Smart dørlås/Smart door lock

Bruksområder/Use Cases


Detaljert navigering i sidene

En smart dørlås er svært nyttig, men man må utvise noe forsiktighet

Kanskje fordi en smart dørlås involverer noe så sikkerhetsmessig fundamentalt som låsing av hjemmet har dette vært en produktkategori med mer gradvis utvikling og mer begrenset produktutvalg enn andre kategorier. Men dette har gradvis endret seg og det finnes nå en god del alternativer å velge blant, bygget på litt ulike prinsipper og med litt ulik funksjonalitet:

 • Låser der selve låskassen (med låsesylinder) og dørhåndtaket byttes ut med en smart versjon som gir motorisert betjening av låsen, der f.eks. Danalock og Yale tilbyr ulike versjoner.

 • Låser basert på “deadbolt” (som jeg tror heter “låsefalle” på norsk” og som er en type lås lite brukt i Norge) og der disse gjøres smart ved enten å installere en enhet på innsiden av døren som opererer dørvrideren og låser/lukker opp eller skifte ut hele låsen. Noen produsenter av denne typen er August, Netatmo og Schlage.

 • Så finnes det også en smart lås for europeisk type sylinderlås, men basert på prinsippet om at man kun må installere en smart enhet på innsiden av døren som åpner/lukker låsen. Såvidt jeg vet tilbyr både Nuki og HomeControl/Wattle som tilbyr en slik løsning.

Også andre ting skiller de ulike låsene, f.eks. om de er tilrettelagt for installasjon av dedikerte moduler for integrasjon med alarmselskap (slik Yale og Verisure samarbeider), muligheter for integrasjon med andre typer komponenter, støtte for ulike plattformer/økosystemer, osv. Forøvrig er, såvidt jeg vet, alle smarte dørlåser basert på batteridrift slik at det ikke kreves noen tilkopling av strøm.

I vårt smarte hjem har vi (kanskje naturlig nok) en smart dørlås bare ett sted i huset, men det skal dog sies at jeg har vurdert muligheten for å montere en på den ene verandadøren, noe som synes umulig (se det enkelte rom for mer detaljert informasjon om fysisk oppsett og programmering av løsningene):

 • Vindfang, der en Yale smart dørlås er montert, og integrert med alarmanlegget

Grunnfunksjonaliteten i en smart dørlås er selvsagt åpenbar, men den kan likefullt ha noen ulike anvendelsesområder/fordeler:

Mer bekvem betjening/fjernbetjening av låsen

For en dørlås medfører dette flere aspekter:

 • Litt avhengig av hvilken lås man velger og hvordan man selv velger å sette den opp kan en smart dørlås betjenes med en kodebrikke, PIN-kode (evt. i kombinasjon med en kodebrikke), fra smarttelefon/klokke/o.l. eller med stemmen (slett ikke alle låsene/plattformene tillater dog stemmestyring av dørlås). Man kan dermed unngå å måtte huske på å ha med seg nøkkel eller kodebrikke og kan åpne døren uansett.

 • De fleste låsene har også mulighet for å programmeres til å låse automatisk når døren lukkes, dermed slipper man både en “operasjon” og å huske å låse når man drar ut.
 • Fjernbetjene låsen, også når man er borte fra hjemmet. Dette gir ytterligere muligheter, har man dratt hjemmefra med døren ulåst kan man låse den ned fra hvor som helst, man kan åpne døren om det ringer på fra godstolen, man kan slippe inn en håndverker som skal utføre arbeid uten å måtte få overlevert nøkkel, osv.

For grunnleggende betjening av dørlåser på denne måten kreves egentlig ingen programmering, dette avklares ved installasjon og oppsett.

Gi andre adgang til hjemmet

Dette er forsåvidt allerede nevnt over for håndverkere, men da i betydningen at man selv fjernbetjener låsen for å slippe noe inn. Det er også mulig å gi et familiemedlem som ikke bor i samme bolig/en nabo/osv. fast tilgang, enten ved at de også får koden til låsen eller man lager en “gjestebruker” for dem. Fordelen er også her at man slipper å få lagd/overlevere nøkler og ikke minst at tilgangen kan reverseres når den ikke lenger behøves (uten pinlige situasjoner der man ber om å få nøkkelen tilbake).

Dette er også en basisfunksjon ved de fleste smarte dørlåser og noe som er enkelt å sette opp, enten i produsentens egen app eller i plattformappen som benyttes.

