Kjellerstue/Basement Living Room

Løsninger for dette rommet/Solutions for this room


Kjellerstue

På denne siden presenteres de konkrete løsningene jeg har installert i kjellerstuen i vårt smarte hjem, med lenker til spesifikke produkter anvendt og hvordan disse er satt opp

Dette rommet inneholder løsninger for følgende systemer (på telefon vises tabellen kanskje bare i landskapsvisning):

Systemtype Komponenter
Belysning
 • Aqara smart lysbryter

 • Philips Hue E27 smartpære

 • IKEA Trådfri magnetisk trådløs bryter

 • 2 IKEA Trådfri smartplugger

 • Philips Hue bro

 • Philips Hue bevegelsessensor

Klimastyring
 • Heatmiser neoStat-e termostat

Lyd og bilde
 • Apple TV HD

 • Logitech Harmony Hub

 • Logitech Harmony Ultimate One fjernkontroll

Sikkerhet og alarm

Ingen

Kjæledyr Ingen
Styring og integrasjon
 • Athom Homey

 • Aqara Hub

 • Eero 6 satellitt

 • IKEA Trådfri Gateway

 • IKEA Trådfri signalforsterker

 • Netgear Orbi satelitt


Beskrivelse av rommets løsninger

Den primære løsningen for belysning består av er en enkel taklampe for pære med E27-sokkel, der den tradisjonelle pæren ble erstattet med en Philips Hue E27 smartpære, (lenge var det her en IKEA Trådfri E27 smartpære, men denne ble gradvis verre og verre til å miste forbindelse og ble derfor byttet ut), se bilde under). Den opprinnelige Trådfri-pæren var styrt av en bevegelsessensor fra IKEA Trådfri, som vist i bildet, men som jeg allerede har sagt under belysning så er ulempen med IKEA sin bevegelsessensor at denne ikke kan programmeres i Home-appen. Den må knyttes til den lyskilden den skal styre i IKEA-appen, og har færre muligheter for finjusteringer (selv om det finnes justeringshjul på selve enheten der en kan endre lysfølsomhet og tidsforsinkelse). Etter at vi anskaffet flere lysenheter i dette rommet gjorde dette at det ikke var mulig å sette opp styringen slik jeg ønsket, derfor ble det installert en Philips Hue bevegelsessensor, denne vises i bilde lenger ned.

Stacks Image 476
Taklampe med Philips Hue-pære (og på veggen, Trådfri bevegelsessensor, som nå er flyttet til et annet rom)

Dette er programmert veldig enkelt i Home-appen, bevegelse slår på taklyset og det slås av igjen etter 5 minutter, se skjermbilde under.

Enkel programmering av taklampen

Stacks Image 468

Videre hadde vi i dette rommet en rekke andre lyskilder; en gulvlampe, en vegglampett, en bordlampe, en “kattelampe” og et vitrineskaplys, se bilder under. Disse er kun i bruk de få gangene vi faktisk oppholder oss i kjellerstuen, ellers fungerer den stort som en gang til vaskerommet, så lenge kunne disse lysene bare slås på med deres respektive “manuelle” brytere. Etterhvert lanserte IKEA sin Trådfri smartplugg og enda litt senere et sett med smartplugg og tilhørende bryter, der en festeplate kan monteres hvor som helst og som selve bryteren plasseres på ved hjelp av magnet. Bryteren kan styre flere enheter, både smartplugger og pærer, så vi har nå satt opp en løsning der de fire nevnte lyspunktene er koplet via to smartplugger. Bryteren er, som vist under, montert på veggen innenfor døren og slår på/av disse lysene samt taklampen.

Så er det ett forhold ved smart belysning i form av smarte pærer som er en utfordring–dersom noen slår av den fysiske bryteren, det være seg en veggbryter, bryter på ledning eller bryter på lampe, så mister den smarte pæren kontakt med nettet og kan naturlig nok ikke lenger fjernstyres. To mulige løsninger på dette er å erstatte den fysiske bryteren med enten en smart bryter eller installere et smart relé bak bryteren (begge løsningene fungerer kun for veggbrytere). Løsningen her ble en smart bryter fra Aqara, se bilde under. Dermed kan veggbryteren slås av i vanvare, men via releet er det mulig å slå den på igjen fra telefon e.l.


