Gang/Hallway

Løsninger for dette rommet/Solutions for this room


Detaljert navigering i sidene

Gang

På denne siden presenteres de konkrete løsningene jeg har installert i gangen i vårt smarte hjem, med lenker til spesifikke produkter anvendt og hvordan disse er satt opp

Dette rommet inneholder løsninger for følgende systemer (på telefon vises tabellen kanskje bare i landskapsvisning):

Systemtype Komponenter
Belysning
 • IKEA Trådfri dørsensor

 • IKEA Trådfri smartplugg

 • Philips Hue E14 smartpære

 • 2 Philips Hue E27 smartpærer

 • Philips Hue bevegelsessensor

 • Philips Hue bryterrele

Klimastyring
 • Heatmiser neoStat-e termostat

Lyd og bilde Ingen
Sikkerhet og alarm
 • Verisure bevegelsessensor med kamera

 • Verisure røykvarsler

 • Verisure “stemmeboks”

Kjæledyr Ingen
Styring og integrasjon

Ingen


Beskrivelse av rommets løsninger

Belysningsløsningene i gangen består først og fremst av to taklamper, se bilde under. Her ble de gamle pærene enkelt byttet ut med hver sin Philips Hue pære med E27-sokkel.

Stacks Image 465
Taklamper med smarte pærer

Videre har vi en vegglampe, der det også var greit å skifte pære, til en Philips Hue E14 smartpære, se bilde under. Disse lysene styres av en Philips Hue bevegelsessensor, plassert slik at den er vendt mot trappen som ender i gangen (ved detektert bevegelse slås også taklyset i vindfanget på).

Vegglampe med smart pære, Hue bevegelsessensor, her plassert oppå en bilderamme og vendt mot trappen som fører ned til gangen, gammeldags veggbryter med Hue smart relé bak og Heatmiser termostat for varmekablene

Stacks Image 548

Så hadde også dette rommet utfordringen med at bruk av den eksisterende veggbryteren til å slå av taklysene ville gjøre disse utilgjengelig for digital styring, noe som i blant skjedde med gjester i huset. Som for mange andre rom har jeg derfor arbeidet med å erstatte de gamle veggbryterne med smarte veggbrytere, som både kan brukes på “gammeldags vis” på veggen og kan styres fra app. Jeg fikk først tak i en smart veggbryter, Frontier Aura Bluetooth lysbryter, som fungerte rimelig greit. Denne hadde dog en tendens til å slå seg av på eget initiativ så den ble fjernet.

Den ble erstattet med et smart bryterrelé som er plassert bakom lysbryteren i bildet over (offisiell betegnelse er Philips Hue wall switch module). Dette er en smart og litt spesiell løsning som jeg først ikke var oppmerksom på fantes: Lyspunktet/-punktene som styres av en tradisjonell veggbryter koples fra bryteren og direkte til lederen i veggboksen (med en medfølgende Wago-klemme), slik at de alltid har strøm (det er da ikke lenger mulig å faktisk slå av strømmen til disse, men det spiller egentlig ingen rolle). Så plasseres det lille releet bakom veggbryteren og koples til polene på den (med medfølgende ledning). Den gammeldagse veggbryteren fungerer da som en (batteridrevet) trådløs, smart bryter der releet registrerer det når bryteren slås på eller av. I utgangspunktet er denne beste aller egnet for å styre Hue-produkter, da det i Hue-appen er mulig å programmere forskjellige aksjoner avhengig av om veggbryteren slås på eller av. Den kan dog også settes opp i Apple Home, men der fremkommer bryteren kun med mulighet for å legge til aksjoner for enkelttrykk, så man kan ikke skille mellom om veggbryteren slås på eller av. Dette kan man likefullt omgå ved å lage en Shortcut, som vist under. Det er en enkel rutine som først sjekker om lyset er på fra før av (i dette tilfellet ett av de to taklysene), og i så fall slår av lysene i gangen og vindfanget. Om lyset ikke allerede er på aktiveres scenen “Hallway Lights Daytime”, som omfatter lysene i gangen og vindfanget.

