Plante- og hagestell/Plant and garden care

Produkter og løsninger relatert til hager/Products and solutions related to gardens


Detaljert navigering i sidene

LØSNINGER FOR PLANTE- OG HAGESTELL

Stacks Image 264

I motsetning til de andre typene systemer i det smarte hjem omtalt på disse sidene er dette et område der jeg har nokså tynt med egne erfaringer. Denne siden vil nok derfor være et prosjekt i utvikling, både som følge av egen eksperimentering og siden det forventes å lanseres nye produkter/løsninger fremover.


Ved første dykk inn i denne verdenen synes det klart at dette er et forvirrende "landskap" med et svært bredt spekter av hva som kan kalles smart plante-/hagestell (f.eks. finnes det en app kalt "SmartPlant App", men denne er bare en slags "ekspertsystem" som gir råd om stell av et stort antall ulike planteslag, det innebærer ingen typer sensorer eller utstyr for vanning e.l., som for meg ikke utnytter mulighetene teknologi byr på). Noen ulike områder som kan inngå i dette, uten overhodet å være uttømmende, er dog:

Overvåkning av planter/vekstmiljø

I sin mest grunnleggende form dreier dette seg om bruk av ulike typer sensorer som kan måle relevante parametre som angår planters trivsel/vekstmiljø. Erfarne plantestellere/gartnere kan sikkert bruke egen erfaring/finger/visuell inspeksjon til å vurdere viktige aspekter av dette, men selv slike personer vil få mer innsikt/data gjennom bruk av sensorer. Slike sensorer kan forøvrig inndeles i (minst) tre hovedgrupper:

 • Ikke-elektroniske, altså type termometer, lakmuspapir e.l. som viser status ved hjelp av en skala, farge, osv.

 • Elektroniske sensorer som ikke er på nett, som har et innebygget display til å fremvise data, men som ikke kan avleses fra smarttelefon eller annen enhet

 • Elektroniske sensorer som er på nett, som er den typen jeg vil regne for å inngå i "smart plantestell"

Av typen "smarte sensorer" finnes det et rikt utvalg å velge blant, og disse kan videre deles inn, gjerne i tre hovedkategorier:

 • Frittstående sensorer, som plasseres i en eksisterende potte eller i jorden

 • Smart potte, som planten må flyttes over i, med innebygde sensorer. Her var det primære produktet Parrot Flower Pot, men dette er ikke lenger i salg, og det synes som om et liknende produkt fra Xiaomi også er tatt ut av markedet

 • Smart vekstsett, som egentlig omtales lenger ned, men som inkluderer sensorer, i tillegg til annen funksjonalitet for styring av vekstforholdene

Typiske parametre som kan måles gjennom smarte sensorer er fuktighet, temperatur, lydforhold, osv. Gevinsten ved dette er å gi innsikt i forholdene til plantene og basert på dette gi dem bedre stell, som bør gi friskere planter og bedre "avling" dersom man dyrker noe som skal høstes. Og som antydet over, under smarte vekstsett, så kan tilpasningen av plantestellet basert på sensordata enten gjøres "manuelt" eller integrert i mer automatisert plantestell.

Av eksempler på konkrete produkter står man primært igjen med smarte, frittstående sensorer (merk at noen av disse krever en basestasjon, som ofte selges i sett sammen med sensoren, og også at det finnes flere sensorer som har vært i salg tidligere, men nå er tatt av markedet):

 • Gro Water Sensor, som er fokusert på å måle fuktighet i jorden (innen- eller utendørs), og som kan gi varsling ved behov for vanning (skreddersydd den aktuelle plantetypen)

 • Parrot Flower Power, et produkt som ikke lenger er til salgs, men som generelt fikk svært gode testvurderinger, denne sensoren måler både luft-/jordtemperatur, lysmengde, fuktighet og fertilitet

 • Xiaomi 4 in 1 Plant Flower Care Smart Monitor, som ofte er tilfellet med produkter fra Xiaomi så markedsføres også denne under flere ulike merkenavn. Denne har vi selv, se detaljer under stue, og måler lys, fuktighet, temperatur og fertilitet

 • Gardena Smart Sensor, som måler utetemperatur, lysyntensitet og jordfuktighet, og sensoren kan integreres i et mer omfattende smart hage-system fra Gardena, se mer lenger ned

 • Grove Smart Plant Care Kit for Arduino, som er en litt spesiell versjon ved at dette er et byggesett man selv setter sammen, denne måler temperatur, jordfuktighet og lysmengde

Automatisk plantestell/vekstsett

Smarte sensorer må, som nevnt over, egentlig bare betraktes som et første basisnivå i smartere plantestell. Det neste nivået er å automatisk utnytte målingene fra sensorene til å styre plantenes miljø/vekstforhold. Igjen går løsninger/produkter litt inn i hverandre, og prinsipielt er det (hvert fall) to typer løsninger:

 • Integrerte "vekstsett", frittstående løsninger som inneholder både sensorer og automatisert tilførsel av vann/lys/næring

 • Mer omfattende "smart hage", der sensorer, styringsenheter, pumper, osv. koples sammen og styrer vanning og evt. annet stell (dette omtales lenger ned)

Integrerte vekstsett kommer både i utgaver som ikke er på nett og utgaver som er nettilkoplet og kan overvåkes/styres fra en smarttelefon e.l. Den førstnevnte typen hører strengt tatt ikke hjemme i kategorien smart hagestell basert på min definisjon, men noen eksempler er Click and Grow Smart Garden 3 (vi har en slik og det finnes en medfølgende app, men denne gir bare tips om dyrking av urter), AeroGarden Harvest 360, Véritable Classic Garden, og det finnes mange flere.

