Smart styringsprodukt for gardin/solskjerming/garasje/o.l./Smart Control of Blinds/Sun Protection/Garage/Etc.

Bruksområder/Use Cases


Detaljert navigering i sidene

Smarte styringsenheter for vindustildekning/solskjerming/garasjeporter/o.l. byr på mange muligheter ingen andre komponenter kan gi

Dette har nok mer karakter av en samlekategori for ulike typer komponenter, men der fellesnevneren er at de gir mulighet for smartere styring av løsninger for lukking/åpning, for:

 • Gardiner av ulike typer

 • Solskjerming av ulike typer (persienner, markiser, solskjermer, osv.)

 • Vinduer

 • Garasjeporter (og evt. andre typer porter)

Av bredden i typen løsninger som kan styres er det ikke overraskende at det også finnes en tilsvarende bredde i produktutvalget, der det primært dreier seg om:

 • Smarte releer som typisk installeres bakom en eksisterende manuell betjening (ikke ulikt smarte releer for installasjon bakom tradisjonelle veggbrytere for lys) og som kan styre en motor for nærmest enhver type løsning som innebærer åpning/lukking. Produsenter av slike omfatter Fibaro, Qubino og Dio.

 • Smarte styringssystemer for gardiner o.l., som typisk består av sett med motor og styringsenhet, f.eks. fra Aqara, IKEA og Somfy

 • Komplette, smarte gardinløsninger, her finnes det ikke mange på markedet, hvert fall ikke som kan benyttes i Europa, men Somfy er en aktuelle produsent og IKEA har annonsert en slik løsning, mens i USA finnes f.eks. løsninger fra Lutron.

 • Vindusstyring, mer spesialiserte løsninger for åpning/lukking av vinduer, der ett eksempel leveres i samarbeid mellom Netatmo og Velux for styring av Velux takvinduer.

 • Garasjeportkontrollere, mer spesialiserte løsninger konkret for styring av garasjeporter (som allerede har installert motorstyring, typisk med en gammeldags fjernkontroll), der noen typiske produsenter er Aeotec, Chamberlain, Gogogate, Somfy og Tailwind.

For egen del har vi installert produkter av denne typen i fem “rom” (se det enkelte rom for mer detaljert informasjon om fysisk oppsett og programmering av løsningene):

Som variasjonen i "undertyper" av komponenter i denne kategorien antyder er anvendelsesområdene også nokså varierte. Og som for flere av de andre løsningene, enten det gjelder komponenter styring av f.eks. lys eller oppvarming, kan det angis noen nivåer av både økende mengde gevinst av å installere en løsning og økende kompleksitet i installasjon/programmering:

Smartere betjening/fjernbetjening av ulike typer gardiner/solskjerming

Som overskriften antyder kan dette omfatte mange ulike typer "vindustildekning". Prinsippene er i praksis nøyaktig de samme enten det gjelder innendørs gardiner (som beveges langs en horisontal gardinstang, rullegardiner, persienner, osv.) eller utendørs tildekning/skjerming (som persienner, skjermer, markiser, osv.). Smartere betjening/fjernbetjening er den mest grunnleggende funksjonaliteten, der den primære gevinsten er at gardiner e.l. kan styres (åpnes/lukkes/settes i ønsket modus) på ulike måter–fra app på datamaskin/smarttelefon/nettbrett/klokke, med stemmestyring via smarte assistenter eller smarte fjernkontroller. På mange måter er selvsagt dette latskap, men gevinstene materialiserer seg typisk på to måter:

 • Styre vindustildekning uten å måtte manuelt operere en fysisk bryter eller annen betjeningsmekanisme, fra hvor som helst i huset.

 • Fjernbetjene vindustildekning , også når man er borte fra hjemmet. Dette gir ytterligere muligheter, har man dratt hjemmefra med åpne gardiner og det blir sterk sol kan man lukke dem fra hvor som helst, enda mer alvorlig kan være at man er borte og markiser er ute når det blåser opp, da kan man kjøre inn markisene, osv.

For "enkel" betjening av gardiner e.l. på denne måten kreves egentlig ingen programmering, ved installasjon og oppsett blir disse tilgjengelig på nett og kan da styres.

