Hovedsoverom/Master Bedroom

Løsninger for dette rommet/Solutions for this room


Detaljert navigering i sidene

Hovedsoverom

På denne siden presenteres de konkrete løsningene jeg har installert i vårt eget soverom i vårt smarte hjem, med lenker til spesifikke produkter anvendt og hvordan disse er satt opp

Dette rommet inneholder løsninger for følgende systemer (på telefon vises tabellen kanskje bare i landskapsvisning):

Systemtype Komponenter
Belysning
 • Aqara smart lysbryter

 • Aqara trådløs smart bryter

 • Aqara Opple Wireless Scene Switcher

 • 3 IKEA Trådfri E14 smartpærer

 • 2 IKEA Trådfri magnetiske trådløse brytere

 • IKEA Trådfri driver

 • 3 IKEA Norrfly lyslister for garderobeskap

 • Philips Hue bevegelsessensor

 • Philips Hue dimmebryter

Klimastyring
 • Fibaro Single Switch relé

 • IKEA Fyrtur rullegardin

 • Mill smart ovn

Lyd og bilde Ingen
Sikkerhet og alarm
 • Verisure røykvarsler

Personlig pleie og helse
 • Beddit 3.0 søvnmåler

Styring og integrasjon
 • Lenovo smart klokke


Beskrivelse av rommets løsninger

Dette var lenge et rom uten noen smarte løsninger, dels grunnet mangel på behov og dels mangel på egnede produkter. Etterhvert har enheter blitt lansert som har latt seg implementere og gi reelle gevinster. Starten på oppgraderingen av soverommet kom da IKEA lanserte sin Trådfri driver, som er Apple Home-kompatibel og kan både slå på/av og dimme tilknyttede lyskilder. En av lyskildene som er kompatible med driveren er Norrfly garderobelys, se bilde under. Disse kommer i ulike lengder og har innebygget bevegelsessensor. Vi har montert tre av disse, en bak hver dør i skyvedørsgarderoben, og de fungerer akkurat som forventet. Det skal dog sies at jeg først prøvde å “slippe unna” med bare to lengre lys, men da slo ikke bevegelsessensoren ut for alle dørene. Her er det altså ingen programmering, styringen ordner seg selv, men det skal sies at vi opplevde ett innkjøringsproblem. Samtidig med at disse lysene ble montert ble det anskaffet lamper for stuen kompatible med Trådfri driver og ved programmering av disse ble de utelatt fra “Good Night”-scenen. Det gjorde at min bedre halvdel, med leggetid senere enn meg, ba Siri om å slå av alle lysene i huset for å få det helt mørkt. Da ble også Trådfri driveren for garderobelysene slått av og neste gang vi åpnet en skapdør slo dermed ikke lyset seg på og dette førte til en del hodekløing før vi fant ut av det.

Stacks Image 557
En av de tre Norrfly-lysene i garderobeskapet

Neste steg var taklyset. I mange rom ellers i huset er taklyset koplet til bevegelsessensor og det er usedvanlig praktisk at lyset slår seg på automatisk når man kommer inn i et rom, spesielt dersom man ikke har hendene frie til å bruke bryteren. På soverommet er dog taklyset integrert i en takvifte, av relativt gammel modell, der en veggbryter slår på/av “hele viften”, dvs. både lys og vifte. På selve viften er det så separate “drakjeder” for å henholdsvis slå på/av lyset og justere hastigheten på viften, fra helt av og via tre ulike hastigheter, se bilde under.

Takviften med lys, veggbryter og "drakjeder" for betjening av lys og viftehastighet

Stacks Image 571

Målet var lenge å få til en løsning der lyset på viften kunne styres med bevegelsessensor og viften basert på temperaturen i rommet, og jeg slet lenge med å finne ut av dette, der viftestyringen var hovedproblemet. Jeg så på produkter som Bond, som hverken virker i Europa eller er Apple Home-kompatibel, Insteon Fan Controller, som heller ikke virker for 220 V og der en lansert Apple Home-basestasjon er faset ut av markedet samt Sonoff iFan04, som riktignok finnes i en versjon for 220 V, men som ikke er Apple Home-kompatibel (det finnes dog en Homebridge-plugin for denne). Det finnes også smarte, Apple Home-kompatible vifter, men disse er kun for det amerikanske markedet. Løsningen ble etterhvert som følger: Den eksisterende lyspæren i viften ble byttet ut med en IKEA Trådfri E14 smartpære. Denne styres med en Philips Hue bevegelsessensor, se bilde under.

