Smart hjem/Smart Home

Lær om muligheter (og tabber) med teknologi for smarte hjem/Learn about opportunities (and mistakes) about smart home technology


Detaljert navigering i sidene


HVORFOR DENNE SIDEN?

Det har vært skrevet mye om “smarthus” i mange år, men for egen del virket det både kostbart, med lite gevinst og komplisert, og nesten bare aktuelt ved nybygg av hus. Så tross en grunnleggende interesse for teknologi og “gadgets” styrte jeg i mange år unna.

Da en termostat til varmekabler takket for seg høsten 2017 tenkte jeg at dette kunne være en god anledning til å se nærmere på smartere løsninger. En sjekk med flere elektroinstallasjonsfirmaer avdekket raskt at disse kun tilbød tradisjonelle, frittstående termostater. Dermed startet en runde med utforskning av hva som fantes på markedet av termostater som er påkoplet nettet, kan fjernstyres og integreres med andre enheter.

Etter et par forsøk fant jeg en egnet løsning, i form av en Heatmiser neoStat-e, som ble installert. Som mange andre har opplevd så har slike smarte enheter en sterk tendens til å formere seg; for meg ble dette startskuddet for et kontinuerlig prosjekt med utredning av muligheter for oppgradering av alle mulige “systemer” i huset, trinnvise investeringer i flere og flere enheter og programmering for stadig mer avansert samvirke mellom ulike enheter og systemer.

Dette har vært en både tidkrevende og etterhvert ikke helt billig prosess, men også svært lystbetont, som en helt ny hobby. Jeg vet mange har mye mer erfaring og kunnskap om dette enn hva jeg har opparbeidet, men dessverre finnes det svært få ressurser der man kan få tips og lærdommer på dette området. Målet mitt med denne siden er derfor å åpent dele mine erfaringer med hva som lar seg “gjøre smart”, nytten av dette, løsninger for å få dette til, vurderinger av konkrete produkter, osv.

Siden vil være et kontinuerlig arbeid som gradvis bygges på etterhvert som jeg har tid til å skrive og installerer nye løsninger. Grunntanken er å strukturere siden både basert på type system, type rom, type komponent og produsent av utstyr. Når det gjelder produsenter/produkter vil jeg aldri gjøre noe forsøk på å lage komplette oversikter, til det er det altfor mye dynamikk i dette markedet.

Noen vil nok både observere og irritere seg over at jeg favoriserer produkter som kompatible med Apple Home. Jeg legger ikke skjul på dette, siden jeg har basert meg på Apple sitt økosystem, men det aller meste av det jeg skriver om vil fungere like godt på andre plattformer og vi har også en Amazon Echo i huset.

Det finnes forøvrig en rekke nettsteder og ressurser rundt omkring, både i inn- og ikke minst i utland, som er nyttige for den vordende smart hjem-utvikler. Jeg har ingen ambisjon om å presentere noen omfattende lenkesamling her, men jeg kan ikke unngå å nevne to kilder som alltid er et godt sted å starte dersom man tenker Apple Home-kompabilitet:

  • HomeKitNews.com, som løpende publiserer nyheter om nye produkter, tester løsninger, osv.

  • Apples egen side med oversikt over alle Apple Home-kompatible produkter i ulike kategorier, der den amerikanske gir innsikt i hva som finnes av muligheter, men der dessverre mange av produktene kun fungerer i nord-Amerika, og den norske viser hva som finnes her i landet

  • En enda mer omfattende oversikt finnes på Apples side over iOS-tilbehør, der mange produkter er tatt med som ikke fremkommer på Apple Home-siden.

Forøvrig, skulle du vurdere å gå i gang med enklere eller mer kompliserte prosjekter i eget hjem, eller allerede er i gang med å bygge opp et smart hjem, men lurer på ting, så er det bare å ta kontakt. Jeg skal forsøke å besvare etter beste evne. Vær også klar over at stort sett uansett hvilken plattform man velger, hvilke typer komponenter man satser på og hvilken produsent man anskaffer produkter fra, så er dette fortsatt en teknologi som krever løpende og aktiv problemløsning. I blant er det snakk om å restarte en enhet, i andre tilfeller kreves mer avansert utredning, og det er fortsatt langt fra “plug-and-forget” - så herved advart…

Test av hvorvidt video om mer detaljert forklaring på automatisering er nyttig:

Bruk menyene til å se nærmere på:

  • Type system/produktkategori, som gir generelle omtaler av muligheter og produkter innen for eksempel belysning, klimastyring, osv.

  • Rom, som byr på spesifikke og detaljerte beskrivelser av våre installerte løsninger i ulike rom, tenkt mest som inspirasjon

  • Komponenter, som beskriver mye brukte typer produkter, både hvordan disse kan anvendes og gevinster ved dette
  • Produsenter, som gir korte introduksjoner og oversikt over viktige produkter fra ulike tilbydere, inkl. mine vurderinger av produktene der vi har erfaring med dem

Siste installerte enheter

Legg merke til dette om lenker:

Merk at jeg har gjort en endring i måten jeg henviser til enkeltprodukter på disse sidene: Helt fra jeg etablerte siden har jeg satt inn lenker til både omtalte selskapers nettsider og enkeltprodukter, fordi jeg vet av egen erfaring hvor mye enklere det er å finne denne typen informasjon dersom man kan klikke på en lenke. Dessverre har jeg gradvis innsett at det er så mye dynamikk i selskapers nettsider at det til enhver tid er mange lenker som ikke lenger virker. Dette er om mulig enda mer irriterende enn å selv måtte lete opp et produkt på nettet. Jeg har derfor nå fjernet lenker til enkeltprodukter, som typisk endres nokså ofte, og i noen tilfeller endret slike lenker til å peke til min side om den aktuelle produsenten, men latt lenker til selskapenes hovedside stå, siden disse er langt mer statiske.