Personlig pleie og helse/Personal care and health

Produkter og løsninger relatert til helse/Products and solutions related to health


Detaljert navigering i sidene

LØSNINGER FOR PERSONLIG PLEIE OG HELSE

Stacks Image 382

Dette er det siste “systemet” jeg har lagt til sidene om smart hjem. Man kan gjerne argumentere om det har noen naturlig plass på disse sidene, og på noen måter gjør det nok ikke det, her er det adskillig færre muligheter for å integrere produkter i et mer omfattende system. Samtidig dreier sette seg om produkter som er “smarte” på ett eller annet vis og som typisk benyttes hjemme så jeg har valgt å ta det med. Og per nå er egne erfaringer noe begrensede så denne siden og tilhørende produkter vil nok utvides over tid.


Dette er en potensielt meget omfattende “verden” med et enormt utvalg av typer produkter for et stort antall bruksområder. Jeg har derfor måttet begrense omtalen til produktkategorier som jeg enten antar er av mest allmenn interesse, som jeg selv har interesse av eller har en naturlig kopling til smarte hjem generelt. Noen ulike områder, uten overhodet å være uttømmende, er da:

 • Sensorer/produkter for måling/overvåkning:

  • Vekt

  • Trening

  • Søvn

  • Hjerte/blodtrykk

 • Produkter for pleie/velvære:

  • Barbering/hårfjerning/hårpleie

  • Tannpleie

  • Dusj

Smarte vekter

Smarte vekter er nok et av produktene i denne kategorien med lengst historikk, vi har selv en mange år gammel vekt som også måler kroppsfett og beregner BMI. Som for andre produkttyper går dog grensen for å være smart ved at vekten er koplet til en app og levere data til andre anvendelser, enn bare å vise dem på et display på selve vekten (slik vår gjør, altså kun vise data i et display på vekten selv).

Moderne, smarte vekter har slik app-kopling eller til online-tjenester, og mange kan samspille med f.eks. Apple Health, Google Fit eller Fitbit. Vektene har sensorer som måler ulike datapunkter (i tillegg til vekt forhold som muskel-/beinmasse, andel kroppsfett, hjerterytme, osv.) og synkroniserer dette med støttede apper, hvor man typisk kan sette mål for vektutvikling og følge denne over tid. Mange har støtte for flere brukere slik at de kan brukes av flere i husholdningen.

Noen eksempler på konkrete produkter er:

 • Garmin Index Smart Scale, den måler vekt, kroppsmasseindeks, kroppsfett, muskelmasse med mer, men har nok best integrasjon mot Garmins andre produkter

 • Whitings Body+, sies å være den teknisk mest avanserte vekten, den måler fett- og muskelmasse, vannmengde i kroppen, beinmasse, osv., den gjenkjenner brukerne basert på målingene, presenterer dagens værmelding når man går på den og har omfattende integrasjon mot andre systemer, inkl. Apple Watch

 • fitbit Aria, som kommer i et par utgaver (Air og 2), denne måler noen færre datapunkter enn de mest avanserte vektene, men har naturlig nok svært god integrasjon med Fitbit treningsmålere

 • RENPHO ES-CS20M Smart Bluetooth Body Fat Scale, som sies å måle fleste parametre, hele tretten, og har god integrasjon med andre systemer, men den er overraskende rimelig og det er nok kanskje årsaken til at noen klager på manglende nøyaktighet

 • CardioBase 2, som er noe annerledes enn mange andre ved at den bruker emojis for å vise utvikling i målingene og har en egen modus for gravide

Selv har vi en Withings Body+ smart vekt, se kontor for mer informasjon.

