Apple

Utvalgte produkter/Selected products


Detaljert navigering i sidene

Apple

Stacks Image 621

På denne siden presenteres utvalgte produkter fra denne produsenten, med mine vurderinger der jeg har egne erfaringer med produkter. Lenkene er primært til produsentens egne sider, for norske forhandlere/priser må du gjøre eget søk.

Om produsenten og dens løsninger

Apple er en viktig leverandør til smarte hjem på to måter. For det første som eier av Apple Home-plattformen, som de fleste kjenner som en av tre sentrale plattformer for smart stemmestyring av smarte komponenter (se mer under styring/integrasjon). For det andre produserer Apple enheter som både utgjør sentralenheten i et smart hjem (basert på Apple Home) og brukergrensesnittet for programmering og styring av et smart hjem. Sentrale produkter i så måte er:

  • Apple TV, som kan fungere som basestasjon for Apple Home og ellers kan integreres i et smart hjem-system som enhet for hjemmeunderholdning

  • HomePod, som er Apples smarte høyttaler og som både kan være basestasjon for Apple Home og ta i mot stemmekommandoer for å styre smarte enheter

  • iPhone/iPad, som gjennom Home-appen er en sentral enhet for å sette opp og programmere enheter basert på Apple Home og også lar en bruke Siri til stemmestyring av det smarte hjem

  • Apple Watch, som også har Home-app og Siri slik at en kan styre smarte enheter med klokken

  • Mac, som fra macOS Mojave også har Home-appen, og dermed på samme måte som iPhone/iPad kan benyttes til å både programmere og styre smarte enheter

Våre erfaringer

For egen del har vi alle disse produktene i daglig aktiv bruk, se mer spesifikke erfaringer i tabellen under. Både maskin- og programvare utvikles stadig og det finnes alltid forbedringsmuligheter, men for min del fungerer dette meget bra. Å være så tungt integrert i Apple sitt økosystem gir mange former for sømløst samvirke mellom enhetene. Og uten å hevde at alt er perfekt så anser jeg det som en stor fordel at Apple har en bevisst strategi for å ivareta sikkerhet og personopplysninger på en annen måte enn konkurrentene. Så dypt inngrep gjør på den annen side at muligheter andre plattformer byr på, er vanskeligere å utnytte. For egen del har løsningen blitt å også ha andre plattformer/basestasjoner, gjennom Amazon Echo, Google Home og Athom Homey.

Merk at på telefon vises tabellen kanskje bare i landskapsvisning

Komponent Rom Erfaringer

Apple TV x 2

Stue og kjellerstue

I smart hjem-sammenheng fungerer Apple TV som én av flere hub-er for Apple Home (sammen med HomePod og iPad). Det veksler noe mellom hvilken som er den aktive hub-en og erfaringen er nok at Apple TV er den mest stabile av disse.

HomePod x 2

Stue

HomePod-ene er også hub-er for Apple Home, men også smarte høyttalere med Siri integrert. Det oppstår i blant situasjoner der automatiseringer enten tar lang tid å utføres (f.eks. man går inn i et rom med bevegelsessensor, men lyset kommer ikke på før etter noen sekunder) eller overhodet ikke virker. Etter en del feilsøking har jeg innsett at dette nok er relatert til HomePod-ene gradvis “stagnerer” og dette retter normalt på seg ved å restarte disse (derfor er de også koplet til smartplugger, slik at de kan restartes uten å måtte fysisk trekke ut kontakten). Ellers er det svært nyttig å kunne gi Siri-kommandoer ut i “løse luften”.

iPhone x 2

Ikke stasjonære

I smart hjem-sammenheng er telefonene sentrale til både oppsett av nye enheter, programmering av automatisering og daglig styring av alle enhetene. Dette fungerer stort sett veldig bra, men tidvis kan det noe tid før status for ulike komponenter oppdateres og for oppsett som krever en del inntasting av navn/parametre er en iPad/Mac mer effektiv.

iPad x 2

Stue/ikke stasjonære

iPad-ene har i praksis helt samme funksjonalitet som iPhone-ene, men med to fordeler–større skjerm gir bedre oversikt og med tilkoplet tastatur er det mer effektivt å skrive inn tekst. I tillegg gjør en av iPad-ene dobbel tjeneste som digital fotoramme og kontrollpanel for the smarte hjem der den er plassert på en skjenk.

Apple Watch

Ikke stasjonære

Også smartklokken har en rolle i det smarte hjem, den kan brukes til å styre enheter via Siri, Home-appen eller dedikerte apper, men i praksis er det nok kun Siri jeg benytter meg av. Ellers er det en utmerket løsning for å overvåke aktivitetsnivå, trening og andre helsedata.

Mac x 3

Kontor/ikke stasjonære Etter at Home-appen også ble introdusert til Mac utgjør den nok et sted der man kan arbeide med oppsett av enheter og programmering. Dette benytter jeg meg tidvis av, men per nå er brukergrensesnittet i appen noe mer tungvint enn på iPhone/iPad.
HomePod Mini x 2 Bad oppe og Hovedsoverom Denne HomePod Mini balanserer utmerket liten størrelse med god lys, og den støtter smarthjem-protokollen thread.