Lyd og bilde/Home entertainment

Løsninger for smartere styring av lyd- og bildeløsninger/Solutions for smarter control of home entertainment systems


Detaljert navigering i sidene

LYD- OG BILDELØSNINGER

Stacks Image 289

Dette er nok det området av smarte hjem som per høsten 2018 er mest utydelig hvor utviklingen går og der produktutvalget på en måte er omfattende, men ikke i ånden til det integrerte, smarte hjem. De aller fleste produsentene av utstyr for hjemmeunderholdning har produkter på markedet som tillater bruk av telefon/nettbrett/o.l. for å styre avspilling og innstillinger. I mitt “verdensbilde” utgjør ikke dette smart hjem, men snarere et alternativ til den klassiske fjernkontrollen.


Dermed vil jeg her begrense omtalen til følgende områder:

  • Integrasjon av lyd- og bildeprodukter i det smarte hjem, som er en kategori med færre løsninger tilgjengelig per i dag. Mine undersøkelser peker primært i retning av Logitech Harmony (dog med noen tilpasninger, ikke minst etter at en ny versjon av firmware har redusert noen av mulighetene for kommunikasjon med basestasjonen, mer om dette under stue).

  • Smarte høyttalere med stemmestyring, dette henger dog nært sammen med hovedkategorien styring, avhengig av hvordan man benytter slike høyttalere. Brukes de primært som en trådløs høyttaler man kan strømme lyd fra ulike enheter til, representerer de for meg ikke en ekte smart hjem-enhet, men dersom man primært bruker disse for stemmestyring av det smarte hjemmet hører de absolutt hjemme på denne nettsiden. Hovedalternativene i denne produktkategorien er Apple HomePod, div. varianter av Amazon Echo og div. varianter av Google Home (merk at ikke alle disse er offisielt til salgs i Norge per desember 2018, men med noen begrensninger i funksjonalitet/språk kan de likevel benyttes). Dette er nok en av produktkategoriene som har fått mest oppmerksomhet det siste året, etter at det har blitt lansert flere varianter av Amazon Echo, som nok var først ute, Google Home og sist Apple HomePod. Selv om smarttelefoner fra ulike produsenter har hatt stemmestyrte, smarte assistenter i mange år er det først med introduksjonen av disse smarte høyttalerne at stemmestyring har blitt et praktisk element i et smart hjem. De tre produktene byr på noe ulik funksjonalitet og muligheter, men grunnprinsippet er at høyttaleren alltid er på og lytter etter en definert frase som aktiverer den. Deretter kan man bruke et stort antall ulike kommandoer for å få assistenten til å utføre forskjellige oppgaver. Eksempler på oppgaver er å slå opp informasjon på nettet, bestille et produkt fra Amazon, osv., som strengt tatt ikke har så mye med det smarte hjem å gjøre. I så måte er mer relevante oppgaver å slå på/av komponenter i huset eller aktivere scener/programmer, f.eks. slå på lysene i et gitt rom, stille opp temperaturen på varmekablene, sette hjemmeunderholdningssystemet i modus for å se film, osv. Om man i starten synes dette er merkelig, blir man fort vant til det og det er utrolig mye enklere enn både å starte riktig app på telefonen for å utføre en kommando eller å trykke på en fysisk bryter.

Andre produkter som åpenbart kunne vært inkludert her, men som jeg heller ikke anser for å være fullverdige smart hjem-løsninger, er:

  • Multiromssystemer for lyd, men som ikke i tillegg er smarte høyttalere med stemmestyring

  • Smarte fjernkontroller (dedikerte eller som app for telefon/nettbrett), men som i liten/ingen grad muliggjør annen integrasjon enn styring av flere enheter i et hjemmeunderholdningssystem

  • Smarte TV-apparater med teknologi som muliggjør koordinering av andre enheter i et hjemmeunderholdningssystem