Klimastyring/Climate control

Løsninger for styring av oppvarming/avkjøling/Solutions for controlling heating/cooling


Detaljert navigering i sidene

LØSNINGER FOR OPPVARMING/AVKJØLING OG ANDRE KLIMARELATERTE FORHOLD (SAMT LITT STRØMSPARING)

Stacks Image 375

Avhengig av hvilke typer varmekilder hjemmet ditt har kan det være veldig enkelt, mer komplisert eller sågar umulig å få til smart styring av disse. Felles for de aller fleste løsningene er at de tillater styring av temperaturen ved bruk av app på telefon/nettbrett/osv., ofte også gjennom stemmestyring, og gir muligheter for å programmere mer avanserte funksjoner som del av et mer omfattende system.


Jeg har selv ikke noen erfaring med en del av de løsningene som finnes (mer om mine installerte løsninger under de ulike rommene/produsentene), men noen hovedkategorier er:

  • Styring av panelovner, til dette formålet har ulike produsenter sine dedikerte løsninger (som sjelden lar seg integrere i et generisk smarthjemsystem). For styring av slike som del av et større system er løsningen normalt en smartplugg. Disse kan bruke temperaturmålinger utført av en egnet sensor til å slå av/på ovnene og også programmeres til å endre temperaturen gjennom døgnet/uken. For en fyldigere omtale av smartplugger, se belysning, men noen mye brukte alternativer tilbys av Eve, Fibaro, Koogeek og ikke minst IKEA Tråfri. I tillegg har Mill en smartplugg med innebygget temperatursensor lagd spesifikt for dette formålet.

  • Styring av radiatorer, der det finnes ulike termostatløsninger. Siden radiatorer er mye brukt i store markeder som USA og Storbritannia er utvalget her nokså stort, men det er ikke sikkert alle disse er egnet for norske hjem. Noen av produktene er simpelthen en termostat, som kan plasseres hvor som helst i rommet, som gir signaler til radiatoren, mens mer avanserte systemer medfører at også radiatorventilen byttes ut med en smartere versjon. De ulike produktene tilbyr også ulike former for “læring”, slik at de tilpasser temperaturen etter når det er folk hjemme og andre parametre, og mange gir muligheter for integrasjon med andre typer komponenter. Noen mye solgte varianter er Danfoss, tado, Netatmo, nest, Honeywell og Eve.

  • Styring av varmekabler (evt. vannbåren gulvvarme som stort sett benytter samme løsning), nok en type løsning der det finnes mange alternativer på markedet, men der utformingen av disse avgjør om de er velegnet for norske forhold. Noen termostater kan kun lese av temperaturen gjennom føler i selve termostaten (og er dermed ikke like egnet for å bytte ut en eksisterende termostat plassert på utsiden av rommet den styrer), mens andre gir deg valget mellom å lese av temperatur i termostaten eller fra gulvføler. Av egen erfaring vet jeg at den smarte termostaten fra tado ikke har inngang for gulvføler, dermed har jeg endt opp med flere termostater fra Heatmiser. Andre produkter i dette segmentet leveres av Futurehome, Heatit og ELKO, men det finnes nok også flere andre alternativer.

  • Styring av varmepumpe, dette var et område det i starten var lite løsninger for, men der det nå finnes flere alternativer. Flere produsenter av selve varmepumpene har egne styringsløsninger, f.eks. Panasonic, og for dem som har nettopp en Panasonic varmepumpe tilbyr Verisure en styringsmodul for utvalgte modeller. Generiske løsninger tilbys av både Sensibo, tado og AirPatrol (og sikkert flere).

  • Styring av vifte, det være seg tak-, gulv- eller bordvifte. For de to sistnevnte typene har jeg ikke drevet noen aktive undersøkelser, men jeg vil anta at den mest åpenbare løsningen er en smartplugg (som nevnt over for panelovner). Denne kan da fjernstyres og programmeres til å automatisk slå på/av viften basert på temperatur, bevegelse, folk til stede, osv. Så har det etter hvert kommet smarte gulvvifter på markedet, se mer under smart "luftbehandler”. Når det gjelder takvifte ble vår løsning bruk av en Fibaro Single Switch, mer om dette under hovedsoverom, men i prinsippet kan man velge mellom flere mulige løsninger. For det første kan man erstatte en eksisterende vifte, avhengig av hvilken funksjonalitet denne har, med en smart vifte. Primært finnes det per nå smarte vifter for det amerikanske markedet (typisk fra produsentene Hunter og Haiku), men det finnes både noen smarte vifter og mange vifter for europeiske forhold som kan styres med fjernkontroll. For slike finnes det flere løsninger som erstatter den gammeldagse fjernkontrollen, kanskje mest lovende er Bond, mens produkter fra Insteon og Sonoff muligens kun virker for 110 V-strømnett. Det aller enkleste er også her en smartplugg eller smart veggbryter, men dette vil nok ikke gi mulighet for å styre vifte og lys separat dersom viften også har lys.

