Gjesterom 2/Guest Room 2

Løsninger for dette rommet/Solutions for this room


Gjesterom 2

På denne siden presenteres de konkrete løsningene jeg har installert i gjesterom 2 i vårt smarte hjem, med lenker til spesifikke produkter anvendt og hvordan disse er satt opp

Dette rommet inneholder løsninger for følgende systemer (på telefon vises tabellen kanskje bare i landskapsvisning):

Systemtype Komponenter
Belysning
  • Aqara smart lysbryter

  • IKEA Trådfri E27 smartpære

  • IKEA Trådfri E14 smartpære

  • IKEA Trådfri magnetiske trådløse brytere

  • IKEA Trådfri bevegelsessensor

  • LED lyslist med bevegelsessensor

Klimastyring
  • Mill WiFi Socket

  • Philips Hue dimmebryter

Lyd og bilde

Ingen

Sikkerhet og alarm

Ingen

Kjæledyr Ingen
Styring og integrasjon

Ingen


Beskrivelse av rommets løsninger

Dette rommet gjør kun tjeneste som gjesterom og har kun enkle løsninger for belysning. En taklampe er hovedlys, og her er den gamle pæren byttet ut med en IKEA Trådfri E27 smart pære, som styres av en IKEA Trådfri bevegelsessensor. Taklampen med smartpæren styres av bevegelsessensoren, som er lettvint plassert oppå et speil slik at den vender mot døren, se bilde under.

Stacks Image 562

Taklampe og bevegelsessensor (på bildet til venstre sees en Philips Hue bevegelsessensor fremfor IKEA-versjonen, dette skyldes at komponenter har vært flyttet noe rundt i huset)

Stacks Image 568

“Programmeringen” av taklyset er slik at det slås på ved bevegelse og automatisk av igjen etter tiden satt med manuell innstilling på bevegelsessensoren, som er alternativene man kan justere på med disse Trådfri-komponentene.

Dette er dog et eksempel på et oppsett som potensielt kan skape problemer. Gjennomgående er jo smarte lys implementert via smarte lyspærer sårbare for at noen slår av den fysiske veggbryteren slik at strømmen til lampen og dermed pæren brytes. Da går naturlig nok pæren av nett og kan ikke lenger styres. Husets faste beboere er kanskje ikke så tilbøyelig til å slå av bryteren, men for gjester er sannsynligheten desto større og siden dette er et gjesterom inntraff fenomenet rett som det var. Dette er nå løst ved å bytte ut den gammeldagse veggbryteren med en smart utgave fra Aqara, se bilde under. Den gamle bryteren var en liten utgave plassert “utenpå” veggen, ikke i en veggboks, så denne lot seg enkelt bytte ut med Aqara-bryteren, plassert i en firkantet veggboks kjøpt sammen med bryteren fra Kina, som passer bedre enn de mer avrundede boksene typisk i salg i Norge. Dette fungerer nå utmerket, i utgangspunktet er veggbryteren alltid på, slik at styringen av den smarte pæren fra bevegelsessensoren virker slik det skal. Men nå kan gjester som bruker rommet slå av taklyset om natten med veggbryteren (eller på dagtid også om de ønsker det) og vi slipper å sjekke at bryteren er på når de har dratt.

Aqara-bryteren som styrer taklyset og samtidig sikrer at dette lyset alltid er på nett

Stacks Image 861

Ved sengen er det en leselampe og denne hadde svært lenge bare en tradisjonell pære, men til slutt ble også denne byttet ut med en smart versjon, en IKEA Trådfri E14 smart pære, dels fordi det var en av få lyspunkter i huset som fortsatt ikke var «på nett» og dels fordi bryteren på lampen er litt tungvint plassert. Nå styres denne av en IKEA Trådfri trådløs bryter, plassert på nattbordet ved sengen, se bilde under.


Stacks Image 730
Nattbordslampe med smart pære og bryter

Denne bryteren fungerer da på samme måte som andre styringsenheter fra Trådfri, ved at den kun kan programmeres i IKEA-appen ved å plasseres i samme rom som lys som ønskes styrt av bryteren, se skjermbilde under. Merk at her måtte det lages to “versjoner” av dette rommet slik at bevegelsessensoren kun styrer taklampen og tilsvarende bryteren kun nattbordslampen. Om alle enhetene var plassert i ett og samme rom ville begge lysene blitt styrt av begge styringsenhetene.

Skjermbilde fra IKEA-appen, der lys og bryter «programmeres» ved å plassere dem i samme rom, dog i dette tilfellet i “to rom”

Stacks Image 750

I tillegg er det i klesskapet montert en liten LED lyslist, som ikke er tilkoplet nett på noen måte, men med innebygget bevegelsessensor, se bilde under. Den er batteridrevet og fungerer helt fint, men er man mye i skapet må batteriene skiftes nokså ofte.

Stacks Image 1009
Ikke-smart LED lyslist i klesskapet

I dette gjesterommet er det en liten, gammeldags panelovn, men siden rommet er svært sjeldent i bruk, er normalt ikke støpslet engang satt i stikkontakten. Det gjør dog at skulle behovet for å slå på ovnen oppstå, må man både kople den til strøm og stille inn temperaturen manuelt, noe som hvert fall ikke kan gjøres uten å være fysisk i huset. Siden rommet er lite i bruk og siden det ikke har eksistert noen gode løsninger for å gjøre en slik ovn smartere, har dette ikke vært prioritert. Så oppdaget jeg vinteren 2020 at det var lansert en Mill WiFi Socket, som jeg installerte i gjesterom 1. Se nærmere beskrivelser av dette produktet i rombeskrivelsen for det rommet, men kort fortalt er det en smartplugg med innebygget termostat. Siden denne fungerer godt ble en slik installert også i dette rommet, se bilde under.

Stacks Image 892
Varmeovn tilkoplet Mill smartplugg

Også her er ovnen, gjennom smartpluggen, koplet til både Mill sin egen app, Homey og plugin for Homebridge for Mill. Og på samme måte som i gjesterom 1 er en frigjort Philips Hue dimmebryter montert for å la gjester selv styre temperaturen, se bilde under, se mer om dette i det andre gjesterommet.

Hue-bryteren plassert på nattbordet og i nærheten av ovnen

Stacks Image 904

Til sammen gir dette romvisning for dette rommet i Home-appen som vist under.

Stacks Image 972
Romvisning for rommet