Smart ringeklokke/Smart doorbell

Bruksområder/Use Cases


Detaljert navigering i sidene

En smart ringeklokke er "et steg inn i fremtiden"

For den som har levd en stund og vokste opp med helt tradisjonelle ringeklokker, som kun lagde lyd, huskes kanskje det store fremskrittet det var når såkalte porttelefoner kom på markedet. Disse var vel mest brukt i blokker, men tillot altså at man fra leiligheten kunne snakke med den som ringte på ytterdøren. En smart ringeklokke går mange steg videre, ved at det ikke bare er lyd, men også bilde og ved at man kan besvare ringeklokken fra hvor som helst. Dette gir mange nye muligheter, men også her finnes det varianter basert på valgte løsninger og noe ulik funksjonalitet:

 • Kablet eller trådløs, dette er ett hovedskille mellom alternativene på markedet, begge med sine fordeler og ulemper. Trådløse er enklere å plassere/installere, men er gjerne større og krever jevnlig ladning av batteriet, mens kablede kan være mindre og unngår ladeproblematikk, men krever at det er ført frem strøm og noen slike fordrer også at det finnes en eksisterende klokke som lager lyd når det ringer på (disse er mest egnet for å erstatte en eksisterende, gammeldags ringeklokke).

 • Kameraets oppløsning og "evner", der videokvaliteten på ringeklokkene kan variere nokså mye, fra nokså dårlig bildekvalitet til full HD og med nattsyn.

 • De fleste av dørklokkene har også toveis lyd, slik at man både kan høre og snakke til den som ringer på, men ikke riktig alle byr på dette.

 • De mest avanserte ringeklokkene kan også gjenkjenne ansikter slik at de kan opplyse om hvem som ringer på døren.

 • Bevegelsessensor, mange av de smarte ringeklokkene har innebygget bevegelsessensor som gjør at de ikke bare reagerer på at noen ringer på, men også kan varsle om at noen er ved døren og evt. ta opp video av dette. De smarteste ringeklokkene kan sågar skille mellom folk og dyr eller la en definere soner der sensoren ikke skal dekke, f.eks. vei ved siden av huset.

 • Tillate forhåndsinnspilte beskjeder som spilles av om anropet ikke besvares og også mulighet for den som ringer på til å legge igjen en beskjed.

 • Tilgjengelig tilbehør, der noen produsenter tilbyr solcellebasert lader for trådløse ringeklokker, man kan få separate "klokkemoduler" som lager lyd i ønsket rom, osv.

 • Kostnader ved lagring av opptak, der noen ringeklokker fordrer et abonnement for å lagre opptak fra kameraet i sky slik at kun "live strømming" er gratis, andre kan lagre opptak lokalt i enheten.

Og som alltid, hvilken plattform/økosystem som støttes vil påvirke valget, da det avgjør mulighetene for å integrere dørklokken med andre enheter.

Dette er en kategori der det etterhvert er kommet til flere produsenter, men utvalget er på langt nær så bredt som tilfellet er i for eksempel smart belysning eller de vanligste sensortypene. Noen eksempler som kan nevnes er Logitech, Arlo, Nest, Netatmo, WeMo, Ring og Robin Telecom, det kan også nevnes Fibaro og Yale, som har litt annen funksjonalitet enn de førstnevnte.

I vårt smarte hjem har vi (kanskje naturlig nok) bare én smart ringeklokke i huset (se det enkelte rom for mer detaljert informasjon om fysisk oppsett og programmering av løsningene):

 • Utendørs, der en Netatmo smart ringeklokke er installert

Grunnfunksjonaliteten i en smart ringeklokke er nokså åpenbar, men den kan likefullt ha noen ulike anvendelsesområder/fordeler:

Mer bekvem betjening/fjernbetjening av ringeklokken

Å kunne operere en komponent fra hvor som helst, enten man er hjemme eller borte, er nyttig for mange typer komponenter i det smarte hjem, men kanskje er gevinsten blant de aller største for en smart ringeklokke:

 • Dels gir det, selv om man er hjemme, rom for å svare når det ringer på døren uten å måtte gå til ytterdøren, dette kan være nyttig dersom man holder på med noe man ikke kan forlate, det vil ta lang tid å nå frem til døren, man anser seg ikke "representabel" for å vise seg frem eller man er usikker på om det er trygt å åpne døren. Dette er svært bekvemt og er det behov for å komme til døren kan man gjøre det etter å ha avklart hva henvendelsen gjelder, evt. kan man låse opp døren dersom man også har en smart dørlås.