Stacks Image 579
Hue bevegelsessensor plassert med dobbeltsidig tape på nattbord slik at den vender mot døren. På bildet vises også en Lenovo smart klokke, som kan brukes som basestasjon for Google Home, samt div. brytere, som er omtalt lenger ned

Dette var lenge programmert slik at lyset slo seg på ved registrert bevegelse og dersom klokken var utenom tidsrommet vi kunne forventes å være i seng, slik at lyset ikke skulle slås på om man snur seg i sengen. Denne typen programmering kan man gjøre i Home-appen, ved å både velge utløsende faktor (bevegelse) og tidsrom, se skjermbilde under.

Programmering av taklys slik at det kun skulle slås på når bevegelse ble detektert utenom tidsrom da vi kunne forventes å være i seng

Stacks Image 593

Ulempen med dette oppsettet var at tidsrommet der lyset ikke skulle slås på ved bevegelse måtte settes nokså vidt, for å ta høyde for kvelder der noen gikk tidlig til sengs eller morgener den noen sov lenge. Det medførte at i mange tilfeller måtte en Philips Hue dimmebryter, montert over den gamle veggbryteren, benyttes for å slå lyset på manuelt om man ønsket lys til tider der de ikke slo seg på automatisk (de to resterende bryterne er programmert til å slå på/av viften manuelt). Jeg pønsket ganske lenge på hvordan jeg kunne få til en mer egnet løsning og vurderte ulike fremgangsmåter:

 • Programmere en av knappene på dimmebryteren slik at bevegelsessensoren ble deaktivert inntil vi reaktivterte den ved å trykke på en av de andre knappene. Jeg trodde dette skulle være mulig med appen iConnectHue, men det viste seg denne funksjonen var “omvendt”, deaktivering av en bevegelsessensor betyr at lys ikke slår seg av ved inaktivitet.

 • Benytte en eller annen sensor i sengen som ville vite når noen lå i den, men noe slikt er ikke til salgs og måtte i så fall lages selv.

 • Knytte en betingelse til å iverksette aksjon når bevegelsessensoren detekterer bevegelse, f.eks. at den kun skulle slå på taklyset dersom et definert lys var på eller påslått med en viss lysstyrke. Da kunne en av bryterne på dimmebryteren brukes ved leggetid til å sette “betingelseslyset” i riktig tilstand, slik at sensoren ikke ville slå på lyset på soverommet før en annen av dimmebryterne om morgenen ville ta “betingelseslyset” ut av den bestemte tilstanden og sensoren igjen ville aktivere taklyset ved bevegelse.

Løsningen har til slutt blitt en versjon av det siste punktet. Jeg utredet først hvilket lys som kunne være egnet som “betingelseslys”. Ideelt sett skulle det være et lys et sted der det verken vil være til sjenanse når det da står på om natten og ikke være knyttet til en bevegelsessensor (i et rom med åpen dør) slik at husets katter ville kunne endre tilstanden på lyset gjennom natten. Videre det burde helst være et lys som kan dimmes, ikke bare slås på/av med en smartplugg, slik at dette lyset vil stå på hver natt og bruke mye strøm. Den mest lovende kandidaten var lenge lyset i uteboden, men vi har erfaring med at Hue-pæren der iblant har status som utilgjengelig og da ville ikke programmeringen av bevegelsessensoren i soverommet få nødvendig signal fra dette lyset.

Det jeg landet på var lysene i garderobeskapet i soverommet. Som beskrevet over er disse utformet slik at den Trådfri driveren som fungerer som strømforsyning til disse lysene kan slås på/av i Apple Home. Dette slår dog ikke direkte på lyset, det skjer først når bevegelsessensoren innebygget i lysene utløses. Og siden vi åpenbart ikke har behov for lys i skapene når vi sover, ble løsningen som følger: Bryter 4 på Hue-dimmeren slår av både taklyset og garderobeskaplyset, og denne benyttes når første person legger seg. Så er bevegelsessensoren programmert, i Eve-appen, se skjermbilde under, slik at ved registrert bevegelse skal taklyset kun slås på dersom garderobeskaplyset er på. Så er bryter 1 på dimmeren programmert til å slå på igjen garderobeskaplyset, noe siste person som står opp gjør (jeg forsøkte forøvrig å få til en løsning der et kort trykk på bryteren ville slå på taklyset og et langt trykk garderobeskaplyset, men tross at Eve-appen lar en skille mellom kort/langt trykk tillater ikke Apple Home at det knyttes aksjoner til to ulike trykktyper). Skulle man glemme dette er uansett garderobeskaplyset programmert til å slå seg på kl. 10, og da slås taklyset igjen automatisk på til man legger seg igjen. Og om kvelden når man legger seg er det ingen fare for å glemme å benytte bryter 4 da taklyset vil slås på når man kommer inn i soverommet.