Programmering/automatisering av ulike typer gardiner/solskjerming

Dette er et nivå opp i kompleksitet og bygger på at et smartere styringssystem for vindustildekning kan programmeres med mer eller mindre kompliserte regler for når de skal åpnes/lukkes. Noen eksempler er:

 • Tidsstyring, slik at gardiner e.l. styres basert på solens gang

 • Styring basert på signaler fra ulike sensorer, typisk lys-/temperatursensorer eller bevegelsessensorer, slik at vinduer tildekkes dersom lysmengde/temperatur overstiger visse verdier eller når noen oppholder seg i rommet (se omtaler av bruksområder for slike sensorer under hver type sensor)

 • Styring basert på lokasjonsdata (fra smarttelefon), slik at gardiner lukkes når første medlem av husstanden er på vei hjem/kommer hjem til et tomt hus

Programmering av enkle regler basert på tid, sensorsignaler eller lokasjonsdata gjøres nokså enkelt f.eks. i Home-appen, mens mer avanserte regler med betingelser kan kreve mer avanserte apper/plattformer for oppsett.

Integrasjon av ulike typer gardiner/solskjerming i mer omfattende scener/programmer

Dette er ikke prinsipielt særlig annerledes enn enklere former for automatisering nevnt over, men innebærer at smart styrt vindustildekning kan inkluderes i mer omfattende samlinger av aksjoner som startes med én kommando. En slik scene/program kan aktiveres manuelt fra smarttelefon, nettbrett, smart assistent, osv. eller automatisk, på samme måte som nevnt over, basert på tid, sensor, lokasjon, osv. Et par eksempler på slike "scener" kan være:

 • "God morgen"-scene, som aktiveres til fast tid hver morgen på hverdager, kan slå på utvalgte lys rundt i boligen, slå på radioen, starte kaffemaskinen, lukke østvendte gardiner og skru opp temperaturen på smarte termostater

 • "Farvel"-scene, som aktiveres når siste person forlater hjemmet, slår av alle/de fleste lys, skrur ned temperaturen, kjører inn/opp utendørs solskjerming, slår av radio/TV som måtte ha vært på og låser ytterdøren

Slike scener kan programmeres i Home-appen eller tilsvarende.

Smartere/automatisert styring av vinduer

Dette er nok ikke like aktuelt som styring av vindustildekning–dels finnes det atskillig færre produkter/løsninger å velge blant og dels krever nok dette mer omfattende inngrep ved installasjon, med mindre man allerede har vinduer spesielt velegnet for dette (som per nå synes å være Velux-vinduer). Men anvendelsesområdene er ikke særlig annerledes enn som beskrevet over for gardiner o.l., dersom man installerer smart styring av vinduer kan disse både mer bekvemt betjenes (noe som kan gi stor gevinst for takvinduer som er vanskeligere å nå opp til) eller automatiseres basert på ulike signaler/programmer.

Smartere/automatisert styring av garasjeporter

Dette er på én måte nokså parallelt styring av vindustildekning i den forstand at dette også dreier seg om åpning/lukking av "noe", men på en annen måte er det helt annerledes ved at behovet for å åpne/lukke garasjeporter er ulikt. Av egen erfaring kan det skilles mellom noen ulike bruksmoduser:

 • Behov for å åpne eller lukke en garasjeport for å utføre et ærend i garasjen, uten at dette medfører å kjøre inn/ut med bil. Dette er tilsvarende andre typer komponenter som tillater fjernbetjening, gevinsten er at man slipper å benytte "manuell" betjening og heller kan foreta åpning/lukking med telefon/nettbrett/osv. eller med stemmestyring.

 • Fjernbetjening av garasjeport, altså muligheten for å åpne/lukke en garasjeport uten å selv være hjemme. Dette kan være nyttig dersom man har behov for å slippe noen inn i en lukket garasje, man har dratt hjemmefra og glemt å lukke en garasjeport, osv.

