Gang/Hallway

Løsninger for dette rommet/Solutions for this room


Detaljert navigering i sidene

Gang

På denne siden presenteres de konkrete løsningene jeg har installert i gangen i vårt smarte hjem, med lenker til spesifikke produkter anvendt og hvordan disse er satt opp

Dette rommet inneholder løsninger for følgende systemer (på telefon vises tabellen kanskje bare i landskapsvisning):

Systemtype Komponenter
Belysning
 • Eve dørsensor

 • Frontier Aura Bluetooth lysbryter

 • IKEA Trådfri E14 smartpære

 • IKEA Trådfri smartplugg

 • 2 Philips Hue E27 smartpærer

 • Philips Hue bevegelsessensor

 • Philips Hue dimmebryter

Klimastyring
 • Heatmiser neoStat-e termostat

Lyd og bilde Ingen
Sikkerhet og alarm
 • Verisure bevegelsessensor med kamera

 • Verisure røykvarsler

 • Verisure “stemmeboks”

Kjæledyr Ingen
Styring og integrasjon

Ingen


Beskrivelse av rommets løsninger

Belysningsløsningene i gangen består først og fremst av to taklamper, se bilde under. Her ble de gamle pærene enkelt byttet ut med hver sin Philips Hue pære med E27-sokkel.

Stacks Image 465
Taklamper med smarte pærer

Videre har vi en vegglampe, der det også var greit å skifte pære, til en IKEA Trådfri E14 smartpære, se bilde under. Disse lysene styres av en Philips Hue bevegelsessensor, plassert slik at den er vendt mot trappen som ender i gangen (ved detektert bevegelse slås også taklyset i vindfanget på). Lyset kan også betjenes manuelt med en Philips Hue dimmebryter, plassert ved siden av den gamle bryteren, der to av knappene slår på/av alle lysene i gang/vindfang/trapp og de to andre slår på/av utelysene.

Vegglampe med smart pære, Hue bevegelsessensor, her plassert oppå en bilderamme og vendt mot trappen som fører ned til gangen, Hue dimmebryter og Heatmiser termostat for varmekablene

Stacks Image 548

Så hadde også dette rommet utfordringen med at bruk av den eksisterende veggbryteren til å slå av taklysene ville gjøre disse utilgjengelig for digital styring, noe som i blant skjedde med gjester i huset. Som for mange andre rom har jeg derfor arbeidet med å erstatte de gamle veggbryterne med smarte veggbrytere, som både kan brukes på “gammeldags vis” på veggen og kan styres fra app. Utfordringen her, som bildet over viser, er at Heatmiser-termostaten tar mye plass i den doble rammen. Dermed vil ikke den typen smart bryter benyttet ellers, fra Aqara, passe her, det vil simpelthen ikke være plass for den. Dette med mindre den ble plassert i en påveggskappe noe høyere opp, som ville være litt uelegant da bryteren ville bygge mye mer ut enn termostaten under. Men jeg var heldig og fikk tak i en annen type smart veggbryter, Frontier Aura Bluetooth lysbryter, der selve bryterplaten (som forøvrig reagerer på berøring, det er ingen mekanisk bryter) faktisk er mindre enn våre norske brytere. Dermed ville den kunne passe i den eksisterende veggboksen/rammen, men med nedsiden at en vanlig norsk bryterramme ikke vil tette helt rundt bryterplaten. Løsningen ble til slutt å skjære av en drøy centimeter i underkant av den medfølgende rammen og da passet den fint.

Stacks Image 562
Den gamle veggbryteren erstattet med Frontier Aura-bryter

Taklysene og vegglampen er i HomeKit gruppert sammen, kreativt benevnt “Lights” i skjermbildet nederst, slik at disse styres synkronisert. Styringen av lysene er programmert noe mer avansert enn at de bare slås på ved bevegelse i rommet:

 • For det første er taklampene og vegglampen her i gangen styrt sammen med taklampen i vindfanget, ved at det er definert HomeKit-scener som omfatter alle disse lysene

 • Videre er det flere “triggere” for å slå på lysene; bevegelsessensoren her i gangen og en bevegelsessensor samt en dørsensor i vindfanget

 • Så skilles det mellom sensor/tid på døgnet for å avgjøre hva som skal skje:

 • Ved detektert bevegelse i gangen og vegglampen i biblioteket er på (som er ett av lysene som alltid slås på 6.30 om morgenen med “Good Morning”-scenen og av igjen når huset faller til ro med “Good Night”-scenen) aktiveres scenen “Hallway Lights Daytime”, hvilket slår på alle disse lysene i gangen og vindfanget (og av igjen etter 15 minutter), se programmeringen i skjermbildet under.

 • Omvendt, om vegglampen i biblioteket er av, som betyr at det er natt, aktiverer bevegelse i gangen scenen “Hallway Lights Nighttime”, som bare slår på vegglampen i gangen med 15% lysstyrke (og av igjen etter 5 minutter), se skjermbilde under

 • Dersom det detekteres bevegelse i vindfanget eller ytterdøren åpnes, derimot, vil det, uansett tid på døgnet, aktiveres “Hallway Lights Daytime”. Logikken er at bevegelse i gangen på nattestid betyr at noen, typisk gjester, har kommet ut av ett av gjesterommene for å gå på badet og dermed ikke ønsker å vekkes av fullt lys, mens åpning av ytterdøren/bevegelse i vindfanget betyr at noen kommer utenfra og da ønsker fullt lys.

Stacks Image 579

Programmering av aktivering av lysene basert på om lampen i biblioteket tilsier at det bør slås på fullt lys eller bare nattlys

Stacks Image 585

I gangen har vi også et “skoskap”, i praksis et lite rom under trappen, og her har vi ordnet det slik at lyset slås på automatisk når døren åpnes. Jeg hadde en Eve dørsensor “til overs” siden den ikke kunne brukes i uteboden fordi avstanden ble så stor at den mistet kontakt med nettverket. Denne er dermed montert på døren og styrer en IKEA Trådfri smartplugg, se bilder under.

Stacks Image 478
Stacks Image 481
Eve dørsensor styrer lampe via Trådfri smartplugg

Dette er enkelt programmert i HomeKit slik at dørsensoren slår smartpluggen på/av når døren åpnes/lukkes, se skjermbilde under.

Enkel programmering av lyset i skoskapet basert på dørsensoren (tilsvarende regel slår av lyset når døren lukkes)

Stacks Image 497

Her er det også flere Verisure-komponenter, se bilder under; bevegelsessensor med kamera, røykvarsler, som også måler temperatur og luftfuktighet, samt “stemmeboks” som muliggjør å snakke med alarmsentralen og også måler temperatur. Av disse kommer temperatur- og luftfuktighetsmålingene inn i HomeKit via Homebridge.

Stacks Image 854
Stacks Image 861
Stacks Image 858

Verisure-komponenter, fra venstre bevegelsessensor, røykvarsler og stemmeboks


Varmekablene under flisene styres av nok en Heatmiser neoStat-e termostat, vist i bilde lenger opp på siden (se bad oppe for mer utførlig omtale av denne typen termostat). Her er det gulvføler under flisene, som gir temperaturavlesning til termostaten.

Stacks Image 805
Samlet oversikt over enhetene i gangen, inkl. gruppen med lys
RapidWeaver Icon

Made in RapidWeaver