Bevegelsessensor/Motion Sensor

Bruksområder/Use Cases


Detaljert navigering i sidene

Bevegelsessensorer har mange anvendelser i et smart hjem

For det første, det finnes mange produsenter som tilbyr bevegelsessensorer (se f.eks. Aqara, Eve, Fibaro, IKEA, Philips Hue, osv.), og sensorene finnes i ulike versjoner, fra de enkleste (som kun detekterer bevegelse) til mer avanserte (som også kan måle temperatur, lysintensitet, osv.). Det finnes også andre typer komponenter som har innebygget bevegelsessensor, f.eks. lyskilder med egen sensor (se f.eks. IKEA) eller overvåkningskamera (se f.eks. Logitech) og også en sensor som ikke detekterer bevegelse, men at en smarttelefon kommer inn i et rom (se Intellithings). Nylig er det også lansert sensorer som ikke bare registrerer bevegelse, men “tilstedeværelse” selv om personene i rommet ikke beveger seg. Det er også verdt å nevne at mye av de gevinstene man kan oppnå med en bevegelsessensor vil også kunne realiseres med en dør-/vindussensor. Avhengig av både hvilken funksjonalitet sensoren byr på og hvilke andre løsninger man har i huset, er dette noen viktige bruksområder for bevegelsessensorer:

Slå på lys når noen kommer inn i et rom/sone (og gjerne slik at lyset slås av igjen når rommet igjen er tomt)

Den primære motivasjonen for denne typen løsning er nok dels å spare strøm og dels bekvemmelighet. Ved bruk av en bevegelsessensor for å styre lys kan man være mye mer konsekvent i å unngå at lys står på i rom der ingen oppholder seg, og besparelsene i strøm og penger kan være betydelige. Denne løsningen fungerer perfekt i rom man sjeldnere oppholder seg, som i gang, bod, gjerne bad, utelys og kanskje sågar soverom (men da med grep for å unngå at lyset slår seg på om natten når man skal sove). Det er heller ingenting i veien for å installere en slik løsning i oppholdsrom, men det kan både være litt “stusslig” med lite lys f.eks. i stue/kjøkken og også irriterende om lys man ønsker skal være på, slår seg av automatisk dersom man faktisk er i rommet, men ikke beveger seg. Mht. bekvemmelighet er det mange tilfeller der det ikke er like lett å slå på en fysisk lysbryter når man kommer inn i et rom, det være seg fordi man har hendene fulle av ting eller bryteren er plassert tungvint tilgjengelig. Da er det stor nytte i at lyset slår seg på automatisk.

For egen del har vi implementert denne typen løsningen en rekke steder i huset (se det enkelte rom for mer detaljert informasjon om fysisk oppsett og programmering av løsningene):

 • Kontor, som er et noe annerledes type rom, her er den primære lyskilden en (smart) pultlampe, mens et taklys kun slås på dersom pultlampen er avslått eller ved behov for mer lys. Det siste er vanskelig å automatisere, men ved hjelp av bevegelsessensor slås taklyset på dersom pultlampen er av og lysnivået i rommet er under en viss grense (og av igjen etter noen minutter).

 • Kjøkken, her det en litt spesiell versjon av lysstyring basert på bevegelsessensor, ved at sensoren er integrert i lyskilder i skuffer/skap.

 • Bad oppe, som er en annen type rom der det gir mening at lyset alltid er av utenom når noen benytter badet. I tillegg til et enkelt oppsett der detektert bevegelse slår på lyset er det her programmert slik at det skilles mellom fullt lys på dagtid og sterkt redusert lys om natten.

 • Hovedsoverom, som både er en type rom der det er ønskelig at lyset er avslått med mindre man har behov for lys, men også representerer en utfordring fordi man ikke ønsker at lyset slår seg på dersom man snur seg i sengen. Dette er løst ved å knytte betingelse til programmeringen, i vårt tilfelle knyttet til om et annet lys (som alltid er avslått om natten) er på eller ikke. I tillegg er det også her lyskilder, i garderobeskap, med innebygget bevegelsessensor.

 • Gang/vindfang, også en type rom der det kun behøves lys når man faktisk er der. I vårt tilfelle er disse to rommene “koplet sammen” slik at en bevegelsessensor i hvert av rommene slår på lysene i begge (og de slås automatisk av etter noen minutter).

 • Kjellerstue, nok et rom som er lite i bruk og kun trenger lys når man oppholder seg der. Her er det dog mange lyskilder og det gir lite mening i at alle lys slår seg på dersom man bare går gjennom rommet eller skal hente noe der. Derfor er begge sensorene, både en tilstedelsesværelsessensor og en bevegelsessensor, kun koplet til taklyset, mens andre lys må slås på med en veggbryter eller med Home-appen.

 • Vaskerom (med bod innenfor), nok et rom der lyset slås på ved bevegelse og av igjen etter noen minutter. Dette er et utmerket eksempel på et rom der man ofte kommer bærende på f.eks. en skittentøyskurv og det dermed er svært praktisk at lyset slår seg på automatisk.