  • Styring av markiser, persienner, o.l., som hvert fall for min del utgjorde en av de største utfordringene, men der jeg til slutt fant løsning ved bruk av Fibaro Roller Shutter 2 (som nå selges i versjon 3) og Z-Wave basestasjon fra Homey. Ellers finnes det flere løsninger på markedet som enten gjør det mulig å styre solskjermingsprodukter med en fjernkontroll eller app på telefon/nettbrett/o.l. Eksempler er Somfy, som har en omfattende serie av produkter bygget rundt deres såkalte TaHoma sentral, og nevnte Fibaro sitt rele, Roller Shutter 2, i samme kategori som deres smarte lysbryter, for montering i veggboks bakom eksisterende betjening. Somfy er fortsatt ikke er kompatibel med Apple Home (selv om planer for dette ble annonsert allerede våren 2018). Ellers finnes det komplette smarte rullegardiner fra IKEA.

Som for andre kategorier av smart teknologi for hjemmet vil nok en viktig faktor i valget av konkret løsning og produkt være integrasjon med resten av systemet. Noen av produktene støtter en rekke protokoller/økosystemer, andre er mer begrenset eller sågar helt proprietære og ikke mulige å kombinere med andre komponenter. Dermed er det også her normalt påkrevd å orientere seg godt blant tilbudene som finnes og tenke helhetlig og langsiktig før det investeres.

Stort sett uavhengig av hvilken oppvarmingsløsning man har og hvilket styringssystem man velger vil man kunne oppnå en rekke fordeler:

  • Strømsparing, dette er kanskje den viktigste motivasjonen for å installere smart styring, der tilpasning av oppvarmingen basert på tider av døgnet, når folk er hjemme, osv. vil kunne gi betydelige besparelser, spesielt dersom eksisterende løsninger er av eldre dato.

  • Fjernstyring, slik at man kan justere temperaturen og oppvarmingsprogrammer enten man er på jobb, ferie, osv.

  • Integrasjon med andre komponenter, der det finnes mange muligheter, f.eks. at varmekabler eller varmepumpe slås av når vindu eller dør åpnes, justere temperaturen basert på hvor personer i husholdningen oppholder seg, osv.

Når det gjelder integrasjon med andre komponenter så er det dels mange muligheter for dette med enheter som man kanskje allerede har installert dersom man har startet hjemmeautomariseringen, med f.eks. belysning eller alarm. Flere bevegelsessensorer på markedet måler også temperatur og kan dermed benyttes til å styre oppvarming/avkjøling. Tilsvarende måler en del slike sensorer lysnivå, som da kan brukes til å aktivere solskjerming. Videre er dør-/vindussensorer nyttige for å sikre at man ikke driver aktiv oppvarming samtidig som det luftes.

En annen kategori av enheter verdt å nevne under klimastyring er ulike dedikerte enheter for måling/overvåkning av inne-/uteklima. Her finnes det nokså avanserte værstasjoner, kanskje mer beregnet på hobbymetereologer, men de mest aktuelle produktene for integrasjon med annet smarthjemsutstyr er nok et par ulike fra Netatmo (en mer komplett værstasjon og en sensor som overvåker inneklimaet) samt Elgato sin værstasjon. Disse tilbyr ulike målinger av værforhold og luftkvalitet, som i seg selv er nyttige å følge med på, samt at disse kan benyttes til å styre andre enheter.

Til slutt tar jeg med noe som ikke helt passer i noen av kategoriene jeg har definert, en liten enhet kalt Tibber Pulse. Denne er helt nylig installert i huset vårt, tilkoplet HAN-porten på den nye, smarte strømmåleren, se bilde under (merk at for å bruke porten må man få sitt lokale nettselskap til å åpne denne). Pulse leser av strømforbruket og viser det i sanntid i Tibber-appen, se skjermbilde under. Man kan nok argumentere med at dette er mer gimmick enn reell nytte, hvert fall så lenge det ikke ligger noen automatisk styring i at enheter som bruker mye strøm slås av i perioder med høy pris, men det gir selvsagt både mulighet for å selv se forbruket og styre dette samt at det øker bevisstheten rundt eget strømforbruk.


Stacks Image 385
Tibber Pulse montert i sikringsskapet, den har innmontert magnet og fester seg til veggen i skapet
Stacks Image 390
Løpende visning av strømforbruket og kostnader basert på gjeldende pris til enhver tid