Treningsmålere

Dette høres kanskje ut som en nokså ensartet type produkter, men som i mange andre tilfeller er bildet mer variert enn man kanskje skulle tro. Grunnprinsippet for denne typen målere, eller “fitness tracker” som de gjerne kalles på engelsk, er at de registrerer fysisk aktivitet. Dette kan dog gjøres på mange ulike måter, fra det aller enkleste, den typen skritteller mange sikkert har liggende ubrukt i en skuff et sted, til måling av en rekke ulike faktorer, som puls, hjerterytme, avstander for forflytning, kaloriforbruk, osv. Igjen er skillet mellom en gammeldags, frittstående skritteller e.l. og en smart treningsmåler at produktet integreres med en app på smarttelefon eller annen enhet, slik at registrerte data kan analyseres og fremvises der, og evt. brukes av andre apper/enheter.

Utvalget av produkter er stort og det er mye man skal tenke på ved anskaffelse. Hvilken type trening man bedriver spiller en viktig rolle. Er det primært snakk om spaserturer trenger man kanskje ikke noe annet enn en egnet app på smarttelefonen, trener man utendørs eller i basseng er vanntetthet en faktor. For noen løsninger må man ha med seg en tilkoplet smarttelefon mens andre fungerer som frittstående produkter. Jo mer funksjonalitet måleren har, som måling av hjerterytme, GPS, osv., jo dyrere er de. En faktor å ta hensyn til er om målerne har støtte for ANT+, som er en standard for å sikre kompatibilitet mellom treningsprodukter (men som dog krever en “adapter” for kopling til smarttelefon). Utseendemessig og med hensyn til hvor de plasseres på kroppen er det også store forskjeller, fra armbånd, ring eller sensor plassert på brystkassen til produkter som klipses på linning/belte/sko eller til og med måling innebygget i produkter med annen grunnfuksjonalitet, som f.eks. i en sykkehjelm. Og mens treningsmålere opprinnelig var en egen produktkategori er det også mange smarte klokker på markedet som kan tilby stort sett all samme funksjonalitet, men ofte til en høyere pris.

Noen eksempler på produsenter og utvalgte produkter fra disse:

 • fitbit, en stor leverandør av treningsmålere, som fordeler seg på rene treningsmålere av typen armbånd, som f.eks. fitbit charge 3, og smarte klokker med treningsmåling, som fitbit versa 2

 • Garmin, kjent for produkter for navigasjon, marine produkter, action-kameraer, osv., men også et rikholdig utvalg av utstyr for trening, inkl. treningsmålere. Også Garmin skiller mellom rene treningsmålere, som f.eks. vívosmart 4, og smarte klokker, som Venu

 • Huawei, en stor (og omstridt) produsent av et bredt spekter av produkter, og også her finner man treningsmålere, som Band 4, og mer avanserte smarte klokker, som Watch GT 2

 • Samsung, som tilbyr omtrent alt av forbrukerelektronikk, har også både treningsmåler, som Galaxy Fit, og smarte klokker, som Galaxy Watch Active2

 • Polar, dette er et firma som er mer spesialisert på treningsutstyr, til og med treningsmålere for både sykkel og hest! Polar skiller ikke like klart mellom smarte klokker og treningsmålere, men kaller snarere det meste klokker, enten for løping, som Polar M430, for “multisport”, som Polar Vantage V Titan, eller mer generisk treningsklokke, Polar M600

 • Apple, tilbyr sine smarte klokke, Apple Watch, i ulike generasjoner og størrelser, som også er en høyst kompetent treningsmåler

 • Motiv, er litt spesiell sammenliknet med de nevnt over, ved at det primære produktet er en ring for treningsmåling, Motiv Ring

 • Oura, også dette er et selskap som har satset på en ring med sensorer, som nok først og fremst var ment for søvnmåling, men som også er en treningsmåler

Søvnmåling

Søvnmåling er på ett vis en egen kategori av helsebasert måling, men samtidig er det basert på mange av de samme parametrene som benyttes i treningsmåling, som bevegelse og hjerterytme. Dermed kan både treningsmålene og smarte klokker fungere som søvnmålere, det samme gjelder “smarte ringer”, som ovennevnte Oura Ring. Men i tillegg finnes det flere produkter som er rene søvnmålere, gjerne kalt “non-wearables”, som måler pust, bevegelse, temperatur i rommet, til og med snorking. Det siste krever normalt tilkopling til en smarttelefon for registrering av lyd, men generelt er alle søvnmålere koplet til en smarttelefon, der enten produsentens egen app eller en annen, egnet app brukes for analyse og fremvisning av søvndata.

