Rom i det smarte hjem/Rooms in the smart home

Lær om muligheter (og tabber) med teknologi for smarte hjem/Learn about opportunities (and mistakes) about smart home technology


Detaljert navigering i sidene

Under denne seksjonen beskrives ulike romtyper i det smarte hjem:
  • Oppbevaringsrom, som bod og loft
  • Oppholdsrom, av ulike typer
  • Kjøkken
  • Soverom, hoved- og gjesterom
  • Våtrom, som bad og vaskerom
  • Ganger, av ulike typer, inkl. trapperom
  • Utendørs, som selvsagt ikke er et rom, men dekker hagen
  • Garasje