Denne løsningen fungerte fint, men etter hvert tok vi i bruk såkalt “dummy switch” i Homebridge (gjennom denne plugin). Dette ble også løsningen her, der en virtuell bryter slås av på kvelden når vi legger oss og på igjen om morgenen, inkl. at den slås av/på til definerte tidspunkter. Når bevegelse detekteres bruker den virtuelle bryteren som kriterium for om taklyset skal slås på eller ikke.


Stacks Image 611
Programmering i Eve-appen slik at bevegelse i soverommet kun slår på taklyset dersom lyset i garderobeskapet er på

Lampen ved sengen hadde svært lenge bare tradisjonell pærer, men til slutt ble også disse byttet ut med smarte versjoner, IKEA Trådfri E14 smart pære, dels fordi det var ett av få lyspunkter i huset som fortsatt ikke var «på nett» og dels fordi bryteren på lampeledningen er litt tungvint plassert. Nå styres denne av to IKEA Trådfri trådløs brytere (lenken peker til sett med smartplugg og bryter, såvidt jeg vet selges ikke bryteren separat), plassert på nattbordene på hver siden av sengen, se bilder under, slik at bryteren lett nås fra begge sidene. Disse bryterne fungerer da på samme måte som andre styringsenheter fra Trådfri, ved at de kun kan programmeres i IKEA-appen, ved å plasseres i samme rom som lys som ønskes styrt av bryteren, se skjermbilde under. Heldigvis ble det i mars 2019 åpnet for at to kontrollenheter kan plasseres i samme rom, slik at begge bryterne styrer de samme pærene.

Stacks Image 497
Lampe over senger med to Trådfri-pærer og en bryter på hvert nattbord
Stacks Image 503

“Programmering” av Trådfri brytere og pærer ved å plassere dem i samme rom (merk at soverommet må defineres som to ulike rom ellers ville bryterne på nattbordene også slå på/av garderobelysene og taklyset, dette er bare ett eksempel på hvordan muligheten for “programmering” i IKEA-appen er nokså begrensede)

Stacks Image 627

Dette er nok et rom det den gammeldagse veggbryteren er byttet ut med en smart utgave fra Aqara, se bilde under. Den gamle bryteren var installert i en veggboks, og Aqara-bryteren får egentlig ikke plass i våre norske veggbokser, men jeg klarte å ta ut litt av boksen slik at den passet. Dette fungerer utmerket, i utgangspunktet er veggbryteren alltid på, slik at styringen av den smarte pæren fra bevegelsessensoren virker slik det skal. Men nå kan noen uforvarende slå av taklyset med veggbryteren og vi kan likevel slå på lyset uten å måtte bruke veggbryteren.

I tillegg er det montert en Aqara Opple Wireless Scene Switcher, som er en trådløs bryter med fire knapper, der hver knapp kan programmeres med forskjellige aksjoner for kort, langt og dobbelt trykk. Dette gjør den adskillig mer anvendelig enn Philips Hue dimmebryteren vi lenge hadde her, som bare kan tilordnes én funksjon til hver knapp (denne er nå omprogrammert og plassert i gjesterom 1). Dermed kan vi fra bryteren her rett innenfor døren styre alle lysene i rommet og rullegardinet, og en bonus er at denne estetisk passer mye bedre sammen med bryteren under (selv om såpass komplisert programmering krever merkelapper for å huske hva hver bryter gjør…).

Smart veggbryter styrer taklampen og trådløs bryter over denne styrer ulike enheter i rommet

Stacks Image 871

For styring av viften endte jeg opp med et produkt jeg allerede hadde installert et par andre steder (da for ren styring av lys), nemlig Fibaro Single Switch. Dels var jeg bekymret for at oppstart av viften skulle gi for stor belastning på releet og dels var jeg usikker på om det var mulig å komme til separat ledning til viftebryteren. Begge viste seg å være ubegrunnet. Det siste løste seg ved å løsne viften og studere tilkoplingene, der jeg fant lett tilgjengelige, separate ledere for lys og vifte, og også god plass for releet. Videre sjekket jeg med Fibaro kundestøtte om belastningen, som mente det skulle gå fint, uten å garantere det. Etter at installasjonen var gjort og jeg skulle teste var det noe forsinkelse/klikking ved oppstart av viften, men i Fibaro-appen kan man velge hvilket produkt releet styrer, se skjermbilde under, og ved valg av vifte forsvant disse problemene.