 • Automatisert åpning/lukking av garasjeporter, der det mest åpenbare er at porten åpner seg når man kommer hjem (i bil) og tilsvarende lukkes når man drar hjemmefra (i bil). Jeg har presisert "i bil" for avhengig av hvilken løsning man tyr til for å få automatisert styring til kan man risikere at porter åpnes/lukkes enten man er i bil, til fots, på sykkel, osv. (se mer om dette under diskusjonen om løsninger i vår garasje). Dette er selvsagt ingen krise, men atskillig mer elegant om portene kun responderer når man er i bil. Men det kan også være andre tilfeller der automatisert styring er nyttig, f.eks. at garasjen lukkes på et gitt tidspunkt på kvelden dersom den fortsatt er åpen, åpning/lukking knyttes til signal fra bevegelsessensor plassert på veien mot garasjen, porter stenges dersom temperaturen nærmer seg kuldegrader i garasjen, osv.

 • Integrasjon av garasjestyring i mer omfattende scener/programmer, forsåvidt helt tilsvarende for andre typer systemer, der også garasjeporter kan inkluderes i f.eks. en God Morgen-scene slik at garasjen åpnes om morgenen for å "klargjøre" for å dra hjemmefra

Fysisk installasjon og tilkopling

Dette er åpenbart veldig ulikt for ulike typer komponenter/løsninger:

 • Smarte releer, som altså installeres bakom en eksisterende veggbryter, kan være noe krevende å installere. For det første skal slik installasjon gjøres av en elektriker og avhengig av hvilken type bryter og evt. eksisterende automatisert styring man måtte ha (vi hadde f.eks. allerede en styring av vår solskjerm i stuen basert på sol/vind, men ikke koplet på nett, som skapte en del problemer og til slutt måtte fjernes) kan det være behov for å gjøre ulike grep før installasjon. Men ellers krever denne typen løsning ingen endringer i andre komponenter, som motor eller selve vindustildekningen, og dermed mindre omfattende enn de følgende typene.

 • Smarte styringssystemer for gardiner o.l., disse består typisk av mer komplette sett med motor og styringsenhet og er åpenbart mer omfattende å installere. Selv har jeg ingen erfaring med slike, men enten innebærer dette å bytte ut eksisterende motor/betjening eller installere hele systemet om man ikke har noe fra før. Dette kan da omfatte både montering av motor og installasjon av styringskomponenter. Noe av dette kan man gjøre selv, mens tilkopling til strøm skal gjøres av elektriker.

 • Komplette, smarte gardinløsninger, installasjon av slike er nokså tilsvarende punktet over, men her tilkommer også montering av selve gardinet/solskjermingen/osv.

 • Vindusstyring, her har jeg svært liten innsikt i installasjonsarbeidet. For Velux-løsningen må man enten allerede ha installert elektrisk motorstyring for vinduene eller installere dette–førstnevnte situasjon synes ikke å medføre særlig komplisert installasjon, mens sistnevnte nok er mer omfattende. I den grad det er mulig å installere ser jeg for meg at motorisert styring av ordinære vinduer rundt om i en bolig er et stort prosjekt, i verste fall noe som innebærer å bytte ut vinduene.

 • Garasjeportkontrollere, her har jeg selv erfaring med installasjon, og situasjonen er ulik avhengig av om man allerede har motorisert drift og fjernstyring av garasjeportene eller ikke. I sistnevnte tilfelle er dette en større installasjonsjobb som jeg ikke vil gå inn på her (dels med dårlige minner fra egen prosess med installasjon av to stk. Bosch Comfortlift i egen garasje for mange år siden). Men også for tilfellet der man allerede har motordrift medfører installasjonen en del arbeid. Dels skal en styringsenhet koples til motorstyringen, typisk med ledninger som koples til porter på garasjemotoren og dels må det gjerne installeres sensorer som gir signal om porten er åpen eller lukket, og er disse ikke trådløse må det strekkes ledninger til styringsenheten. Dette er ikke nødvendigvis spesielt komplisert, men dels er en garasje ofte et mindre "rent" installasjonsmiljø enn inne i en bolig og dels er skinner/fester/osv. utformet veldig ulike fra garasje til garasje og det er ikke sikkert alle deler passer like godt og dermed krever noe tilpasning. Endelig skal man også være oppmerksom på at slike løsninger krever stabil og rask nok netttilkopling, noe som kan kreve å forsterke/forlenge det trådløse nettet (vi måtte plassere en egen Orbi satellitt i garasjen for å sikre dette).

For alle typene installasjon nevnt over må det selvsagt også foretas en "digital" installasjon, altså tilkopling til evt. basestasjon, tilknytning til aktuell app/økosystem, osv.