Stacks Image 609

Oppe til venstre, gulvlampe styrt av smartplugg

Oppe til høyre, et par lyspunkter

Under til venstre, ytterligere et par lyspunkter

Under til høyre, div. betjeningskomponenter, ovenfra og ned en Philips Hue bevegelsessensor, Heatmiser neoStat-e termostat, veggbryter for varmekablene, IKEA Trådfri magnetisk bryter og Aqara smart bryter for taklyset

Stacks Image 817

Stacks Image 815
Stacks Image 611

Som nevnt er “programmeringen” av IKEA sine pærer og styringsenheter noe spesiell sammenliknet med andre økosystemer. Det er ikke mulig å sette opp rutiner med utløsende faktorer og aksjoner, man må angi hvilke lyspunkter som skal styres av en gitt styringsenhet ved å simpelthen plassere disse i samme rom i IKEA-appen. Dette er grunnen til at Trådfri bevegelsessensoren måtte flyttes, ellers ville bevegelse enten slått på alle lysene i rommet eller bryteren kunne ikke vært satt opp til å slå av alle lysene.


Stacks Image 624
“Programmering” av Trådfri-bryteren til å slå på/av alle lysene i rommet

Gulvvarmen, under furugulvet, styres også her ved en Heatmiser neoStat-e termostat, også vist i bildet over. Også her er det egen gulvføler for temperatur og løsningen fungerer utmerket.

Tidligere hadde vi annet produkt her, en Mi Air Purifier 2S, etter hvert plassert i kjellerstuen, se bilde under. Opprinnelig stod denne i stuen, men etter hvert begynte den å lage så mye støy at den ble flyttet til et mindre anvendt rom. Problemet ble dog bare verre og den ble til slutt returnert. Her vil jeg også advare mot nettbutikken Multicom, hvor den ble kjøpt. Mi-produkter selges der med ett års garanti og når jeg reklamerte etter noe over ett år fikk jeg klare trusler tilbake om at reparasjoner som ikke ble dekket av reklamasjonen måtte jeg selv betale. Dette gjorde at jeg utsatte innsending i håp om at problemet skulle rette seg selv, men det gjorde det selvsagt ikke. Etter å ha returnert enheten fikk jeg beskjed om at det nå var gått for lang tid og jeg måtte enten betale for reparasjon (motoren hadde brent seg) eller skrote enheten. Valget falt naturligvis på det siste og jeg vil for alltid fremover styre unna både Mi-produkter og Multicom!

Stacks Image 897

Mi luftrenser, til venstre, og skjermbilde fra Mi-appen til høyre

Stacks Image 891

Etter mye eksperimentering med å få den koplet til HomeKit (via både Homebridge, Homey og SmartThings) lykkes dette til slutt. Først fikk jeg det “halvveis” til, da via SmartThings (dette innebar å installere en Mi Connector server i Docker på min Synology, en Android emulator for å hente ut “device token” for luftrenseren, osv., det finnes gode oppskrifter på nett og det er også mulig å spørre meg om noen trenger hjelp). Dette var dog ikke perfekt, i HomeKit fremkom luftrenseren med sensordata for temperatur og luftfuktighet, mens selve enheten vistes som en “vifte”, noe som gjorde det mulig å slå den av/på, men ikke mer detaljert styring av modus eller å avlese andre data. Så via Homebridge, her slet jeg lenge, og prøvde de nyeste plugins for denne enheten, men det viste seg etter hvert at en litt eldre plugin, homebridge-mi-airpurifier, var det som skulle til. Her både fremkommer alle data og alle innstillinger kan endres, se ett eksempel på skjermbilde under, så sensordata kan benyttes i andre sammenhenger og all styring kan gjøres herfra. Dog er dette egentlig enda mer elegant i SmartThings-appen, se skjermbilde under, slik at all styring av luftrenseren kan gjøres herfra. Dermed kan jeg ha Mi Home-appen innstilt med Kina som land og ha tilgang til alle andre enheter og i praksis aldri ha behov for å endre land til Singapore for å aksessere luftrenseren.

Stacks Image 914

Skjermbilder for luftrenseren fra hhv. Home-appen (til venstre) og SmartThings-appen (til høyre)

Stacks Image 905

Så er det et flere basestasjoner plassert i dette rommet, en Athom Homey her, se bildet under til venstre. Dette er en basestasjon med støtte for mange ulike protokoller, opprinnelig anskaffet dels for utprøving og dels som mulig erstatning for Homebridge-serveren, se mer detaljert omtale under Athom Homey i produktsidene. I praksis er den knappest i bruk og normalt er “skjermspareren”, som lager fine farger, avslått slik at det ikke blir diskotek i kjellerstuen. 

Det er litt tilfeldig at disse basestasjonene har havnet i dette rommet, men det har også med ledige stikkontakter å gjøre samt at fruen i huset ikke nødvendigvis synes alle disse tar seg like godt ut, derfor er vår Aqara Hub litt gjemt her, som vist på bildet under i midten. Opprinnelig var planen å klare seg uten en slik basestasjon, da det via Aqara-appen for Athom Homey er støtte for de Aqara-komponentene vi hadde tenkt å anskaffe. Og dette så lenge ut til å lykkes, men det fungerte ikke helt for den ene doble veggbryteren, plassert i kjøkkenet, da den ikke helt klarte å skille mellom de to bryterne og blandet sammen status for på/av mellom disse. Nå er alle disse komponentene koplet direkte til Aqara bastestasjonen og fungerer nå utmerket. Aqara-huben kan forøvrig benyttes både som lyskilde (tenkt mest som nattlys) og sirene som del av et alarmsystem.