Stacks Image 631
I Fibaro-appen velges hvilken enhet releet styrer og det vises også strømforbruk

Og siden bevegelsessensoren fra Philips Hue også måler temperatur (og lysstyrke) benytter jeg det til å programmere styringen av viften. Dette er satt opp i Eve-appen, siden det der er mulig å lage regler med både utløsende faktor og betingelser. Den er nå satt opp slik at ved temperatur over 20 grader slås viften på og tilsvarende slås den av om temperaturen faller under 20 grader, se skjermbilder under.

Stacks Image 648

Program satt opp i Eve-appen, til venstre, der takviften slås på dersom temperaturen målt av Hue-sensoren overstiger 20 grader og klokken er mellom 21.00 og 07.00

I Home-appen, til høyre, fremkommer betingelsene, selv om disse ikke kan programmeres i den appen

Stacks Image 654

Tilsvarende regel som gjør at takviften slås av dersom betingelsen om den allerede er på og temperaturen faller under 20 grader (også denne er programmert i Eve-appen)

Stacks Image 527

Dette fungerer akkurat som ønsket, med den eneste ulempen at releet kun kan slå viften på i den hastigheten som er valgt med drakjeden, det er ingen mulighet for å endre dette på annen måte enn manuelt, men dette er en svært liten ulempe.

Etter at fjæren på det manuelle rullegardinet plutselig røk så jeg ingen grunn til å erstatte med et nytt manuelt gardin. I stedet ble nok et IKEA Fyrtur rullegardin installert, se bilde under. Som ellers i huset fungerer dette utmerket, med den lille fjernkontrollen plassert på ett av nattbordene.

Etter hvert som årstidene endret seg innså vi at vi hadde noen få innstillinger for hvor langt ned rullegardinet var som ble mest brukt. Da en Philips Hue dimmebryter ble frigjort fra et annet sted ble denne programmert med disse “lukkegradene” på de fire knappene og bryteren plassert på det andre nattbordet, se bilde under. Denne gir mye raskere ønsket innstilling. Etter hvert ble denne supplert med en Aqara trådløs smart bryter for å kunne slå på /av takvifte fra sengen.

Stacks Image 940

IKEA Fyrtur rullegardin til venstre og Hue-bryter, sammen med andre brytere, til høyre

Stacks Image 972

Etter at vi fikk en hund, uten altfor tykk pels, som liker å gå og legge seg på soverommet tidlig på kvelden, innså vi at det om vinteren ofte var vel kaldt, selv med vinduet lukket. Derfor installerte vi en Mill panelovn her, se bilde under, av liknende type som vi tidligere hadde montert på kontoret (se mer om Mill og funksjonaliteten til disse smarte ovnene der). Også denne er kombinert med en Aqara vindussensor og programmert slik at den slås av om vinduet åpnes og på igjen når vinduet lukkes. Ellers følger den temperaturprogrammet definert i Mill-appen.

Stacks Image 1007
Mill varmeovn med WiFi-styring, med Aqara vindussensor over

Også i dette rommet er det plassert en Verisure røykvarsler, se bilde under, og som sagt under andre rom tas målinger av temperatur og luftfuktighet over i Apple Home via Homebridge.

Verisure røykvarsler

Stacks Image 1041

Innen kategorien “personlig pleie og helse” har vi ikke mange smarte enheter, men ett av de få produktene vi har er en Beddit søvnmåler. Sensoren, i form av en liten matte, er plassert under lakenet, se bilde under. Beddit krever også at telefonen er i samme rom så jeg har også måttet plassere en telefonlader her (noe jeg kunne likt å unngå, dels har vi en felleslader for telefon og klokke på kontoret og dels liker jeg ikke å ha telefonen på soverommet). Måleren fungerer dog veldig fint, jeg var usikker på om man skulle merke matten under lakenet, men det var helt ubegrunnet, og den gir nyttig statistikk (se skjermbilde under) og gode tips om søvnkvalitet. Den kan også integreres med Apple Health slik at søvndataene tas inn sammen med andre helserelaterte data.

Stacks Image 914

Den tynne sensormatten plasseres i “brysthøyde” under lakenet

Statistikk om nattens søvn vises i form av noen viktige parametre

Stacks Image 920

En samlet oversikt over enhetene i dette rommet er vist i skjermbildet under.


Stacks Image 892
Alle enhetene i hovedsoverommet (merk at temperaturen målt av varmeovnen er 100 grader, som åpenbart er feil, forårsaket av Mill plugin for Homebridge)