Smart "luftbehandler"/Smart "air treatment" device

Bruksområder/Use Cases


Detaljert navigering i sidene

Dette er en sammensatt kategori av ulike produkter

Tittelen på denne kategorien av komponenter/produkter høres kanskje litt kryptisk ut, men meningen har simpelthen vært å lage en samlekategori for produkter som på ett eller annet vis “behandler” luften i huset (bortsett fra oppvarming/avkjøling, som stort sett dekkes under klimastyring og smart termostat). I denne samlekategorien dekkes fem litt ulike typer luftbehandling:

 • Luftrensere, som fjerner ulike former for forurensing fra luften

 • Luftfuktere, som tilfører fuktighet til tørr luft

 • Luftavfuktere, som fjerner fuktighet fra fuktig luft

 • Diffusere, som sprer god lukt, typisk basert på eteriske oljer, i rommet

 • Vifter, som sirkulerer luft for avkjøling eller oppvarming

Som listen tilsier så tjener disse ulike formål og byr på noe ulike muligheter, både med hensyn til basisfunksjonalitet, smart styring og rom for integrasjon med andre enheter i det smart hjem. Hver av typene omtales videre under.

For egen del har vi kun installert produkter av denne typen i et par rom (se det enkelte rom for mer detaljert informasjon om fysisk oppsett og programmering av løsningene):

Smart luftrenser

Dette kan nok høres ut som et “luksusprodukt” med begrenset gevinst. Faktum er at de fleste av oss tilbringer en stor andel av tiden vår innendørs og innendørsluft inneholder en rekke ulike partikler og typer “forurensing” som kan ha mange negative effekter, som støv, mugg, pollen, virus, osv. Noen er mer følsomme for enkelte typer partikler, andre reagerer lite på alle typene, så behovene er forskjellige, men ingen vil ta skade av renere luft, spesielt om man bor i mer utsatte områder eller er plaget med allergi, astma, e.l. Som i de fleste andre produktkategoriene finnes det også her et rikt utvalg av produkter å velge blant, og også her finnes det versjoner som er “smarte”, altså koplet på nett og mulig å styre fra en app og evt. integrere i det smarte hjemmet, og langt flere “ikke-smarte” typer. Her vil jeg bare nevne noen eksempler på smarte luftrensere (merk at kanskje ikke alle disse finnes i utgaver for 220 V):

 • Sensibo, lanserte i 2021 en luftrenser som har støtte for Apple Home, det samme gjorde VOCOlinc, Meross, og IKEA

 • Brid Air luftrensere, i noen ulike utgaver/størrelser, fra et italiensk selskap og som er litt spesiell ved at det ikke er noen filtre som må skiftes

 • Coway, et malayisk selskap, tilbyr en rekke ulike modeller basert på ulike typer teknologi/filtre

 • Mi (Xiaomi), som allerede er presentert på disse sidene som en leverandør av et bredt produktspekter, tilbyr også et antall luftrensere (som nevnt over har vi en Mi Air Purifier 2S)

 • Guardian Technologies fra USA tilbyr et enormt spekter av luftrensere, også mange smarte utgaver med støtte for bl.a. Amazon Alexa og Google Assistant

 • Blueair, fra Sverige, har luftrensere som generelt har fått svært gode testresultater

 • Molekule er nok den dyreste renseren presentert her, men sies å være revolusjonerende (og det er lovt kommende Apple Home-støtte)

 • Philips har også luftrensere, med app-styring, og dette er nok for oss den mest kjente produsenten

 • Dyson, en annen mer kjent produsent for oss her i Norge, leverer også luftrensere, dog med en vri, rensingen er kombinert med vifter for oppvarming/avkjøling, som også styres fra app

