Kjellerstue/Basement Living Room

Løsninger for dette rommet/Solutions for this room


Detaljert navigering i sidene

Kjellerstue

På denne siden presenteres de konkrete løsningene jeg har installert i kjellerstuen i vårt smarte hjem, med lenker til spesifikke produkter anvendt og hvordan disse er satt opp

Dette rommet inneholder løsninger for følgende systemer (på telefon vises tabellen kanskje bare i landskapsvisning):

Systemtype Komponenter
Belysning
 • Aqara smart lysbryter

 • Aqara tilstedeværelsessensor

 • Calex Fabric smart lampe

 • IKEA Trådfri magnetisk trådløs bryter

 • 2 IKEA Trådfri smartplugger

 • Hue bevegelsessensor

Klimastyring
 • Heatmiser neoStat-e termostat

Lyd og bilde
 • Apple TV HD

 • Logitech Harmony Hub

 • Logitech Harmony Ultimate One fjernkontroll

Sikkerhet og alarm
Kjæledyr Ingen
Styring og integrasjon
 • Athom Homey

 • Aqara M2 Hub

 • Eero 6 satellitt

 • IKEA Trådfri signalforsterker

 • Meross basestasjon

 • UniFi Express satelitt


Beskrivelse av rommets løsninger

Den primære løsningen for belysning bestod av en enkel taklampe for pære med E27-sokkel. Lenge var den tradisjonelle pæren erstattet med en smartpære, men i et nokså stort rom ga dette litt svakt lys. Hele lampen ble derfor erstattet med en Calex smart lampe, se bilde under. Den er meget lyssterk, hele 2.350 lumen maksimalt, og er basert på Tuya så enkelt integrerbar i Apple Home via Homebridge.

Calex Smart Fabric taklampe

Stacks Image 1252

Lenge ble lyset kun styrt av en Philips Hue bevegelsessensor, men dette er et rom dere husets katter ofte leker og da utløste de sensoren uten at det var folk i rommet. Det var vanskelig å finne noen god løsning på dette, tross justeringer av plassering av sensoren, men så lanserte Aqara en såkalt “tilstedeværelsessensor”, som ble installert, se bilde under. Det er et par ting verdt å nevne om denne sensoren:

 • Dels fungerer en slik sensor noe annerledes enn en tradisjonell bevegelsessensor. Sistnevnte reagerer raskere når det gjelder å slå på lyset så snart noen kommer inn i rommet, men altså med ulempen at den kan reagere på kjæledyr samt at den kan føre til at lyset slås av om man ikke rører på seg, men fortsatt er til stede i rommet. Tilstedeværelsessensoren har fordelene at den dels er mye mindre følsom for kjæledyr og dels at den oppfatter at noen er til stede selv om man sitter i ro, mens ulempen er at den bruker noe lengre tid før den responderer på at noen kommer inn i sonen den dekker.

 • Et annet moment for akkurat denne sensoren er at hvert fall mot slutten av 2022 var den kun tilgjengelig for salg fra nettbutikker i Kina. Aqara sine produkter er regionlåste, hvilket betyr at denne typen sensor ikke fremkommer som et alternativ i Aqara-appen for å legge til en ny enhet dersom basestasjonen er lagd for Europa. Dette kan dog enkelt omgås ved et lite knep: først trykke på knappen på forsiden av basestasjonen tre ganger (dette setter den i paringsmodus), deretter holde inne tilkoplingsknappen på sensoren i fem sekunder.

Dessverre har det vist seg at det ikke ble en fullgod løsning med kun tilstedeværelsessensoren, dels reagerer den såpass mye tregere enn en vanlig bevegelsessensor og dels var det vanskelig å posisjonere den slik at den både fanget opp at noen kommer inn i rommet og at noen satt i sofaen. Derfor er det også en Philips Hue tradisjonell bevegelsessensor her, se bildet under. Denne er da plassert slik at den primært detekterer adkomst inn i rommet (og da slår på lyset), mens tilstedeværelsessensoren har som hovedoppgave å detektere at noen oppholder seg i sofadelen av rommet (og da beholder lyset på så lenge noen er i rommet).

Stacks Image 476

Til venstre, Philips Hue bevegelsessensoren (og div. andre enheter, se lenger ned) og til høyre, Aqara tilstedeværelsessensor

Stacks Image 1214

Videre hadde vi i dette rommet en rekke andre lyskilder; en gulvlampe, en vegglampett, en bordlampe, en “kattelampe” og et vitrineskaplys, se bilder under. Disse er kun i bruk de få gangene vi faktisk oppholder oss i kjellerstuen, ellers fungerer den stort som en gang til vaskerommet, så lenge kunne disse lysene bare slås på med deres respektive “manuelle” brytere. Etterhvert lanserte IKEA sin Trådfri smartplugg og enda litt senere et sett med smartplugg og tilhørende bryter, der en festeplate kan monteres hvor som helst og som selve bryteren plasseres på ved hjelp av magnet. Bryteren kan styre flere enheter, både smartplugger og pærer, så vi har nå satt opp en løsning der de fire nevnte lyspunktene er koplet via to smartplugger. Bryteren er, som vist under, montert på veggen innenfor døren og slår på/av disse lysene samt taklampen.

Så er det ett forhold ved smart belysning i form av smarte pærer som er en utfordring–dersom noen slår av den fysiske bryteren, det være seg en veggbryter, bryter på ledning eller bryter på lampe, så mister den smarte pæren kontakt med nettet og kan naturlig nok ikke lenger fjernstyres. To mulige løsninger på dette er å erstatte den fysiske bryteren med enten en smart bryter eller installere et smart relé bak bryteren (begge løsningene fungerer kun for veggbrytere). Løsningen her ble en smart bryter fra Aqara, se bilde under. Dermed kan veggbryteren slås av i vanvare, men via releet er det mulig å slå den på igjen fra telefon e.l.


