Eve

Utvalgte produkter/Selected products


Detaljert navigering i sidene

Eve

Stacks Image 617

På denne siden presenteres utvalgte produkter fra denne produsenten, med mine vurderinger der jeg har egne erfaringer med produkter. Lenkene er primært til produsentens egne sider, for norske forhandlere/priser må du gjøre eget søk.

Om produsenten og dens løsninger

Etter å opprinnelig ha vært kalt Elgato med merkenavnet Eve, er selskapet nå omdøpt Eve Systems. Etter noe endring av merkevare og profilering er smarthjem-produktene nå plassert under navnet Eve Home. Her finnet det flere kategorier av produkter (og det lanseres stadig nye):

  • Enheter for klimaovervåkning og -styring, som Eve Room, Eve Degree og Eve Thermo, sistnevnte for styring av radiatorer

  • Belysningsprodukter, som lampen Eve Flare, lysstripen Eve Lightstrip

  • Produkter for styring av belysning (og andre systemer), som bryteren Eve Light Switch (som opprinnelig bare fantes for det amerikanske markedet, men som nå også er lansert for Europa), smartpluggen Eve Energy, den smarte sløyfekontakten Eve Energy Strip og den trådløse Eve Button

  • Ulike typer sensorer, som Eve Motion, Eve Door & Window og Eve Smoke

  • Smart rullegardin, Eve MotionBlinds, som også kan suppleres med en bryter for disse, Eve Shutter Switch

  • Løsning for styring av hagevanning, Eve Aqua

  • En “forlenger” for Bluetooth, Eve Extend, som kan utvide rekkevidden til et Bluetooth-nettverk

  • Eve Water Guard, et produkt som overvåker huset for å oppdage vannlekkasjer. I motsetning til tradisjonelle lekkasjesensorer som gjør punktmålinger følger det med 2 m sensor (som kan utvides) slik at et større område dekke

  • Eve Cam, et innendørs sikkerhetskamera som sies å være det første designet fra grunnen av for å støtte HomeKit Secure Video

Som jeg har omtalt mange steder der mine løsninger er beskrevet finnes det også en Eve app, som på en del områder tilbyr rikere funksjonalitet enn noen av de andre tilsvarende appene, inkl. Home-appen, spesielt gjennom mulighet for å mer avansert programmering basert på utløsende signaler og betingelser. Eve har valgt en strategi der produktene, hvert fall per nå, kun er kompatible med Apple Home.

Våre erfaringer

I vårt hus har vi flere Eve-produkter, se mer spesifikke erfaringer i tabellen under. Generelt er inntrykket av eve meget gode og jeg har hatt stor nytte av Eve-appens tidvis unike muligheter.

Merk at på telefon vises tabellen kanskje bare i landskapsvisning

Komponent Rom Erfaringer

Eve Energy smartplugg x 3

Stue

Erfaringen med smartpluggene var lenge gode og de gir også informasjon om strømforbruk. Etter hvert ble de noe mer ustabile og mistet forbindelsen, med tilhørende behov for restarting. To av dem er nå derfor tatt ut av “aktiv tjeneste” og benyttes i julen til styring av julelys.

Dør- og vindussensor

Gang

Dørsensoren har vi hatt mer problemer med, den ble iblant utilgjengelig, men det skyldes nok at den lenge var plassert er plassert på et ugunstig sted langt unna Wifi-router, i utebod. Nå er den flyttet til et mer sentralt sted i huset, i et skoskap, og fungerer der helt fint. Hadde vi hatt ovennevnte Eve Extend hadde nok dette fungert bedre.