Komponenter i det smarte hjem/Components in the smart home

Lær om muligheter (og tabber) med teknologi for smarte hjem/Learn about opportunities (and mistakes) about smart home technology


Detaljert navigering i sidene

Under denne seksjonen beskrives ulike typer komponenter i det smarte hjem:

Her kan det være inspirasjon å hente om ulike måter å anvende ulike typer produkter/komponenter (merk at mer “eksotiske”/mindre anvendte komponenter ikke er omtalt her):