Stacks Image 609

Oppe til venstre, gulvlampe styrt av smartplugg

Oppe til høyre, et par lyspunkter

Under til venstre, ytterligere et par lyspunkter

Under til høyre, div. betjeningskomponenter, ovenfra og ned en Heatmiser neoStat-e termostat, veggbryter for varmekablene, IKEA Trådfri magnetisk bryter og Aqara smart bryter for taklyset

Stacks Image 817

Stacks Image 815
Stacks Image 611

Som nevnt er “programmeringen” av IKEA sine pærer og styringsenheter noe spesiell sammenliknet med andre økosystemer. Det er ikke mulig å sette opp rutiner med utløsende faktorer og aksjoner, man må angi hvilke lyspunkter som skal styres av en gitt styringsenhet ved å IKEA-appen tilordne enheter i som skal styres, se skjermbilde under (og dermed kan disse kun styre IKEA-produkter). Dette er grunnen til at Trådfri bevegelsessensoren måtte flyttes, ellers ville bevegelse enten slått på alle lysene i rommet eller bryteren kunne ikke vært satt opp til å slå av alle lysene.

Stacks Image 624
“Programmering” av Trådfri-bryteren til å slå på/av alle lysene i rommet

Gulvvarmen, under furugulvet, styres også her ved en Heatmiser neoStat-e termostat, også vist i bildet over. Også her er det egen gulvføler for temperatur og løsningen fungerer utmerket.

Tidligere hadde vi annet produkt her, en Mi Air Purifier 2S. Opprinnelig stod denne i stuen, men etter hvert begynte den å lage så mye støy at den ble flyttet til et mindre anvendt rom. Problemet ble dog bare verre og den ble til slutt returnert. Her vil jeg også advare mot nettbutikken Multicom, hvor den ble kjøpt. Mi-produkter selges der med ett års garanti og når jeg reklamerte etter noe over ett år fikk jeg klare trusler tilbake om at reparasjoner som ikke ble dekket av reklamasjonen måtte jeg selv betale. Dette gjorde at jeg utsatte innsending i håp om at problemet skulle rette seg selv, men det gjorde det selvsagt ikke. Etter å ha returnert enheten fikk jeg beskjed om at det nå var gått for lang tid og jeg måtte enten betale for reparasjon (motoren hadde brent seg) eller skrote enheten. Valget falt naturligvis på det siste og jeg vil for alltid fremover styre unna både Mi-produkter og Multicom!

Så er det et tre basestasjoner plassert i dette rommet, en Athom Homey her, se bildet under til venstre. Dette er en basestasjon med støtte for mange ulike protokoller. Mange enheterer koplet via denne. Den har en funksjon for “skjermsparer”, som lager fine farger, men denne er avslått slik at det ikke blir diskotek i kjellerstuen. 

I forbindelse med installasjon av en Meross røykvarsler i garasjen krevdes en medfølgende basestasjon, som er plassert her, se bilde under.

Videre er det en UniFi Express satelitt for mesh trådløsnettet i huset, vist under.

Bokhylle/veggseksjon med Trådfri smartplugg, Meross basestasjon, Athom Homey og UniFi Express satellitt

Stacks Image 1240

Det er litt tilfeldig at disse basestasjonene har havnet i dette rommet, men det har også med ledige stikkontakter å gjøre samt at fruen i huset ikke nødvendigvis synes alle disse tar seg like godt ut, derfor er vår Aqara M2 Hub litt gjemt her, som vist på bildet under. Opprinnelig hadde vi en litt annen type basestasjon, en M1S, men grunnet litt problemer med responstid oppgraderte vi den til en M2, som kan koples til ethernet.

Grunnen til at Aqara-huben ble plassert i bokhyllen er at det er plassert en Eero-satellitt i vinduet ved siden av. Den var tidligere plassert lenger inn i rommet sammen med de andre basestasjonene, men ble flyttet til vinduet, se bilde under, for å gi best mulig dekning ved ytterdøren, der ringeklokken fra Netatmo er plassert. Da passet det fint å kople Aqara-huben til denne.

Stacks Image 959
Aqara basestasjon koplet til Eero ruter i vinduet

Her finnes det også en Apple TV 4 (nå omdøpt til Apple TV HD) her, men denne er kun for å se på TV i kjellerstuen og er godt gjemt bak TVen som står her (og overhodet ikke er smart på noe vis). Rett etter at den ble anskaffet var den satt opp til å være del av Apple Home-oppsettet, noe som var mulig å gjøre. Det tok litt tid før jeg skjønte at denne generasjonen ikke kan fungere som fullgod server for Apple Home, hvilket gjorde at enkelte programmer ikke fungerte, så den er nå tatt ut av Apple Home-oppsettet.

Etter at fjernkontrollen i stuen ble oppgradert (fordi Logitech dessverre har sluttet å lage Harmony fjernkontroller og vi skaffet en ny i håp om at den vil virke lenge) er den gamle, en Harmony Ultimate med tilhørende Harmony Hub, flyttet ned til kjellerstuen. Her gjør den ingen annen tjeneste i det smarte hjem enn å kontrollere TV-apparatet og Apple TV-en.

Romfremvisning for kjellerstuen, med dets ulike lyskilder og andre enheter

Stacks Image 563