Programmering/automatisering av dørlåsen

Dette er et nivå opp i kompleksitet og bygger på at man utnytter at dørlåsen kan fjernstyres til å sette opp mer eller mindre kompliserte regler for når den skal låses/låses opp. Merk dog at ikke alle låser/plattformer tillater programmering av selve låsefunksjonen, sannsynligvis fordi man ikke ønsker at brukeren skal kunne gjøre dette selv og risikere å definere noe feil slik at låsen blir stående åpen når det burde være låst. Noen eksempler kan dog være:

 • Tidsstyring, slik at døren låses på et gitt tidspunkt om kvelden

 • Styring basert på lokasjonsdata (fra smarttelefon), slik at døren låses opp når et “sertifisert” medlem av husstanden kommer hjem

Programmering av enkle regler basert på tid, sensorsignaler eller lokasjonsdata gjøres nokså enkelt f.eks. i Home-appen, mens mer avanserte regler med betingelser kan kreve mer avanserte apper/plattformer for oppsett.

Integrasjon av dørlåsen i mer omfattende scener/programmer

Dette er ikke prinsipielt særlig annerledes enn enklere former for automatisering nevnt over, men innebærer at smarte låser kan inkluderes i mer omfattende samlinger av aksjoner som startes med én kommando. En slik scene/program kan aktiveres manuelt fra smarttelefon, nettbrett, smart assistent, osv. eller automatisk, på samme måte som nevnt over, basert på tid, sensor, lokasjon, osv. Et par eksempler på slike "scener" kan være:

 • "God morgen"-scene, som aktiveres til fast tid hver morgen på hverdager, kan slå på utvalgte lys rundt i boligen, låser opp ytterdøren, slå på radioen, starte kaffemaskinen og skru opp temperaturen på smarte termostater

 • "Farvel"-scene, som aktiveres når siste person forlater hjemmet, slår av alle/de fleste lys, låser ytterdøren, skrur ned temperaturen, slår av radio/TV som måtte ha vært på og låser ytterdøren

Slike scener kan programmeres i Home-appen eller tilsvarende.

Økt sikkerhet

Dette er strengt tatt ikke et anvendelsesområde, men en gevinst ved smarte dørlåser, som materialiserer seg på flere måter:

 • Ved at låsen ikke lenger betjenes med nøkkel er det ikke lenger noen fare for at man selv/barn i familien/andre som disponerer en nøkkel mister denne slik at uvedkommende kan få fatt i den. Så kan man kanskje hevde at dette er et like stort problem dersom låsen betjenes med en kodebrikke (uten å kombineres med kode), men da kan man selv deaktivere den mistede brikken, fremfor å måtte skifte ut låsen dersom man mister en nøkkel. Tilsvarende kan man nok argumentere for at det er enda lettere å avsløre koden til døren enn å miste en nøkkel, men igjen kan man da enkelt endre koden om dette skulle skje.

 • Benytter man muligheten for automatisk låsing når døren lukkes, er det heller ingen fare for at man forlater boligen med åpen dør.

 • Og benytter man ikke automatisk låsing kan man uansett se status for låsen uansett hvor man er, slik at man slipper å lure på om døren er åpen. Og skulle den være åpen ved et uhell kan man da selvsagt låse den, uten å måtte dra hjem eller la døren stå åpen til man kommer hjem.

Fysisk installasjon

Som oversikten over de ulike typene smarte dørlåser indikerer så vil installasjon av en slik være avhengig av typen man anskaffer:

 • Låser der selve låskassen (med låsesylinder) og dørhåndtaket byttes ut, dette kan medføre noe arbeid og behov for tilpasninger. For egen del fikk vi dette gjort som del av en pakkepris for Yale-låsen, men det ville nok ikke vært spesielt komplisert å gjøre selv, det medfører stort sett å demontere den gamle låsen og sette inn den nye, evt. med noe tilpasning av åpninger i dør/karm. Det vi dog opplevde var at med skiftende temperatur ville i blant ikke låsen gå igjen, noe som vi til slutt fikk ordnet opp ved å bytte ut sluttstykket i dørkarmen.

 • Låser basert på “deadbolt”, disse har jeg ingen erfaring med, men kan synes å være noe enklere enn der hele låskassen og håndtaket byttes ut, dog sikkert med mulig behov for justeringer også for denne typen, spesielt der hele låsen byttes ut.

 • Smart lås for sylinderlås der med smart enhet på innsiden av døren, ut fra installasjonsveiledningen fra produsenten synes disse svært enkle å montere, men det krever at låsen/vrideren oppfyller en rekke kriterier for at dette skal være et farbart alternativ.