Stacks Image 888

Til venstre, i Apple Home er det kun mulig å programmere enkelttrykk for bryteren/releet, til høyre Shortcut som omgår denne begrensningen

Stacks Image 890

Styringen av lysene er programmert noe mer avansert enn at de bare slås på ved bevegelse i rommet:

 • For det første er taklampene og vegglampen her i gangen styrt sammen med taklampen i vindfanget, ved at det er definert Apple Home-scener som omfatter alle disse lysene

 • Videre er det flere “triggere” for å slå på lysene; bevegelsessensoren her i gangen og en bevegelsessensor samt en dørsensor i vindfanget

 • Så skilles det mellom sensor/tid på døgnet for å avgjøre hva som skal skje:

 • Ved detektert bevegelse i gangen og vegglampen i biblioteket er på (som er ett av lysene som alltid slås på 6.30 om morgenen med “Good Morning”-scenen og av igjen når huset faller til ro med “Good Night”-scenen) aktiveres scenen “Hallway Lights Daytime”, hvilket slår på alle disse lysene i gangen og vindfanget (og av igjen etter 15 minutter), se programmeringen i skjermbildet under.

 • Omvendt, om vegglampen i biblioteket er av, som betyr at det er natt, aktiverer bevegelse i gangen scenen “Hallway Lights Nighttime”, som bare slår på vegglampen i gangen med 15% lysstyrke (og av igjen etter 5 minutter), se skjermbilde under

 • Dersom det detekteres bevegelse i vindfanget eller ytterdøren åpnes, derimot, vil det, uansett tid på døgnet, aktiveres “Hallway Lights Daytime”. Logikken er at bevegelse i gangen på nattestid betyr at noen, typisk gjester, har kommet ut av ett av gjesterommene for å gå på badet og dermed ikke ønsker å vekkes av fullt lys, mens åpning av ytterdøren/bevegelse i vindfanget betyr at noen kommer utenfra og da ønsker fullt lys.

Stacks Image 579

Programmering av aktivering av lysene basert på om lampen i biblioteket tilsier at det bør slås på fullt lys eller bare nattlys

Stacks Image 585

I gangen har vi også et “skoskap”, i praksis et lite rom under trappen, og her har vi ordnet det slik at lyset slås på automatisk når døren åpnes. Lenge var dette styrt av en Eve dørsensor, men dels benyttet denne et nokså kostbart batteri som måtte skiftes ca. årlig og dels var denne Bluetooth-baserte sensoren litt treg til å reagere. Da IKEA lanserte en rimelig kontaktsensor, kalt Parasoll, ble derfor sensoren byttet ut med en slik, montert på døren, og styrer en IKEA Trådfri smartplugg, se bilder under.

Stacks Image 478
Stacks Image 481
Trådfri dørsensor styrer lampe via Trådfri smartplugg

Dette er enkelt programmert i Apple Home slik at dørsensoren slår smartpluggen på/av når døren åpnes/lukkes, se skjermbilde under.

Enkel programmering av lyset i skoskapet basert på dørsensoren (tilsvarende regel slår av lyset når døren lukkes)

Stacks Image 497

Her er det også flere Verisure-komponenter, se bilder under; bevegelsessensor med kamera, røykvarsler, som også måler temperatur og luftfuktighet, samt “stemmeboks” som muliggjør å snakke med alarmsentralen og også måler temperatur. Av disse kommer temperatur- og luftfuktighetsmålingene inn i Apple Home via Homebridge.

Stacks Image 854
Stacks Image 861
Stacks Image 858

Verisure-komponenter, fra venstre bevegelsessensor, røykvarsler og stemmeboks


Varmekablene under flisene styres av nok en Heatmiser neoStat-e termostat, vist i bilde lenger opp på siden (se bad oppe for mer utførlig omtale av denne typen termostat). Her er det gulvføler under flisene, som gir temperaturavlesning til termostaten.

Stacks Image 805
Samlet oversikt over enhetene i gangen, inkl. gruppen med lys