår første elbil først forventes levert høsten 2021. Valget på Easee var sterkt relatert til at Tibber har støtte for Easee, og siden Tibber også er integrert med solcelleanlegget gjør dette det mulig å optimalisere lading ut fra når vi selv produserer strøm eller strømpris om vi kjøpe strøm fra nettet. Da fremkommer laderoboten som en enhet i Tibber-appen, se skjermbilde under. Via Homey eksponeres den også til Apple Home, men da bare som en “bryter” som er av eller på (se enhetsoversikten nederst).

Stacks Image 942

Til venstre, Easee laderobot

Til høyre, skjermbilde fra Tibber-appen

Stacks Image 936

Dette er strengt ikke en enhet i selve garasjen, men i begge bilene som “bor” i garasjen har vi en multisensor. Det er en Ruuvi tag, som er en sensor som måler temperatur, luftfuktighet, lufttrykk, støy og akselerasjon, se skjermbilder under. Vi bruker denne for å overvåke temperaturen i bilen når vi forlater den med hunden vår i bur i bilen, og dersom det blir for varmt eller kaldt kan vi bruke appen for bilen til å starte klimaanlegget. Ruuvi-sensoren kan også integreres i Homey, og derfra inn i Apple Home.

Stacks Image 1059
Skjermbilde fra Ruuvi-appen, som viser data fra sensorene

Senere har jeg oppdaget at det finnes en Audi app for Homey. Denne henter en del data fra bilen og fremviser disse i ulike visninger, se under, men det er ikke all informasjon som er mulig å få ut av bilen. Videre er forbindelsen bare “enveis” for noen aspekter, dvs. at status vises, men kan ikke endres fra Homey, dette gjelder f.eks. låsing av dører. I praksis betyr det at merverdien ved å integrere bilen i Homey er beskjeden, og den lar seg ikke eksponere til Apple Home.

Stacks Image 1071
Stacks Image 1073
Stacks Image 1075

Noen av skjermbildene fra Homey for Audi-en

Til slutt er skjermbildet fra Home-appen med enhetene i garasjen vist under:

Romvisningen for garasjen i Home-appen

Stacks Image 971