Av "smartere" utgaver av slik, altså som er på nett og tilbyr ulike typer funksjonalitet basert på dette, finnes det også mange å velge blant så også her nevnes bare noen eksempler: Smart Connect Véritable Garden, AeroGarden Bounty Wi-Fi og CityCrop Intelligent Indoor Smart Garden. Sent 2020 kom også den første løsningen med Apple Home-støtte, SmallGarden By ēdn.

Styring av vanning/andre forhold

Som sagt over så representerer de ovennevnte vekstsettene en "miniatyrhage" der både lys, vanning, næring, osv. styres basert på sensordata. Ideelt sett skulle en "smart hage" kunne gjøre tilsvarende for en hel "virkelig" hage. Og kanskje finnes det produkter for å få til noe slikt, men det må i så fall være noe med kompleksitet og kostnader som forutsetter profesjonell bruk. For "normale" private hager er nok det mest aktuelle, hvert fall per i dag, smart/automatisk vanning (og plenklipp, som omtales under). På den annen side kan man innendørs nokså enkelt sette opp styring av lys/varme for rom/soner der man har planter (eller i et drivhus for den saks skyld). Dette vil baseres på prinsipper og komponenter nevnt under belysning og klimastyring.

Smart vanning har flere fordeler. Dels er det selvsagt bekvemmelig at man slipper å selv dra slange rundt i hagen og vanne når det passer og heller lar et automatisk system ta hånd om dette. Kanskje enda viktigere er at automatisk vanning tillater vanning til de mest egnede tider av døgnet, avhengig av vær, jordforhold, osv. og tilsvarende at det benyttes optimal vannmengde. Dette gir plantetrivsel og er bedre for miljøet.

Prinsipielt finnes det to typer systemer for automatisert vanning:

 • Basert på værdata, enten fra værsensorer i hagen eller fra offentlige værmeldingstjenester

 • Basert på jordsmonnsdata, fra sensorer i hagen (se eksempler på slike sensorer over, hvorav noen også måler værdata)

Uansett datakilde så brukes målingene i neste omgang til å styre vanningen. Smarte vannkontrollere monteres typisk på/nær utendørs vannkran og styrer så vanntilførselen. Det betyr selvsagt at den andre enden av slangen må være tilkoplet egnede fordelingsløsninger (man oppnår ingenting med å ha en "manuell" slange tilkoplet), det være seg en enkel vannspreder eller et mer komplisert nettverk av spredere, sprinkler, dryppevanning, osv., kanskje til og med pumpe for å øke kapasitet/avstand til der vannet skal "leveres" (f.eks. har Gardena et bredt utvalg av slike produkter). Også her finnes det etterhvert mange alternative produkter/systemer å velge blant, med noe ulik funksjonalitet. Noen eksempler er:

 • Eve Aqua Smart Water Controller, denne monteres på utendørs kranen og styrer vanntilførselen basert på tidsplan eller ved å starte vanning fra telefon/med stemme/o.l. Enheten er også mer intelligent og beregner vannmengde.

 • Rachio 3 Smart Sprinkler Controller, basert på en litt annen tilnærming, der et hovedpoeng er bruk av sanntids værdata for vannstyring.

 • Gro 7 Zone Controller, også et produkt som bruker værdata og som navnet sier kan programmeres for syv ulike soner

 • Gardena smart vanningskontroll, denne kan styre seks soner basert på sensorer og tid.

Merk forøvrig at noen produkter må monteres innendørs (som Gro 7 Zone Controller), de fleste andre skal installeres utendørs, men må da enten tas inn eller beskyttes når det blir vinter og kuldegrader.

Smart plenpleie

Dette er et område som har vært under utvikling i mange år, og mye mer vil nok skje i årene som kommer. Per i dag dreier nok dette seg i stor grad om robotgressklippere, men det snakkes om automatisert gjødsling, mosefjerning, osv. Ser vi på robotgressklippere er situasjonen også her slik at det finnes "halvsmarte" versjoner (som ikke er på nett eller kan styres med en app, som dessverre vi endte opp med da vi var litt for tidlig ute å anskaffe, se utendørs) og "helsmarte", som både er på nett og har ulike smarte funksjoner (tilgang fra hvor som helst i verden, GPS-styring, støtte for plattformer som Amazon Alexa, Google Assistant eller IFTTT, osv.). Utvalget av smarte robotklippere er etter hvert også blitt stort så jeg nevner bare noen få eksempler her:

 • Husqvarna Automower 310, denne leveres med Bluetooth-støtte, men kan også suppleres med et Husqvarna Automower Connect-sett som gjør det mulig å overvåke og styre klipperen fra hvor som helst, samt støtte for talestyring via Alexa, Google Assistant og til og med støtte for Apple Watch

 • Gardena Sileno City, i ulike "størrelser", som kan integreres med Gardenas system for smart hage, der sensorer, lys, vanning, osv. kan styres fra ett sted

 • Honda Miimo HRM 3000, denne har kommunikasjon basert på Bluetooth og kan dermed kun styres lokalt

De mest avanserte av slike klippere gjør det også mulig å integrere klipperen med andre deler av det smarte hjem, men per nå er de fleste å regne som "frittstående". Det er nok dog ikke lenge før innendørs- og utendørssystemer i mye større grad kan koples sammen.