"Klimasensor"/"Climate sensor"

Bruksområder/Use Cases


Detaljert navigering i sidene

Klimasensorers anvendelser i et smart hjem

Dette er en “samlekategori” av flere typer sensorer som måler ulike dimensjoner av omgivelsene og omfatter ulike typer sensorer:

 • Rene temperatursensorer (merk også, som nevnt under behandlingen av disse, at noen bevegelsessensorer og dør-/vindussensorer også kan måle temperatur)
 • Mer avanserte “klimasensorer”, som kan måle parametre som luftfuktighet, CO-nivå, luftkvalitet, osv. (noen sensorer måler én av disse, andre to eller flere i samme komponent)
 • Mer dedikerte sensorer, som røykdetektor, vann-/lekkasjesensor og vibrasjonssensor
 • Værstasjoner, for innendørs eller utendørs bruk, som gjerne dekker mange av parametrene mer begrensede klimasensorer dekker, men også kan inkl. lufttrykk, vind, regn, osv.

Så bør det nevnes at termostater også er en form for klimasensor, som i tillegg til å måle temperatur (og muligens andre variable) også selv utløser handlinger. Disse omtales som egen kategori.

Også her finnes det et stort antall produsenter og mange produkter å velge blant (se f.eks. Aqara, Eve, Fibaro, Kaiterra, Netatmo, osv.). Og siden dette er nokså allsidige sensorer kan de anvendes til ulike forhold i det smarte hjem:

Ren overvåkning av ulike klimaparametre

Mange av de parametrene disse ulike sensorene kan foreta kontinuerlige målinger av er i mange tilfeller interessante å bare følge med på/avlese status for, uten at det nødvendigvis skal tas noen aksjon basert på avlest nivå. Dette gjelder åpenbare forhold som temperatur ute eller i ulike rom, men også luftkvalitet, vindstyrke, osv. Å ha slike sensorer installert på egnede steder gjør slik avlesning enkelt, både på skjerm (på telefon/nettbrett/klokke/osv.) eller å få det lest opp av en smart assistent.

For egen del har vi implementert denne typen løsningen noen steder i huset (se det enkelte rom for mer detaljert informasjon om fysisk oppsett og programmering av løsningene):

 • Loft, en temperatursensor her gir informasjon om temperatur og luftfuktighet, mest i den hensikt å kunne sjekke om det skulle bli så kaldt at det blir under frysepunktet på loftet, noe som kan skade ting lagret der

 • Bibliotek, en røykvarsler gir informasjon om temperatur og luftfuktighet

 • Stue, en røykvarsler gir informasjon om temperatur og luftfuktighet mens en innendørs værstasjon gir målinger av både temperatur, luftfuktighet, CO2-nivå og støynivå. I tillegg har vi en temperatursensor som måler vanntemperatur i akvariet.

 • Gang, en røykvarsler gir informasjon om temperatur og luftfuktighet

 • Vaskerom, her er det vibrasjonssensor for å sjekke om vaskemaskinen og tørketrommelen er ferdige med igangsatt program og her (strengt tatt i boden forbundet med vaskerommet) er det også en temperatursensor som gir informasjon om temperatur og luftfuktighet, også her primært for å sjekke at det ikke blir kuldegrader i dette rommet

 • Utendørs, her gir utemodulen for en værstasjon målinger av temperatur, lufttrykk, luftfuktighet og duggpunkt, mens en egen vindmåler gir informasjon om vindstyrke og -retning

 • Forøvrig er det flere rom der vi får temperaturmålinger via bevegelsessensor eller dør-/vindussensor; kontor, kjøkken, bad oppe, hovedsoverom, gang, gjesterom 1, bad nede og utendørs

Klimastyring basert på klimaparametre

Et steg “opp” i bruk av slike sensorer er å anvende målinger i styring av oppvarming/avkjøling/solskjerming/osv. Mange målinger sensorene byr på er egnet for dette, det være seg temperatur, luftfuktighet, værforhold, osv. og kan benyttes til å justere temperatur, slå på/av komponenter, osv.

