Dør- og vindussensor/ Door and Window Sensor

Bruksområder/Use Cases


Dør-/vindussensorer har mange anvendelser i et smart hjem

Som for bevegelsessensorer finnes det også et stort antall leverandører og produkter på markedet (se f.eks. Eve, Fibaro, IKEA, Philips Hue osv.), og også disse sensorene finnes i ulike versjoner, fra de enkleste (som kun detekterer åpning/lukking) til mer avanserte (som også kan måle temperatur, detektere “sjokk”, f.eks. kraftig slag mot et vindu, og fremvise historikk). Også denne typen sensorer kan brukes til flere funksjoner i det smarte hjem:

Slå på/av lys når en dør/vindu åpnes/lukkes

På akkurat samme måte som lysstyring basert på bevegelsessensor er nok den primære motivasjonen for denne typen løsning er dels å spare strøm og dels bekvemmelighet. Slike sensorer kan brukes på en ytterdør, dør til rom eller skapdører. Ved bruk av en slik dørsensor for å styre lys (det er nok mindre aktuelt å benytte tilstanden til vindu for å styre lys) kan man både unngå at lys står på i rom der ingen oppholder seg og det er bekvemmelighet i at lyset slår seg på/av automatisk når døren åpnes/lukkes. I motsetning til bruk av bevegelsessensor, der lyset står på lenge det er bevegelse i rommet, kan det dog være utfordrende at en dørsensor slår av lyset når døren lukkes. Det betyr at denne løsningen hovedsakelig er egnet for rom der man typisk åpner døren for å gjøre ett eller annet i rommet, der døren står åpen med ærendet utføres, og så lukkes igjen.

For egen del har vi implementert denne typen løsningen et par-tre steder i huset (se det enkelte rom for mer detaljert informasjon om fysisk oppsett og programmering av løsningene):

  • Gang, her styrer en dørsensor montert på døren til et lite skoskap under trappen en lampe i dette skoskapet (lampen er koplet til en smartplugg)

  • Utebod og redskapsbod, en dørsensor på inngangsdøren til boden slår på/av lyset ved åpning/lukking

  • Vindfang, her er det en dørsensor på ytterdøren og denne slår på lyset i både vindfanget og gangen innenfor

Programmering av lys basert på dør-/vindussensorer er i utgangspunktet svært enkelt–signal fra sensoren om at dør/vindu åpnes slår på lys og tilsvarende slås lyset av når dør/vindu lukkes. Dette settes enkelt opp i Home-appen eller andre programmeringsplattformer.

Klimastyring basert på dør/vindu-tilstand

Ved siden av lysstyring er nok dette den mest åpenbare anvendelsen av dør-/vindussensorer, og kanskje er klimastyring det aller viktigste bruksområdet. Grunnlaget for å hevde dette er dels at lysstyring i mange tilfeller er mer hensiktsmessig med bevegelsessensor og dels at oppvarming/avkjøling er nært knyttet til hvorvidt en dør eller vindu er åpent; man ønsker åpenbart ikke at man på den ene siden lufter ved å åpne et vindu og på den andre siden forsøker en varmepumpe/ovn/annen varmekilde å kompensere luftingen ved å skru opp effekten.

For egen del har vi implementert denne typen løsningen flere steder i huset (se det enkelte rom for mer detaljert informasjon om fysisk oppsett og programmering av løsningene):

  • Kontor, her er en sensor montert på vinduet og programmert slik at dersom vinduet åpnes slås varmeovnen av (og på igjen når vinduet lukkes igjen).

  • Stue, husets varmepumpe er plassert her og denne er knyttet til sensor på en verandadør i stuen, en verandadør i biblioteket og en sensor på vinduet i kjøkkenet. Dette er programmert slik at dersom én av dørene eller vinduet (eller flere av dem) åpnes, slås varmepumpen av. Om alle dørene/vinduet stenges, slås så varmepumpen på igjen.

  • Gjesterom 1, en vindussensor styrer også her en elektrisk varmeovn (via smartpluggen den er koplet til, ovnen er gammeldags og ikke “på nett” selv) og på igjen når vinduet lukkes. Ovnen er styrt av en innebygget termostat så den ordner seg selv, vinduet styrer bare om den får strøm eller ikke.

Programmering av klimastyring basert på dør-/vindussensorer kan også være helt grunnleggende, men kan også gjøres noe mer komplisert:

  • Den enkle metoden er helt tilsvarende for lysstyring, deteksjon av en dør/et vindu åpnes slår av varmekilden og på igjen når døren/vinduet lukkes.

  • Noe mer avansert innebærer å kople sammen flere dør-/vindussensorer i programmeringen, som nevnt for styringen av varmepumpen vår, der det ved lukking av f.eks. én av dørene sjekkes om også den andre døren/vinduet er stengt. Om ikke, slås ikke varmepumpen på, det skjer først når alle dører/vindu er stengt. Dette kan, hvert fall per i dag, ikke gjøres i Home-appen, men Eve-appen eller andre mer avanserte plattformer kan definere slike betingelser for at signal skal gi aksjon.

  • Ytterligere mer komplisert programmering kan knytte andre betingelser til signaler fra dør/vindu, som tid på døgnet (f.eks. at oppvarming kun skal skje på kveldstid), om en annen komponent er på/av (f.eks. for å unngå at både varmekabler og varmeovn er på samtidig), hvem av husstandens medlemmer som er hjemme (basert på geolokasjon til smarttelefon), osv. Noen enkle betingelser kan programmeres i Home-appen, men jeg har funnet at Eve-appen er mest slagkraftig for denne typen programmering (se styring og integrasjon for mer inspirasjon).

Alarmfunksjon basert på dør-/vindussensor

Den siste, åpenbare anvendelsen av denne typen sensorer er knyttet til alarm/sikkerhet. Dør-/vindussensorer er en svært vanlig komponent i alarmsystemer og anvendes selvsagt for å detektere at en dør eller vindu åpnes av uvedkommende eller mer avanserte sensorer kan også detektere at noen slår på et vindu for å forsøke å knuse det. Denne typen oppsett er nok enklest å få til som del av et dedikert alarmsystem, men kan også settes opp i et mer generelt smart hjem-system. Da må programmeringen gjøres slik at signal fra sensor om at dør/vindu åpnes fører til at det varsles gjennom f.eks. blinkende lys, lydkilde som slås på eller aktivering av en sirene. Utfordringen er gjerne å definere betingelser slik at man ikke risikerer å utløse alarm når man selv åpner et vindu.

Fysisk installasjon

Fysisk installasjon av dør-/vindussensorer er forøvrig normalt svært enkelt. De fleste, for ikke å si alle, kommer med (ofte flere typer) fester, typisk dobbeltsidig teip eller skruer. Den viktigste vurderingen er gjerne hvor de skal plasseres, de kan i prinsippet monteres hvor som helst langs karmen, både på sidene og i over-/underkant (underkant er dog ikke spesielt praktisk for dører), men man bør sikre at sensoren ikke plasseres slik at den lett kan slås løs.