Dør- og vindussensor/ Door and Window Sensor

Bruksområder/Use Cases


Detaljert navigering i sidene

Dør-/vindussensorer har mange anvendelser i et smart hjem

Som for bevegelsessensorer finnes det også et stort antall leverandører og produkter på markedet (se f.eks. Eve, Fibaro, IKEA, Philips Hue osv.), og også disse sensorene finnes i ulike versjoner, fra de enkleste (som kun detekterer åpning/lukking) til mer avanserte (som også kan måle temperatur, detektere “sjokk”, f.eks. kraftig slag mot et vindu, og fremvise historikk). Også denne typen sensorer kan brukes til flere funksjoner i det smarte hjem:

Slå på/av lys når en dør/vindu åpnes/lukkes

På akkurat samme måte som lysstyring basert på bevegelsessensor er nok den primære motivasjonen for denne typen løsning er dels å spare strøm og dels bekvemmelighet. Slike sensorer kan brukes på en ytterdør, dør til rom eller skapdører. Ved bruk av en slik dørsensor for å styre lys (det er nok mindre aktuelt å benytte tilstanden til vindu for å styre lys) kan man både unngå at lys står på i rom der ingen oppholder seg og det er bekvemmelighet i at lyset slår seg på/av automatisk når døren åpnes/lukkes. I motsetning til bruk av bevegelsessensor, der lyset står på lenge det er bevegelse i rommet, kan det dog være utfordrende at en dørsensor slår av lyset når døren lukkes. Det betyr at denne løsningen hovedsakelig er egnet for rom der man typisk åpner døren for å gjøre ett eller annet i rommet, der døren står åpen med ærendet utføres, og så lukkes igjen.

For egen del har vi implementert denne typen løsningen mange steder i huset (se det enkelte rom for mer detaljert informasjon om fysisk oppsett og programmering av løsningene), for eksempel:

  • Gang, her styrer en dørsensor montert på døren til et lite skoskap under trappen en lampe i dette skoskapet (lampen er koplet til en smartplugg)

  • Loft, en kontaktsensor montert på loftsluken styrer lysene

  • Redskapsbod, en dørsensor på inngangsdøren til boden slår på/av lyset ved åpning/lukking

  • Vindfang, her er det en dørsensor på ytterdøren og denne slår på lyset i både vindfanget og gangen innenfor

  • Garasje, der sensorer på garasjeportene slår på taklyset når en port åpnes etter solnedgang

Programmering av lys basert på dør-/vindussensorer er i utgangspunktet svært enkelt–signal fra sensoren om at dør/vindu åpnes slår på lys og tilsvarende slås lyset av når dør/vindu lukkes. Dette settes enkelt opp i Home-appen eller andre programmeringsplattformer.

Klimastyring basert på dør/vindu-tilstand

Ved siden av lysstyring er nok dette den mest åpenbare anvendelsen av dør-/vindussensorer, og kanskje er klimastyring det aller viktigste bruksområdet. Grunnlaget for å hevde dette er dels at lysstyring i mange tilfeller er mer hensiktsmessig med bevegelsessensor og dels at oppvarming/avkjøling er nært knyttet til hvorvidt en dør eller vindu er åpent; man ønsker åpenbart ikke at man på den ene siden lufter ved å åpne et vindu og på den andre siden forsøker en varmepumpe/ovn/annen varmekilde å kompensere luftingen ved å skru opp effekten.

For egen del har vi implementert denne typen løsningen flere steder i huset (se det enkelte rom for mer detaljert informasjon om fysisk oppsett og programmering av løsningene):

  • Kontor, gjesterom 1 og hovedsoverom, her er vindussensorer installert slik at dersom vinduet åpnes slås varmeovnen av (og på igjen når vinduet lukkes igjen).

  • Stue, husets varmepumpe er plassert her og denne er knyttet til sensor på en verandadør i stuen, en verandadør i biblioteket og en sensor på vinduet i kjøkkenet. Dette er programmert slik at dersom én av dørene eller vinduet (eller flere av dem) åpnes, slås varmepumpen av. Om alle dørene/vinduet stenges, slås så varmepumpen på igjen.

Programmering av klimastyring basert på dør-/vindussensorer kan også være helt grunnleggende, men kan også gjøres noe mer komplisert:

  • Den enkle metoden er helt tilsvarende for lysstyring, deteksjon av en dør/et vindu åpnes slår av varmekilden og på igjen når døren/vinduet lukkes.

  • Noe mer avansert innebærer å kople sammen flere dør-/vindussensorer i programmeringen, som nevnt for styringen av varmepumpen vår, der det ved lukking av f.eks. én av dørene sjekkes om også den andre døren/vinduet er stengt. Om ikke, slås ikke varmepumpen på, det skjer først når alle dører/vindu er stengt. Dette kan, hvert fall per i dag, ikke gjøres i Home-appen, men Eve-appen eller andre mer avanserte plattformer kan definere slike betingelser for at signal skal gi aksjon.

  • Ytterligere mer komplisert programmering kan knytte andre betingelser til signaler fra dør/vindu, som tid på døgnet (f.eks. at oppvarming kun skal skje på kveldstid), om en annen komponent er på/av (f.eks. for å unngå at både varmekabler og varmeovn er på samtidig), hvem av husstandens medlemmer som er hjemme (basert på geolokasjon til smarttelefon), osv. Noen enkle betingelser kan programmeres i Home-appen, men jeg har funnet at Eve-appen er mest slagkraftig for denne typen programmering (se styring og integrasjon for mer inspirasjon).

Alarmfunksjon basert på dør-/vindussensor

Den siste, åpenbare anvendelsen av denne typen sensorer er knyttet til alarm/sikkerhet. Dør-/vindussensorer er en svært vanlig komponent i alarmsystemer og anvendes selvsagt for å detektere at en dør eller vindu åpnes av uvedkommende eller mer avanserte sensorer kan også detektere at noen slår på et vindu for å forsøke å knuse det. Denne typen oppsett er nok enklest å få til som del av et dedikert alarmsystem, men kan også settes opp i et mer generelt smart hjem-system. Da må programmeringen gjøres slik at signal fra sensor om at dør/vindu åpnes fører til at det varsles gjennom f.eks. blinkende lys, lydkilde som slås på eller aktivering av en sirene. Utfordringen er gjerne å definere betingelser slik at man ikke risikerer å utløse alarm når man selv åpner et vindu.

Fysisk installasjon

Fysisk installasjon av dør-/vindussensorer er forøvrig normalt svært enkelt. De fleste, for ikke å si alle, kommer med (ofte flere typer) fester, typisk dobbeltsidig teip eller skruer. Den viktigste vurderingen er gjerne hvor de skal plasseres, de kan i prinsippet monteres hvor som helst langs karmen, både på sidene og i over-/underkant (underkant er dog ikke spesielt praktisk for dører), men man bør sikre at sensoren ikke plasseres slik at den lett kan slås løs.