Bildet under i midten viser også en Philips Hue basestasjon, en helt nylig installert komponent. Vi hadde lenge hatt litt utfordringer med både bevegelsessensorer og dimmebrytere fra Philips Hue. Uten noe synlig mønster ville det rett som det var skje at en sensor detekterte bevegelse eller det ble trykket på en av knappene på en dimmebryter, men programmert respons inntreffer ikke. I Home-appen vistes det at signalet ble registrert, men det skjedde ingenting. Noen ganger kunne det hjelpe å restarte Hue basestasjonen eller Home-hubene, men noen ganger var det eneste som hjalp å ta tiden til hjelp. Etter noen timer eller iblant så mye som et par dager ville plutselig ting fungere igjen. Til slutt gjorde jeg det jeg selvfølgelig skulle gjort mye tidligere, nemlig å ta kontakt med Hue kundestøtte. De opplyste meg om at hver Hue basestasjon kun er ment å håndtere ti styringsenheter, mens jeg har tretten, og dette kunne være årsaken til problemet. Vi bet derfor i det sure eplet og kostet på oss enda en Hue basestasjon samt arbeidet med å slette et visst antall enheter fra den opprinnelige broen og la disse til den nye og programmerte dem på nytt i Home-appen. Så langt synes det å ha vært verdt innsatsen, problemet har ikke vist seg siden vi gjorde dette og bevegelsessensorene synes å ha blitt raskere til å skape respons.

I bildet under til høyre vises til slutt en IKEA Trådfri Gateway. Dette er Gateway nr. 2 og den ble anskaffet fordi det etter hvert ble mye trøbbel med å ha bare én slik basestasjon. Det varierer fra ulike kilder hvor mange enheter det sies skal kunne støttes, det nevnes både 50, 60 og 100, og vi hadde rundet 60. Vi hadde problemer med at enheter som allerede var lagt til ble koplet fra og ikke kunne koples til igjen og nye enheter ville ikke kople seg til basestasjonen, uansett hvilke tips jeg prøvde for å løse problemet. Det var også ulike beskrivelser på nett om hvorvidt to basestasjoner ville fungere, men faktum er at det fungerer rimelig bra. I IKEA Home Smart-appen kan man bare være tilkoplet én Gateway av gangen, så enten må man ha ulike basestasjoner koplet til på ulike telefoner/nettbrett eller bytte mellom ved behov. Heldigvis eksponeres enhetene fra begge basestasjonene til HomeKit uten noen problemer. Å installere en ny Gateway løste alle problemene, nye enheter kunne legges til og den responderer mye raskere enn den gamle, så på sikt vil jeg kanskje ta jobben med å flytte en del enheter fra den gamle til den nye for å se om redusert belastning på den gamle øker hastigheten på den også.

Stacks Image 649
Stacks Image 855
Stacks Image 655

Til venstre, Athom Homey, diskret plassert i en reol

I midten, Aqara basestasjon (som også har et innebygget lys), Philips Hue Bridge samt en Trådfri smartplugg

Til høyre, Trådfri signalforsterker


De siste enhetene i kjellerstuen er en Netgear Orbi satelitt for mesh trådløsnettet i huset, vist på et bilde lenger opp. Denne betjener underetasjen av huset, mens basestasjonen og en annen satellitt dekker overetasjon samt at vi har én satellitt i garasjen. I tillegg er det nå en Eero-satellitt her, og til slutt finnes det altså en Apple TV 4 (nå omdøpt til Apple TV HD) her, men denne er kun for å se på TV i kjellerstuen og er godt gjemt bak TVen som står her (og overhodet ikke er smart på noe vis). Rett etter at den ble anskaffet var den satt opp til å være del av HomeKit-oppsettet, noe som var mulig å gjøre. Det tok litt tid før jeg skjønte at denne generasjonen ikke kan fungere som fullgod server for HomeKit, hvilket gjorde at enkelte programmer ikke fungerte, så den er nå tatt ut av HomeKit-oppsettet.

Etter at fjernkontrollen i stuen ble oppgradert (fordi Logitech dessverre har sluttet å lage Harmony fjernkontroller og vi skaffet en ny i håp om at den vil virke lenge) er den gamle, en Harmony Ultimate med tilhørende Harmony Hub, flyttet ned til kjellerstuen. Her gjør den ingen annen tjeneste i det smarte hjem enn å kontrollere TV-apparatet og Apple TV-en.

Romfremvisning for kjellerstuen, med dets ulike lyskilder og andre enheter

Stacks Image 563