Også her finnes det mange produkter å velge mellom, så her presenteres bare noen eksempler:

 • Treningsmålere/smarte klokker som også kan gjøre søvnmåling, som gjelder mange av de nevnte produktene over, som fitbit versa 2, Polar M430, Oura Ring og Apple Watch

 • Søvnmålere basert på at sensorer plasseres i sengen, der de produktene med best vurderinger i tester er:

  • Whitings Sleep, som både måler søvn, pust, snorking, men også har integrasjon med IFTTT, slik at man f.eks. automatisk kan slå av/dempe lys når man legger seg

  • Beddit, som har kommet i noen generasjoner, nåværende er 3.5, lansert etter at selskapet ble kjøpt av Apple. Denne måler også søvn og snorking, og har ikke overraskende meget god integrasjon med iPhone/Apple Watch. Selv har vi Beddit 3.0, ser mer under hovedsoverom.

  • Emfit QS, denne er også basert på sensorer som plasseres ved sengen, men i motsetning til Whitings og Beddit, som plasseres rett under lakenet kan plasseres under madrassen, i tillegg til at en egen mikrofon måler snorking

 • I tillegg finnes det også en søvnmåler, RedMed S+, som ikke er avhengig av fysisk kontakt, men kan plasseres på nattbordet

Hjerte-/blodtrykksmålere

Dette er også en kategori med klart overlapp med treningsmålene og smarte klokker, de aller fleste av disse måler hjerterytme på ett eller annet vis. I tillegg finnes det både andre produkter som kan måle hjerterytme, f.eks. ørepropper, men også mer spesialiserte hjertemålere. Det er også et grunnleggende valg mellom teknologi, målere som brukes på håndleddet bruker typisk optiske sensorer til målingene, mens sensorer som festes med stropp rundt brystkassen bruker elektrisk puls, som nok er mest nøyaktig.

Igjen blir dette bare eksempler på produkter fra et rikt utvalg tilgjengelig på markedet (treningsmålene og smarte klokker er ikke tatt med nok en gang her, selv om det er verdt å nevne at Apple Watch fra 4. generasjon også kan foreta EKG-måling, ikke bare måle hjerterytme), men noen hjerte-/pulsmålere er:

 • Rhythm+ Armband Heart Rate Monitor, en hjertemåler av typen “armbånd”, uten eget display, men kompatibel med et stort antall apper

 • Wahoo TICKR FIT Heart Rate Monitor Armband, en annen måler av samme type som Rhythm+, og begge har den fordelen av fravær av skjerm gir mye lengre batteritid enn produkter med skjerm

 • Polar H10, dette er nok et produkt mange har sett på TV brukt av profesjonelle idrettsutøvere, en pulsmåler av typen som festes rundt brystkassen med en stropp

 • 4iiii Viiiiva Heart Rate Monitor, denne “festes” også på kroppen med en elastisk stropp, men denne kan varieres fra 57 til 132 cm og dermed brukes på ulike steder

 • Jabra Elite Sport Earbuds, trådløse ørepropper med innebygget pulsmåler, disse er av typen “helt trådløse”, altså uten noen ledning som forbinder de to øreproppene med hverandre

 • Bose SoundSport Pulse Wireless, også trådløse ørepropper som måler hjerterytme, men disse har en ledning som kopler proppene sammen

Ett steg opp i kompleksitet er måling av blodtrykk, her kreves mer spesialiserte produkter. En del blodtrykksmålere beregnet for egen bruk er ikke “smarte” i den forstand jeg tenker på, altså å være koplet til en smarttelefon og med rom for deling av data med andre enheter, disse er frittstående med egen skjerm. Men det finnes også smarte målere, som enten bare er basert på kopling med smarttelefon eller har dette som tilleggsfunksjonalitet. De fleste målerne skal festes rundt overarmen, som er anbefalt for best nøyaktighet, men det finnes også målere som brukes rundt håndleddet. Noen kan også detektere avvikende hjerterytme.