 • Og dels, om man ikke er hjemme, unngår man å gå glipp av noen som oppsøker en, det være seg familie, venner eller noen som skal levere noe. Man kan besvare "anropet" og både se vedkommende og føre en samtale.

 • Enda viktigere er sikkerhetsaspektet ved dette. Det er en velkjent teknikk anvendt av folk med uærlige hensikter å ringe på døren for å sjekke om noen er hjemme og i verste fall bryte seg inn om ingen svarer. Med en smart ringeklokke kan man være hvor som helst i verden og likevel besvare som om man er hjemme, og dermed unngå en slik trussel.

 • En annen bekvemmelighet er at kameraet i ringeklokken kan benyttes som "værsjekker", om man ikke har noe annet smart kamera som viser bilde utendørs fra er en smart ringeklokke en enkel vei til å kunne sjekke om det regner, snør, osv. selv om en er borte.

For grunnleggende betjening av smarte ringeklokker, i form av å besvare anrop, kreves egentlig ingen programmering, dette avklares ved installasjon og oppsett.

Gi sikkerhetsfunksjonalitet/inngå i et sikkerhetssystem

Dette er vel forsåvidt allerede nevnt i punktet over om å kunne gi inntrykk av å være hjemme selv om en er ute av boligen, men en smart ringeklokke kan by på ytterligere sikkerhetsrelatert funksjonalitet:

 • For ringeklokker med innebygget bevegelsessensor vil man også få varsling om noen beveger seg rundt huset (noen av ringeklokkene dekker et ganske stort område rundt døren), selv om de ikke ringer på. Da kan man også benytte ringeklokken til å snakke til dem og dermed skremme dem bort om det skulle være noen med uærlige hensikter.

 • Mange ringeklokker kan programmeres til å gjøre opptak av det kameraet fanger opp, enten noen ringer på uten at man besvarer anropet, den innebygde bevegelsessensoren detekterer bevegelse eller en ekstern bevegelsessensor varsler om at noen er på eiendommen. Dermed har man dokumentasjon om det skulle vise seg at noe er blitt stjålet eller ødelagt.

 • Videre kan signal fra den innebygde bevegelsessensoren brukes til å utløse andre varslinger/tiltak (se mer om dette under bevegelsessensor), f.eks. slå på utelys, starte en sirene, osv.

Noe av dette settes opp i produsentens app, mer avanserte funksjoner kan kreve programmering i mer avansert app/plattform.

Integrasjon av ringeklokken med andre enheter

Dette er kanskje ikke det områder der smarte ringeklokker utmerker seg mest, men noen muligheter finnes:

 • Programmere det slik at anrop på ringeklokken ikke bare gir varsel på smarttelefon/nettbrett/klokke/o.l., men også fører til at lys i huset blinker eller lyden på TVen dempes om noen ringer på.

 • Utnytte den innebygde bevegelsessensoren som en hvilken som helst annen bevegelsessensor, til f.eks. å slå på lys i huset når det detekteres at noen kommer til døren (med mindre lysene allerede var på), starte en "Velkommen hjem"-scene der huset forberedes på at noen skal være hjemme, osv.

Mer kreative personer ser sikkert flere muligheter. Slik integrasjon kan typisk programmeres i Home-appen eller tilsvarende.

Fysisk installasjon

Dette er først og fremst avhengig av om det er snakk om en kablet eller trådløs smart ringeklokke:

 • For en trådløs utgave er det primært snakk om å finne et egnet sted (i riktig høyde, gjerne noe beskyttet mot vær og vind, med tilstrekkelig nettverkshastighet) og feste den med medfølgende festemidler. Jeg har ikke studert de ulike variantene, men for vår Ring må man først montere en festebrakett før selve ringeklokken festes til denne med "sikkerhetsskruer". Skal det monteres tilleggsutstyr, som solcellelader, krever dette gjerne noe mer fysisk plass og selvsagt at det kommer solskinn til klokken.

 • For en kablet utgave er det noe mer å tenke på. Også her må man finne et egnet sted, med nøyaktig samme hensyn som for en trådløs klokke, men der det også må være eller kan fremføres strømledning. Dette kan også fordre bruk av elektriker, og i tillegg kan noen av disse ha behov for at det finnes/installeres en ringeenhet som gir lyd når det ringer på.