 • OneLife, som nylig har annonsert en luftrenser som ser mer ut som et møbel

I motsetning til de fleste andre produktkategoriene presentert her er selv smarte luftrensere primært å betrakte som “frittstående” produkter. De kan “fjernstyres”, typisk ved bruk av produsentenes egne apper eller ved app/stemmestyring gjennom én eller flere av de dominerende plattformene (Apple Home, Amazon Alexa, Google Assistant), men de settes gjerne i auto-modus og styrer mye godt seg selv. Det er også gjerne mulig å sette opp tidsstyring basert på døgnets gang og de fleste lar en lese av ulike data fra sensorer innebygget i luftrenserne, typisk temperatur, luftfuktighet, luftkvalitet, osv. For produktene med best støtte for integrasjon i det smarte hjemmet kan de også knyttes til andre komponenter eller inngå i mer avanserte automatisering, f.eks. styring basert på geolokasjon (som å starte rensing når første beboer er på vei hjem), bruke sensordata til styring av andre produkter (f.eks. plassere luftrenseren på et sted man ønsker temperaturmåling og la målingen styre en smart termostat), osv.

Smart luftfukter

Et annet forhold ved innendørs luft er at luftfuktigheten kan variere mye, spesielt i et kaldt land som Norge der vi store deler av året varmer opp hjemmene våre. Da blir luften gjerne tørrere enn den burde være, noe som kan medføre/forverre problemer som irriterte bihuler, neseblødning, tørre lepper, osv. En luftfukter kan avhjelpe dette, men man skal også være oppmerksom på at slike produkter typisk krever vedlikehold/rensing for å unngå bakterievekst/-spredning. Luftfuktere utnytter ulike typer teknologi, der det mest vanlige nok er fordamping av vann, men noen er også ultrasoniske og noen har et varmeelement som varmer opp/koker vannet før dampen spres, noe som begrenser problemet med bakterier. Av dette følger også at det finnes mange varianter å velge mellom, men det skal sies at her er det færre smarte utgaver å finne, mange har kun manuell betjening på enheten, andre har en gammeldags fjernkontroll, men det finnes også eksempler på hva som med rette kan kalles smarte luftfuktere:

 • Habitat har en Habitat H1 Smart Humidifier, som både har støtte for de fleste smart hjem-plattformene og har en rekke smarte funksjoner, som overvåkningen av kvaliteten på vannet i tanken, lærer husets rytme og behov for fukting, osv.

 • Philips har både rene luftfuktere (ikke “smarte”) og en Philips Air Combi Serie 3000i kombinert luftrenser/-fukter, som også har app-styring

 • Motorola lager også smarte luftfuktere, angivelig både “vanlige” og ment for barnerom, som kan styres fra app

 • Venta lager luftfuktere i ulike størrelser og den største serien, 6 Series, kan også styres med app

 • Så finnes det flere produkter som kombinerer luftfukting med spredning av duft fra oljer, men som også kan benyttes kun for luftfukting–disse omtales lenger ned

En annen løsning for å få til en “halvsmart” luftfukter er å kjøpe en rimeligere utgave, som ikke har mulighet for smart styring (f.eks. fra Dyson, Vicks eller Pure Enrichment), og så kombinere denne med en egnet klimasensor, som også måler luftfuktighet, og en smartplugg, som da kan slå på/av luftfukteren basert på målt fuktighet.

Smart luftavfukter

Dette er, som navnet tilsier, motparten til de ovennevnte luftfukterne. I noen hjem/noen steder i hjemmet/på noen årstider er ikke problemet tørr luft, men for fuktig luft, noe som også kan skape/forverre problemer, typisk knyttet til allergier og mugg. Så der en luftfukter typisk tar vann fra en tank og tilfører damp til luften, gjør av avfukter det motsatte–trekker fuktighet ut av luften og lagrer det i en tank. Også her finnes det “ikke-smarte” utgaver og smartere versjoner, der sistnevnte typisk kan styres fra en app, viser sensordata og evt. tillater integrasjon med andre komponenter. Noen eksempler på aktuelle produkter er (her synes det å være tynt med produkter lagd for norske forhold):

 • Tasciugo AriaDry Pure DDSX220WF, sies å være den første luftavfukteren som er Apple Home-kompatibel (men synes ikke å være til salgs i Norge)

 • Andersson DHF 3.1 er faktisk et produkt som selges i norsk nettbutikk og kan styres med app, men det er vanskelig å finne mer informasjon om produsenten

 • Fluo er et gresk selskap med luftavfuktere i porteføljen, der Aeolia-serien har WiFi-styring fra app