For egen del har vi implementert denne typen løsningen et par steder i huset (se det enkelte rom for mer detaljert informasjon om fysisk oppsett og programmering av løsningene):

 • Stue, der en utvendig solskjerm som dekker tre store vinduer delvis styres basert på sensordata fra en utendørs værstasjon og vindmåler. Temperaturmålingen brukes for å unngå at skjermen kjøres når det er kuldegrader, da det kan være is i skinnene, mens vindmålingene benyttes til å kjøre opp skjermen dersom det blir vind over en viss styrke. Basert på vanntemperatur i akvariet slås lysene her på/av.

 • Hovedsoverom, der temperaturmålinger fra en bevegelsessensor benyttes til å slå på/av en takvifte (på ved temperatur over 20 grader og av under 20).

 • Forøvrig har vi smarte termostater i en rekke rom, som omtalt under den kategorien.

Programmering av slik sensorbasert klimastyring kan gjøres mer eller mindre komplisert:

 • Det enkleste er selvsagt å definere en regel der en enhet slås på/av eller endrer tilstand dersom en målt parameter går over eller under en definert verdi. Dette kan gjøres i Home-appen eller andre apper/plattformer som tillater programmering av signal-aksjon.

 • Mer kompliserte oppsett innebærer typisk å kombinere flere målinger/flere sensorer (som vår programmering av solskjerm nevnt over), kanskje sette betingelse om at en grenseverdi skal ha vært overskredet over en viss tid før det tas aksjon (f.eks. kjøres ikke solskjermen vår ned før grensen for lysintensitet har vært overskredet i 10 minutter, for å unngå at den går opp og ned som en jojo), variere grenseverdien med tid på døgnet/året, osv. Slik programmering må gjøres i kraftigere apper eller ved bruk av Shortcuts i Apple Home, som vi har programmert styringen av solskjermen i.

Utløse aksjoner basert på klimaparametre

Dette er kanskje en litt kryptisk overskrift, men eksempler på slike oppsett kan være at signal om vannlekkasje fører til stengning av vannkran, signal fra røykvarsler om mulig brann utløser alarm, osv.

For egen del har vi implementert denne typen løsningen noen steder i huset (se det enkelte rom for mer detaljert informasjon om fysisk oppsett og programmering av løsningene):

 • Vaskerom, der en lekkasjesensor plassert på gulvet ved vaskemaskinen vil gi varsel dersom den oppdager vann på gulvet (men per nå fører ikke til noen automatisk aksjon, vi må selv undersøke hva som skjer, men med en smartere vaskemaskin kunne lekkasjevarsel gitt beskjed om å slå av vaskemaskinen)

 • Bad nede, også her finnes en lekkasjesensor, denne er plassert i kassen hvor en innbyggingscisterne er montert, og også her vil oppdatert vann gi varsling (men det ryktes at produsenter arbeider med smarte stoppkraner, som kan stenges automatisk)

 • Så har vi røykvarslere i flere rom, bibliotek, stue og gang, som naturlig nok gir varsel (ved sirene) dersom det detekteres tegn på brann

For den typen funksjonalitet vi har implementert per i dag, altså å få varslinger dersom sensorer merker noe “skummelt”, krever strengt tatt ingen programmering, dette skjer av seg selv når komponenten installerer i valgt økosystem/med produsentens app. Så kan det, som nevnt, være mulig å programmere det slik at sensorsignaler også fører til mer aktive handlinger enn bare varsling, men dette er ikke særlig annerledes enn annen programmering basert på signal-aksjon, evt. modifisert med betingelser.

Fysisk installasjon

Fysisk installasjon av ulike typer klimasensorer er normalt rimelig enkelt, men det kan fordre noe mer gjennomtenkt plassering. En lekkasjesensor bør naturligvis plasseres der det er størst fare for vann på avveie, en røykvarsler på steder der man ofte oppholder seg, temperatursensorer der mest mulig riktig temperatur i rommet kan måles, osv.