 • Gjesterom 1/gjesterom 2, i begge disse rommene er taklys koplet til bevegelsessensor slik at lyset slår seg på automatisk når man kommer inn i rommet. Også her er det behov for en løsning som unngår at lyset slår seg på om natten når man skal sove, men her er dette løst “manuelt” ved at gjester må slå av taklyset med den manuelle veggbryteren.

 • Bad nede, også dette rommet, som fungerer som gjestebad, har enkelt standardløsning med lys på ved detektert bevegelse og av når rommet blir tomt igjen. Også her kunne det vært ønskelig med en løsning for redusert nattlys, men så langt har jeg ikke funnet noen løsning for dette pga. måten lysene er koplet til brytere.

 • Garasje, et annet perfekt case for lys basert på bevegelse, men her er det unødvendig at taklysene (fire lysrør) slås på hver gang man kjører inn/ut av garasjen så det er definert en betingelse om at lyset kun slås på mellom solnedgang og -oppgang.

 • Redskapsbod, her er det en bevegelsessensor for å styre lysene.

 • Utendørs, to bevegelsessensorer her styrer en rekke ulike utelys til visse tider av døgnet, slik at utelysene ikke står på og bruker strøm hele natten (samt gir lysmåling for styring av solskjermen som dekker stuevinduene).

Fysisk installasjon av bevegelsessensorer er normalt svært enkelt. De fleste, for ikke å si alle, kommer med (ofte flere typer) fester, både lim, skruer og mange er også magnetiske. Den viktigste vurderingen er gjerne hvor de skal plasseres, men ofte gir dette seg selv ved at de må være rettet mot dør/annen adkomst inn til rommet/sonen. I noen tilfeller har man dog kanskje to adkomstveier til et rom/sone, men da er det gjerne enklest å montere én for hver av disse, siden sensorene er rimelige å anskaffe.

Programmering av lys basert på bevegelsessensorer kan gjøres på (minst) tre måter, to enkle og én mer komplisert:

 • Den enkle metoden, enten man gjør dette i Home-appen, Eve-appen, IKEA-appen eller hvilken som helst annen app/økosystem, setter opp en direkte forbindelse mellom signal (detektert bevegelse) og respons (lys slås på)

 • Fortsatt enkelt, men noe mer avansert utvider denne enkle logikken med at lyset skal slå seg av igjen etter en definert tidsperiode (dette har jeg funnet er enklest å definere i Home-appen)

 • Mer komplisert programmering knytter én eller flere betingelser til hvorvidt detektert bevegelse skal resultere i at lys slås på. Dette kan være ulike typer betingelser, som tid på døgnet (f.eks. at lyset kun skal slås på mellom solnedgang og -oppgang), målt lysmengde i rommet (de fleste bevegelsessensorene måler lysmengde), om en annen komponent er på/av/i en gitt tilstand (f.eks. kan man definere at lys nær et TV-apparat ikke skal slås på ved bevegelse dersom TV-en er påslått, fordi man da ønsker mindre lys som reflekteres i skjermen), hvem av husstandens medlemmer som er hjemme (basert på geolokasjon til smarttelefon), osv. Noen enkle betingelser kan programmeres i Home-appen, men jeg har funnet at Eve-appen er mest slagkraftig for denne typen programmering (se styring og integrasjon for mer inspirasjon)

Utløse annen aksjon ved detektert bevegelse

Som man forstår av omtalen av programmering over så er det åpenbart ikke bare lys som kan styres med en bevegelsessensor (med ett unntak, IKEA sin bevegelsessensor kan kun styre lys). Det er fullt mulig å programmere det slik at når en bevegelsessensor fanger opp bevegelse utløser det en enkeltrespons eller en hel serie av handlinger. Noen eksempler kan være:

 • Oppvarming/avkjøling slås på når noen kommer inn i et rom

 • Solskjerming aktiveres basert på bevegelse

 • Hele huset settes i “hjemmemodus” når bevegelsessensor i gangen aktiveres, da kan lys slås på, radio stilles på ønsket kanal, temperaturen skrus opp, kaffemaskin slås på, osv.

 • I praksis er det ingen grenser for hva bevegelse kan skape av reaksjon, så lenge man har smarte enheter eller “dumme” enheter koplet til en smartplugg

Programmering av slike rutiner er i prinsippet ikke noe annerledes enn programmering av lys, bare at andre enheter aktiveres eller at hele såkalte scener slås på fremfor enkeltkomponenter.

Utløse alarm eller annen varsling ved detektert bevegelse

Dette er forsåvidt en spesiell versjon av kategorien over, men en svært nyttig funksjon som fortjener å nevnes separat. Dersom man ikke har et fullt alarmsystem i boligen, men likevel ønsker å få en varsling dersom noen (primært uvedkommende) tar seg inn i hage/garasje/utebod/boligen, kan dette løses med en bevegelsessensor. Den plasseres naturlig nok slik at den dekker det området en ønsker å overvåke og programmeres så slik at detektert bevegelse utløser en eller annen form for varsling. Varsling kan skje i form av at lys slås på/av/blinker, musikk/radio/annen lydkilde gir varsling eller en sirene utløses (f.eks. er det innebygget sirene i Aqara sin basestasjon og mange produsenter tilbyr rene sirener). Igjen er programmering i praksis lik det beskrevet over for lysstyring.