 • Inventor appliances er et skotsk selskap og også her tilbys en smart avfukter, Eva II Pro Wi-Fi 20L, med app-styring

 • Hisense har et antall luftavfuktere, og i det minste Hisense 70 pint 2-speed Dehumidifier har app-styring og integrasjon med både Amazon Alexa og Google Assistant

 • Frigidaire, som for oss i Norge kanskje er mest kjent for kjøleskap, tilbyr også luftavfuktere, inkl. minst én modell med Wifi-basert app-styring, Frigidaire Gallery Large Room 70 Pint Capacity Dehumidifier with Wifi

 • Også her finnes det kombinasjonsprodukter, f.eks. som kombinerer avkjøling og avfukting, f.eks. ROLLICOOL A20, som både varmer, kjøler og avfukter

Smart diffuser

Dette er dels kanskje et mer spesielt produkt og dels noe som i noen tilfeller kombineres med luftfukting. Jeg sier spesielt siden de tre andre typene nevnt over har en vitenskapelig/medisinsk motivasjon, mens dette dreier seg om å spre en behagelig aroma i huset. Noen vil gjerne hevde at eteriske oljer har helsefremmende effekter, men dette finnes det visstnok svært lite bevis for. Men har man vært i en butikk eller restaurant der det benyttes (industrielle løsninger) for "aromatisering" av luften vet man at dette kan være behagelig (eller man kan finne det ubehagelig). Her er det da snakk om produkter som sprer denne typen duft hjemme, typisk basert på oppvarming av oljer (blandet i vann). Eksempler på aktuelle produkter er:

 • VOCOlinc, som også tilbyr andre smarte produkter, har en FlowerBud Smart Aroma Diffuser, som er kompatibel med både Siri, Alexa og Google Assistant, og denne er også til salgs i Norge

 • Asakuki, et ukjent selskap for meg, tilbyr flere modeller, også versjoner kompatible med Alexa og Google Assistant

 • Ellers finnet det et rikt utvalg av produkter på Amazon, hvorav det for mange ikke er mulig å finne noen hjemmeside til produsenten

Man skal forøvrig være oppmerksom på at eteriske oljer, spesielt om man får det rett på huden, men også gjennom innånding kan være skadelig for både barn og kjæledyr. Som luftfuktere er det også et utfordring at det kan dannes bakterier i produktet, som så spres i luften.

Smart vifte

I motsetning til de andre produkttypene omtalt her, som foretar en eller annen kjemisk behandling av luft, gir en vifte mekanisk effekt ved å sette luft i bevegelse. Dette er kanskje mest effektivt for å gi en kjølende effekt dersom det er for varmt, men vifter kan også bidra til å distribuere varm luft og dermed også benyttes til oppvarming (det anbefales også å kombinere bruk av løsninger for oppvarming/avkjøling med vifte for å øke effekten av disse). Som omtalt under klimastyring så finnes det flere typer vifter, fra bittesmå håndholdte vifter til bordvifter, gulvvifter og takvifter. Under klimastyring diskuteres også løsninger for smart styring av ikke-smarte vifter, mens her er fokus på vifter som i seg selv er smarte (som det ikke finnes så veldig mange av, det er langt flere "dumme" vifter å få kjøpt). Noen eksempler på smarte vifter er (merk at noen av disse kun fungerer i 110 V-systemer):

 • Haiku, som leverer flotte, men kostbare smarte vifter

 • Modern Forms, flere typer takvifter med støtte for flere av smart hjem-plattformene

 • Hunter, en stor leverandør av vifter, med noen smarte modeller

 • Minka Aire, har et bredt produktspekter, inkl. vifter som er kompatible med Amazon Alexa

 • Dyson, som selger både kombinerte luftrensere/vifter og rene vifter, men der de smarte utgavene er kombinerte produkter

 • Xiaomi, som tilbyr en smart gulvvifte og som kan integreres med andre produkter via Mi Home app

En smart vifte betyr at den er "på nett" og kan styres fra en telefon/datamaskin/med stemme, programmeres til å slå seg på/av ved gitte temperaturer/tider eller til og med integreres i et mer omfattende system med smarte termostater.