Igjen gir jeg bare noen eksempler på aktuelle produkter:

 • Omrom Platinum Wireless Upper Arm Blood Pressure Monitor, en “klassisk” overarmsmåler, med egen skjerm, men også kopling til app på smarttelefon

 • Beurer BM 95 Bluetooth upper arm blood pressure monitor, denne måler blodtrykket på overarmen, men i tillegg følger det med en egen sensor for hjerterytme, og via Bluetooth koples måleren sammen med app på smarttelefon

 • iHealth Feel Smart Blood Pressure Monitor, denne måler også på overarmen, men her er det ikke noen egen skjerm på enheten, denne må koples til en smarttelefon

 • QardioArm Smart Blood Pressure Monitor, en annen overarmsmåler uten egen skjerm, men noe større ved at mansjetten også har en “boks” montert på den

 • Omron 7 Series Wireless Wrist Blood Pressure Monitor, en måler som brukes på håndleddet, med egen skjerm på selve mansjetten, men kan også koples til app på smarttelefon

 • iHealth Sense Wireless Wrist Monitor, en annen håndleddsmåler, men uten egen skjerm og altså ment for bruk sammen med app på smarttelefon

Smart barbering/hårfjerning/hårpleie

Da jeg vurderte å opprette kategorien for personlig pleie antok jeg at barbering/hårfjerning ville være et område med mange produkter på markedet. Noen undersøkelser har dog vist det motsatte, her er det per høsten 2019 nokså lite å velge mellom. For herrer, med forbehold om at jeg ikke har funnet andre produkter som faktisk eksisterer, synes det i grunnen bare å finnes én smart barbermaskin. For damer er situasjonen noe bedre, her finnes det et lite antall produkter for hårfjerning basert på såkalt IPL-teknologi (intense pulsed light). Jeg ville forvente at det er potensiale for flere produkter her, men så langt er altså dette de mest aktuelle:

 • Philips Smart Shaver series 7000, denne barbermaskinen koples til app på smarttelefon via Bluetooth. Maskinen har også innebygget sensor som måler barberingen og sender data om den til appen, som så gir råd om hvordan man bør barbere seg

 • BaByliss Homelight Connected, dette er en IPL-basert hårfjerner med Bluetooth. Den synes dog ikke å ha noen sensor, men bruker data fra produktet til å la en app på smarttelefon minne om når det er tid for neste behandling

 • Philips Lumea, dette er en serie med flere produkter fra Philips for IPL-hårfjerning. Såvidt jeg kan lese meg til er ikke noen av disse koplet til en app, men Philips har en egen Philips Lumea IPL app som gir råd om bruk av IPL

Så er det kanskje verdt å nevne noen andre, muligens mer kuriøse, muligheter. F.eks. annonserte Kérastase i samarbeid med Whitings i 2017 en smart hårbørste som skulle komme i salg senere det året, men dette produktet synes ikke å ha blitt noe av. BaByliss har lansert en serie med hårpleie-“maskiner” av ulike typer som har innebyggede sensorer, men det synes om disse bare bruker data fra sensorene til å tilpasse luft/varme/o.l., uten noen kopling til smarttelefon eller bruk av data fra disse sensorene til noe.

Smart tannpleie

Har man levd noen år og klart seg fint så langt med en gammeldags tannbørste, gjerne ikke engang prøvd en elektrisk utgave, så høres kanskje dette ut som et område det ikke er nødvendig å bruke mer penger på. Fordelene med en smart tannbørste er dog flere, den kan hjelpe til med å pusse så ofte og lenge som tannleger anbefaler, de kan lære hvordan du pusser og dermed bidra til å unngå at man pusser for hardt eller overser områder. Og liker man teknologi og gadgets er dette slett ikke det verste man kan prøve ut (selv har jeg dog ikke tatt spranget enda, i påvente av at batteriet på den elektriske, men “dumme” tannbørsten skal dø).

Som vanlig nevner jeg noen eksempler på produkter, her er det flere å velge blant (men markedet, hvert fall per i dag, er dominert av noen få produsenter):

 • Oral-B Genius, som er en samlebetegnelse på en serie med smarte tannbørster, som har “posisjonsgjenkjenning” slik at den vet hvilke områder som er pusset og ikke, trykkontroll for å unngå skade på tannkjøttet, osv. Informasjon fra tannbørste vises i den medfølgende Oral-B-appen.

 • Philips Sonicare DiamondClean Smart, som finnes i noen ulike versjoner, som også måler pussetrykk og bruker en egen app, Philips Sonicare, til å vise data fra pussingen og gi råd om pussing

 • Colgate Smart Electric Toothbrush - E1, denne bruker også “mouth mapping” for å vite hvor man har pusset og hvor lenge og bruker en Colgate Connect app for å veilede pussingen (Colgate har forøvrig en smart tannbørste for barn der det brukes “utvidet virkelighet” (augmented reality) for å gjøre pussingen mer morsom)

 • Kolibree ara, nok en smart tannbørste med liknende funksjonalitet som de nevnt over, med en egen Kolibree app, som bruker spillprinsipper for å oppmuntre til bedre pussevaner, spesielt myntet på barn

Selv har vi en Oral-B Genius 10100S elektrisk tannbørste, se bad oppe for mer informasjon.

Smart dusj

Hvorvidt dette hører hjemme under personlig pleie kan man selvsagt diskutere, men jeg tar det med her. Det dreier seg da primært om dusjløsninger som tilbyr ulike former for smarte løsninger, som byr på flere gevinster. Man bruker mindre vann ved at vannet raskere får riktig temperatur og vannmengden tilpasses løpende, tilsvarende mindre energi til oppvarming av vannet, flere har beskyttelse mot skolding, og betjeningen er mye mer elegant enn klassiske dusjer. Noen har også integrasjon med smart hjem-plattformer, har innebygget høyttaler for musikk eller sågar samtaler, kan gi lys i ulike farger, og noen har også skjerm som viser ulike data. En utfordring for oss i Norge er at noen av systemene er lagd enten for 110 volt-systemer eller dusj basert på oppvarming av vannet med gass, dermed er slett ikke alle disse produktene egnet for oss her i landet.

Noen smarte dusjsystemer er (spesielt på Amazon finner man en rekke andre produkter, men felles for mange av disse er at produsenten ikke synes å ha en egen nettside og da blir jeg skeptisk):

 • U by Moen Smart Shower, dette er virkelig et omfattende system, med et eget betjeningspanel (med skjerm) som monteres på veggen, stemmestyring (det er støtte for både Apple Home, Amazon Alexa og Google Assistant) samt styring fra app på smarttelefon. Men installasjon synes å være en omfattende og komplisert prosess og det er ingenting som tyder på at denne kan brukes i Norge.

 • DTV+ Showering System with Kohler Konnect, kanskje ikke like avansert som U by Moen, men med mange muligheter for innstillinger via app eller stemmestyring (det kreves også en egen DTV+ Konnect Module). Uten at det veldig tydelig oppgis krav til installasjon tviler jeg på at denne heller kan brukes i Norge

 • SmarTap, dette er et firma som leverer en serie med ulike smarte dusjer, der man kan styre dusjen med en app eller utnytte integrasjon med Amazon Alexa, Google Home eller IFTTT. Disse skal visstnok kunne brukes med alle typer eksisterende dusjer, men installasjonen snakker om vannpumpe, spesielle ventiltyper, osv. så også her tviler jeg på at bruk i Norge er enkelt å få til.

 • Grohe Rainshower SmartControl, dette er hvert fall noe som fungerer i Norge, men her er graden av “smarthet” mer begrenset, såvidt jeg kan se er den ikke koplet på nett eller kan styres med app/stemme, men har smartere betjening på selve dusjbatteriet